Grote goeroe fraude opnieuw actief, deel 3


IRM

Back to Prabhupada, Uitgave 21,heftst 2008


Hier zien we opnieuw een voorbeeld van de schaamteloze goeroe fraude:

“Beste Lokanatha Maharaja […] Nu u me namens Srila Prabhupada heeft beloond met sannyasa, smeek ik u om ook een druppel van die smaak te ontvangen en een dansende pop in Sila Prabhupada’s handen te worden.”
(Janananda Goswami’s “Vyasa-puja” offer aan Lokanatha Swami, 25 juli, 2008)

Bovenstaand beweert ZH Janananda Goswami dat Lokanatha Swami niet de goeroe is die hem de sannyasa initiatie gaf, maar Lokanatha Swami handelde simpelweg “
namens Srila Prabhupada”. Het “handelen namens Srila Prabhupada” doet men denken aan een initiatiestelsel via vertegenwoordigers die ook wel “ritviks worden genoemd. Srila Prabhupada wilde dat het ritvik stelsel gevolgd zou worden binnen ISKCON:

“…blijf doorgaan als ritvik en handel namens mij.”
(Brief van 31 juli 1977, geluidsopname van Srila Prabhupada conversatie, 19 juli, 1977)

Janananda Goswami en Lokanatha Swami gaan echter vrolijk verder met het handelen “namens Srila Prabhupada” door zijn discipelen op te eisen als discipelen voor zichzelf!


Terug naar homepagePlease chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!