Srila Prabhupada: De huidige schakel van de parampara (geestelijke erfopvolging)


IRM

Het wordt als vanzelfsprekend ervaren dat de huidige vertegenwoordiger van de parampara “fysiek aanwezig” moet zijn en dat hij anders geen huidige “schakel” van de parampara kan zijn die de verbinding vormt tot Krisna. Daarom zouden we een “levende goeroe” moeten accepteren zodat we ons kunnen verbinden met de parampara. Srila Prabhupada verklaart onderstaand zelf echter dat dit argument totaal ongegrond is omdat:

  1. Srila Prabhupada nooit heeft gezegd dat de parampara afhankelijk is van de aanwezigheid van fysieke lichamen, maar het juist definieerde als het doorgeven van transcendentale kennis.

  2. Srila Prabhupada heeft nooit verklaard dat hij zou stoppen als ISKCON’s huidige schakel en diksa goeroe in de parampara.

  3. Srila Prabhupada heeft juist verklaard dat de parampara zou doorgaan via hem en via zijn leringen, waardoor hij de diksa goeroe zou blijven.

Parampara wordt gedefinieerd als transcendentale kennis en niet als een fysieke opvolging

“Parampara betekent dat men de waarheid hoort van de geestelijk leraar.”
(Srila Prabhupada kamergesprek, 20 december, 1976)

“Parampara betekent dat ze geen enkel woord van Krishna veranderen. Dat is parampara.”
(Srila Prabhupada Lezing, 11/8/1974)

“De vibratie zou moeten worden geaccepteerd als de aanwezigheid van de geestelijk leraar, ook al is het fysieke lichaam niet aanwezig. Wat we hebben gehoord van de geestelijk leraar, dat is levend.”
(Srila Prabhupada lezing 13 januari, 1969)

“Het ontvangen van geestelijke kennis wordt nooit belemmerd door materiële invloeden.”
(Srimad-Bhagavatam 7.7.1, betekenisverklaring)

“De potentie van transcendentaal geluid wordt nooit belemmerd doordat de spreker afwezig lijkt te zijn.” (Srimad-Bhagavatam 2.9.8, betekenisverklaring)

“[…] Op dezelfde wijze kan de geestelijk leraar aanwezig zijn op elke plek waar de discipel het wenst. Een geestelijk leraar is niet het lichaam, maar de boodschap.”
(Srila Prabhupada brief 28 mei, 1968)

Zonder bewijs dat ISKCON op andere wijze moet functioneren, gaat de parampara op dezelfde wijze verder

Ganesha: Srila Prabhupada, als de kennis werd doorgegeven door verheven koningen, evam parampara-praptam, hoe kan het dan dat kennis verloren is gegaan?”
Srila Prabhupada: “Doordat het niet is doorgegeven en er simpelweg werd gespeculeerd. Of doordat het niet op exacte werd doorgegeven. Misschien hebben ze wat aanpassingen gemaakt. Stel je voor dat jij niet doorgeeft wat ik jou doorgeef, dan gaat de kennis verloren. De beweging voor Krishna bewustzijn gaat momenteel door in mijn aanwezigheid. Als jullie dit niet doorgeven na mijn heengaan, dan is het verloren. Als jullie verder gaan met wat jullie nu doen, dan zal het doorgaan.
(Kamer gesprek, 9 mei, 1975)

“Ja, het werkt voor iedereen aan wie je de mantra doorgeeft. […] Omdat je het hebt vernomen van een pure toegewijde van de Heer, kun je het doorgeven aan iemand anders. Onze goeroe parampara werkt net zoals een elektronische boodschap zich verspreidt naar verschillende plekken. Mijn discipels zijn mijn vertegenwoordigers en door naar hen te luisteren, hoor je het van mij.” (Srila Prabhupada brief, 6 maart, 1968)

“Als de dood er is, laat het dan maar komen. Er valt niks nieuws meer te zeggen. Alles wat ik moest zeggen, staat beschreven in mijn boeken. Probeer het nu te begrijpen en blijf doorgaan. Het maakt niet uit of ik aanwezig ben.” (Srila Prabhupada 17 mei, 1977)

De parampara is afhankelijk van Srila Prabhupada’s betekenisverklaringen en niet van de fysieke persoon

“Hier staat het ook beschreven, sa kaleneha mahata yogo nastah parantapa: “ Mijn dierbare Arjuna, je bent een grote held. De kennis van de Bhagavad Gita, zoals ik die heb onderwezen aan de Zonnegod, is momenteel verloren gegaan.” We moeten ons hierbij afvragen waarom de kennis verloren is gegaan? Denk je dat er toen, tijdens Krishna’s aanwezigheid, geen geleerde man aanwezig was? Er waren juist velen geleerde heilige personen. Niet één of twee, maar tientallen geleerden. Maar toch zei heer Krishna; “De kennis van de Bhagavad Gita, zoals ik die heb onderwezen aan de Zonnegod, is momenteel verloren gegaan.” Hoe is de kennis verloren gegaan? Ondanks dat er vele geleerden waren, is het toch verloren gegaan. Dit komt omdat de betekenisverklaring van de Bhagavad Gita verloren was gegaan.”
(Srila Prabhupada brief, 8 november, 1973)

Conclusie

De parampara gaat door, waarbij de huidige vertegenwoordiger transcendentale kennis aan ons geeft, en ook momenteel is het Srila Prabhupada die deze kennis aan ons geeft. Dit feit wordt zelfs toegegeven door de ISKCON goeroes en GBC. Ze claimen dan wel dat Srila Prabhupada “alleen” een siksa goeroe is, maar het bovenstaande citaat bewijst dat Srila Prabhupada de huidige schakel van de parampara is.

Terug naar homepage


Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!