+

De Laatste
Instructie

de laatste instructie

“Ik hoop dat dit boek aandachtig gelezen en uitgebreid bediscussieerd wordt […] de diepgaande problemen die naar voren worden gebracht, vereisen aandacht op alle niveaus. Elke toegewijde heeft een daadwerkelijk belang in deze zaak.”

- Het voorwoord geschreven door Hoogleraar Kim Knott, Hoofd van Religieuze Studies, Universiteit van Leeds, GB.

Back to Prabhupada

Back To Prabhupada

Het goede nieuws is dat Srila Prabhupada leeft, en dat hij momenteel ook discipelen kan accepteren en zijn genade kan geven, net zoals hij altijd heeft gedaan. Dit is de oplossing voor de huidige problemen in ISKCON - we moeten "Terug naar Prabhupada"! 

Als u zich gratis wilt abonneren op het "Back to Prabhupada" magazine en/of een kopie van "De Laatste instructie" wilt, kunt u het formulier onderaan deze pagina invullen
.

Als u vragen, kritiek of opmerkingen heeft, dan kunt u schrijven naar het volgende e-mail adres: irm@iskconirm.com

                                          Nieuwe toevoegingen aan de website:


                                                          Populaire onderwerpen

Afwijking Ophelderings
"Aanstellingsopname" van 28 mei 1977 Prabhupada-Only Paradigma (POP)
Blind Volgen Sahajiyas
De Grote Goeroe Hoax, deel 3 Srila Prabhupada's boeken
De wil Srila Prabhupada's lijst van afgevaardigden
Kritiek / "Zoeken van fouten" Srila Prabhupada's systeem
Inwijding / discipelschap "Vaisnava Aparadha"
Filantropie Veganisme
Fysieke aanwezigheid Vrouwelijke Diksa-goeroes
Logica en reden  

 

                                              Antwoorden aan Goeroes* & GBC's:

Bhakti Charu Swami Jayadvaita Swami Param Gati Swami
Bhaktimarga Swami Jayapataka Swami Praghosa Dasa
Bhakti Vikasa Swami Jivananda Dasa Ravindra Svarupa Dasa
Bhanu Swami Kadamba Kanana Swami Sankarshan Dasa
Bir Krishna Dasa Goswami Kalakantha Dasa Satsvarupa Dasa
Gaura Govinda Swami Kripamoya Dasa Sivarama Swami
GBC Krsna Ksetra Swami Vaisesika Dasa
Giriraja Swami Lokanath Swami Varsana Swami
Hridayananda Dasa Goswami Mahatma Dasa
Indradyumna Swami Matsya Avatar Dasa  
Janananda Goswami Narayana Maharaja  

        *Inclusief 'gevallen' goeroes

                                      Reacties op aanhangers van de goeroe hoax

Aindra Dasa Hanuman Dasa SAC
Basu Ghosh Dasa Hari Parsada Dasa  
Dravida Dasa (BBT) India Continental Committee (“ICC”)  
Gopal Bhatta Dasa Krishna Kirti Dasa  

 

                                                                          Anderen

ISKCON Bangalore Sundar Gopal (Singapore)  

 

                                                        BTP redactionele artikelen

51 60 62 64 66 67 69 70


                                                                      BTP artikelen

ISKCON leiders prediken “levende goeroe” hoax
De ontmaskering van de 'initiatie ziekte' mythe
Krishna verandert in een stripfiguur
Volgt BTG de koers van BTP?
ISKCON’s foutieve vergelijking 1: goeroe v ritvik
ISKCON’s foutieve vergelijking 2: parampara v ritvik
Juridische wanpraktijken
ISKCON Frankrijk schrijft naar IRM Frankrijk
Jezus Christus en Srila Prabhupada
Bezoeken van ISKCON tempels
De goeroe overslaan
Dat is werkelijk succes
Verbinden in toegewijde dienst
Srila Prabhupada vereren
Onzin hoek
Missie Kritiek
“Lokken en Wissel” Initiatie
Alleen Prabhupada paradigma

 

                                                          IRM documenten

De Sastrische Basis Voor Srila Prabhupada's Gecontinueerde Diksa Status
BBT geeft toe boeken te veranderen zodat deze beter aansluiten op de filosofie van de GBC
Antwoord op Puru
De aanhangers van de vergiftigingstheorie zijn het eindelijk eens met de IRM
Reactie op Mukunda dasa
Srila Prabhupada: De huidige schakel van de parampara


Klik hier en hier om ISKCON's reactie op het Back to Prabhupada magazine te zien.
ISKCON

Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!


Back To Prabhupada
Vragen?E-mail: irm@iskconirm.com