+

De Laatste
Instructie

de laatste instructie

“Ik hoop dat dit boek aandachtig gelezen en uitgebreid bediscussieerd wordt […] de diepgaande problemen die naar voren worden gebracht, vereisen aandacht op alle niveaus. Elke toegewijde heeft een daadwerkelijk belang in deze zaak.”

- Het voorwoord geschreven door Hoogleraar Kim Knott, Hoofd van Religieuze Studies, Universiteit van Leeds, GB.

Back to Prabhupada

Back To Prabhupada

Het goede nieuws is dat Srila Prabhupada leeft, en dat hij momenteel ook discipelen kan accepteren en zijn genade kan geven, net zoals hij altijd heeft gedaan. Dit is de oplossing voor de huidige problemen in ISKCON - we moeten "Terug naar Prabhupada"! 

Als u zich gratis wilt abonneren op het "Back to Prabhupada" magazine en/of een kopie van "De Laatste instructie" wilt, kunt u het formulier onderaan deze pagina invullen
.

Als u vragen, kritiek of opmerkingen heeft, dan kunt u schrijven naar het volgende e-mail adres: irm@iskconirm.com

                                          Nieuwe toevoegingen aan de website:


                                                          Populaire onderwerpen

Afwijking Logica en reden
"Aanstellingsopname" van 28 mei 1977 Sahajiyas
De Grote Goeroe Hoax, deel 3 Srila Prabhupada's systeem
Kritiek / "Zoeken van fouten" Srila Prabhupada's boeken
Inwijding / discipelschap "Vaisnava Aparadha"
Filantropie Vrouwelijke Diksa-goeroes
Fysieke aanwezigheid  

 

                                              Antwoorden aan Goeroes* & GBC's:

Bhakti Charu Swami Janananda Goswami Matsya Avatar Dasa
Bhaktimarga Swami Jayadvaita Swami Narayana Maharaja
Bhakti Vikasa Swami Jayapataka Swami Param Gati Swami
Bhanu Swami Jivananda Dasa Praghosa Dasa
Bir Krishna Dasa Goswami Kadamba Kanana Swami Ravindra Svarupa Dasa
Gaura Govinda Swami Kalakantha Dasa Sankarshan Dasa
GBC Kripamoya Dasa Satsvarupa Dasa
Giriraja Swami Krsna Ksetra Swami Sivarama Swami
Hridayananda Dasa Goswami Lokanath Swami Vaisesika Dasa
Indradyumna Swami Mahatma Dasa Varsana Swami

        *Inclusief 'gevallen' goeroes

                                      Reacties op aanhangers van de goeroe hoax

Aindra Dasa Hanuman Dasa  
Basu Ghosh Dasa Hari Parsada Dasa  
Dravida Dasa (BBT) Krishna Kirti Dasa  

 

                                                                          Anderen

ISKCON Bangalore Sundar Gopal (Singapore)  

 

                                                        BTP redactionele artikelen

51 60 62 64 66 67        


                                                                      BTP artikelen

ISKCON leiders prediken “levende goeroe” hoax
De ontmaskering van de 'initiatie ziekte' mythe
Krishna verandert in een stripfiguur
Volgt BTG de koers van BTP?
ISKCON’s foutieve vergelijking 1: goeroe v ritvik
ISKCON’s foutieve vergelijking 2: parampara v ritvik
Juridische wanpraktijken
ISKCON Frankrijk schrijft naar IRM Frankrijk
Jezus Christus en Srila Prabhupada
Bezoeken van ISKCON tempels
De goeroe overslaan
Dat is werkelijk succes
Verbinden in toegewijde dienst
Srila Prabhupada vereren
Onzin hoek
Missie Kritiek
“Lokken en Wissel” Initiatie
Alleen Prabhupada paradigma

 

                                                          IRM documenten

De Sastrische Basis Voor Srila Prabhupada's Gecontinueerde Diksa Status
BBT geeft toe boeken te veranderen zodat deze beter aansluiten op de filosofie van de GBC
Antwoord op Puru
De aanhangers van de vergiftigingstheorie zijn het eindelijk eens met de IRM
Reactie op Mukunda dasa
Srila Prabhupada: De huidige schakel van de parampara


Klik hier en hier om ISKCON's reactie op het Back to Prabhupada magazine te zien.
ISKCON

Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!


Back To Prabhupada
Vragen?E-mail: irm@iskconirm.com