Een fout in elke zin: Indradyumna Swami


IRM

We vervolgen met het bekende “Een fout in elke zin” artikel, waarin verschillende ISKCON leiders laten zien dat zij erg veel onzinnige en elkaar tegensprekende uitspraken doen over de goeroe kwestie in ISKCON en daarbij een “fout in elke zin” maken. Dit keer is het de beurt aan een andere GBC goedkeurde goeroe fraudeur, Zijne Heiligheid Indradyumna Swami. Zijn uitspraken zijn afkomstig uit een lezing genaamd “Aanval op ISKCON” die hij gaf in Moskou op 28/11/98, en staan tussen haakjes(“”). Onder de citaten volgt ons commentaar.

“Er is momenteel een erg sterke beweging gaande in de wereld. De rtvik aanhangers verklaren dat, “Srila Prabhupada voor de komende 10.000 jaar de enige initiërende goeroe in ISKCON zou zijn.”… “En de manier waarop ze dit willen aantonen is vooral via de grote aantallen gevallen ISKCON goeroes. De filosofie zou niet kloppen omdat zoveel leidende goeroes zijn gevallen. Dit maakt dat ze niet gekwalificeerd waren en dat anderen snel zullen vallen.”

Ja, er is inderdaad een erg sterkte rtvik beweging in de wereld, welke vandaag de dag zelfs sterker is en wordt aangevoerd door de IRM.

Indradyumna Swami’s beweringen over hoe wij ons standpunt uitleggen is echter een Straw man argument (een niet bestaand argument dat wordt toegekend aan de tegenstander om hem zodoende te kunnen verslaan, aangezien men meestal niet kan tegenspreken wat er daadwerkelijk gezegd wordt).

Srila Prabhupada’s positie als ISKCON’s diksa goeroe is niet afhankelijk van het vallen van zijn ongeautoriseerde opvolgers. Zelfs als zij niet vallen, blijft Srila Prabhupada ISKCON’s diksa goeroe omdat hij zichzelf die positie heeft toegekend en geen opvolgers heeft geautoriseerd.

“Hoe ISKCON precies zou moeten werken en functioneren etc., is allemaal gerealiseerd en in beweging gebracht door Srila Prabhupada. En zoals Srila Prabhupada perfect is, zijn ook zijn idealen en principes over hoe we ISKCON moeten besturen perfect. En in de tien of twaalf jaar dat Srila Prabhupada persoonlijk op deze planeet was, met ons westerlingen, waarbij hij ISKCON oprichtte, konden we zien dat dit perfect werkte onder zijn persoonlijke zorg en begeleiding.”

In de tijd dat Srila Prabhupada aanwezig was, richtte hij tevens een stelsel op voor ISKCON waarbij de meeste personen simpelweg geïnitieerd werden op aanbeveling van de tempelpresident en Srila Prabhupada nooit daadwerkelijk ontmoette voor, tijdens of na de initiatie.

Dit was de procedure.

En kort voor zijn heengaan, formaliseerde Srila Prabhupada dit stelsel door ritviks aan te stellen, zodat het permanent actief kon zijn in ISKCON, zonder dat zijn fysieke aanwezigheid noodzakelijk was.

Wanneer het ritvik stelsel, dat door Srila Prabhupada in het leven werd geroepen, echter ter sprake komt, accepteert Indradyumna Swami niet dat “ook zijn idealen en principes over hoe we ISKCON moeten besturen perfect zijn”, zoals Indradyumna Swami eerder claimde. Later zal hij zichzelf tegenspreken door te beweren dat het stelsel niet perfect kan zijn aangezien het nog nooit door iemand anders is gebruikt!

“Zoals iemand me recentelijk schreef, staat het stelsel van de GBC niet beschreven in de geschriften, dus waarom moeten we de GBC volgen? Maar het punt is dat alle handelingen van een pure toegewijde evengoed zijn als sastra. Er is de Bhagavata (de filosofie van de sastra) en is er een persoon Bhagavata (predikt en brengt de filosofie ten uitvoer). Srila Prabhupada is daarom de persoon Bhagavata. Wat hij zegt is evengoed als sastra omdat hij zelfgerealiseerd is.”

Als het echter over de ritvik kwestie gaat, kiezen Indradyumna Swami en zijn GBC collega’s hypocriet voor het tegenovergestelde standpunt en verklaren dat Srila Prabhupada onmogelijk een ritvik stelsel opgezet kon hebben omdat “het niet in de sastra” staat.

“Net zoals we de gedichten en liederen van Bhaktivinoda Thakura evengoed achten als sastra, aangezien deze afkomstig zijn van een zelfgerealiseerd persoon. Het argument dat de GBC ongeldig is vanwege het ontbreken van bewijs in de geschriften, is daarom ook een onzinnig argument. Het houdt geen rekening met de werkelijke positie van Srila Prabhupada. Hij is een volledig zelfgerealiseerde ziel, een pure toegewijde van de Heer.”

Het argument van de GBC, waarbij men verklaart dat het ritvik stelsel ongeldig is vanwege het ontbreken van bewijs in de geschriften, is daarom ook een onzinnig argument. “Het houdt geen rekening met de werkelijke positie van Srila Prabhupada. Hij is een volledig zelfgerealiseerde ziel, een pure toegewijde van de Heer.”

“Net zoals Bhaktisiddhanta Sarasvati, verklaarde hij dat na zijn heengaan niemand acarya, of geestelijk leraar van ISKCON zou worden. Juist zijn organisatie (de GBC) zou als collectieve groep de autoriteit binnen ISKCON zijn, omdat Srila Prabhupada op de hoogte was van alle toekomstige problemen. Deze problemen zouden pas na zijn heengaan ontstaan en moesten opgelost worden.”

Srila Prabhupada benoemde inderdaad niemand tot zijn opvolger als geestelijk leraar voor ISKCON. Hij verklaarde slechts dat de GBC de “hoogste bestuurlijke autoriteit” zou zijn.

 • Waarom volgde de GBC deze instructie niet op en creëerde zij bijna tachtig opvolgende geestelijk leraren voor ISKCON?

“Srila Prabhupada zei ooit eens dat ISKCON niet verschilt van hem, dat het zijn lichaam is. En daarom beschouwen we ISKCON als heilig, als de goddelijke vorm van Srila Prabhupada. Natuurlijk betekent dit niet dat er geen problemen in ISKCON zullen zijn. En er zijn ook vele problemen in ISKCON, maar niet omdat het idee niet perfect is, maar simpelweg omdat wij niet perfect zijn. Maar desalniettemin zouden we ISKCON nooit moeten verlaten.”

ISKCON is de gemeenschap die Srila Prabhupada in 1966 oprichtte en waarin hij zichzelf heeft benoemd als enige diksa goeroe binnen ISKCON.

Deze gemeenschap bestaat niet meer – momenteel heeft de organisatie nog wel dezelfde naam, maar in plaats van Srila Prabhupada als geestelijk leraar zijn er nu 80 ongeautoriseerde goeroes, en één daarvan is Indradyumna Swami zelf.

Als ISKCON hedendaags afwijkt van de organisatie die is opgezet door Srila Prabhupada, dan is het niet de ISKCON dat is opgezet door Srila Prabhupada.

ISKCON heeft Srila Prabhupada daarom zelf verlaten.

“Momenteel komt het regelmatig voor dat een andere organisatie verschijnt en weer een andere… sommige charismatische individuen staan op, en omdat toegewijden ontevreden zijn binnen ISKCON, vanwege haar problemen of hun persoonlijke problemen, geven ze ISKCON zonder moeite op en sluiten ze zich aan bij deze andere organisaties. Dit laat me koken van binnen. Het maakt me erg boos dat toegewijden zo gemakkelijk Prabhupada’s transcendentale boot verlaten, welke is bedoeld om ons allemaal over de oceaan van Kali-yuga te brengen”.

 • Indradyumna Swami en tachtig andere nieuwe opvolgers hebben Srila Prabhupada’s boot, die hij in 1966 had opgericht en waarvan hij de kapitein was, ook verlaten en hebben hun eigen boot opgericht met zichzelf als kapitein om goeroes te worden van alle nieuwkomers. Waarom wordt Maharaja hier niet boos over?

“We hebben nu dus bepaald wat ISKCON is. ISKCON is Prabhupada, het is Prabhupada’s creatie, Prabhupada’s wens en de beweging die Sri Caitanya Mahaprabhu zag als redding voor de hele wereld. Dus als we spreken over de fouten van ISKCON dan spreken we over de individuen binnen ISKCON. De Britten zeggen soms, “England met als haar fouten, ik hou van u.” Dit is de mentaliteit van een trouwe Brit. We ontkennen niet dat ISKCON fouten heeft.”

Als de fout bestaat uit het afpakken van Srila Prabhupada’s positie als goeroe, dan is de ISKCON die Srila Prabhupada oprichtte er niet meer, maar slechts een ongehoorzame organisatie die simpelweg dezelfde naam gebruikt.

“Je moet begrijpen dat er problemen zullen zijn. Maar dat betekent niet dat we moeten vertrekken. Srila Prabhupada zei ooit eens, “Het is beter om te corrigeren dan te verwijderen.” He sprak over een tempelpresident die niet op de juiste wijze handelde. De GBC wilde hem er daarom uitgooien. Maar Srila Prabhupada zei, “Het is beter om het te corrigeren.” Het is daarom ook beter om ISKCON niet te verlaten, maar om te blijven en ISKCON te helpen om haar fouten te corrigeren.”

De toegewijden die willen helpen om de fouten van ISKCON te corrigeren – de ISKCON Revival Movement (IRM) – worden juist door het bestuur van ISKCON gevraagd om ISKCON te verlaten, aangezien het niemand wordt toegestaan om de waarheid te spreken over de goeroe fraude – zelfs als deze kan worden aangetoond via de woorden van Srila Prabhupada en ISKCON’s eigen leiders.

Dit staat beschreven in BTP 1 en 2 (speciale edities).

“Ik heb niks tegen de Gaudiya Math. En ik wil geen overtredingen begaan tegen de vele verheven leden van de Gaudiya Math. Maar wij zijn geen Gaudiya Math, we zijn ISKCON. Het is zoals twee verschillende families. Wij zijn geboren in deze familie en zij zijn geboren in die familie. Beide families zijn bestemd om terug naar God te keren.”

Maar als een ISKCON goeroe valt, dan is de discipel volgens de regels van ISKCON niet meer verbonden met die gevallen goeroe. En als Indradyumna Swami beweert dat de Gaudiya Matha geschikt is om mensen “terug naar God te brengen”, en “vele verheven leden” heeft, dan is het voor zulke discipelen gerechtvaardigd om naar de Gaudiya Matha te gaan.

 • Denkt Indradyumna Swami eigenlijk wel na voordat hij spreekt?

“Maar zelfs vanuit een logisch materieel oogpunt gezien, kun je niet van vader verwisselen, omdat hij je vader is! Door Srila Prabhupada’s genade zijn wij leden van ISKCON. We zijn geboren dankzij Srila Prabhupada’s genade en we moeten loyaal blijven tegen zijn familie.”

We kunnen niet naar de Gaudiya Matha gaan omdat we moeten blijven bij de persoon dankzij wie we zijn geboren, en dit is dankzij Srila Prabhupada en zijn genade.

Dus Indradyumna Swami’s instructies kunnen vrijuit worden aangepast als hij niet over zichzelf maar over een concurrerende goeroe spreekt. Even later zullen we zien dat Indradyumna Swami verbaasd is dat niemand zijn tegensprekende en hypocriete uitspraken accepteert.

- Zoals we eerder zeiden, denkt hij wel na voordat hij spreekt?

“Het is alleen dankzij Prabhupada en zijn ISKCON dat deze mensen momenteel toegang hebben tot de Westerse landen.”

Het is ook alleen dankzij Prabhupada dat mensen zoals Indradyumna Swami en andere ongeautoriseerde ISKCON goeroes toegang hebben tot anderen. Dit heeft hen echter nooit gestopt met het toe-eigenen van discipelen voor zichzelf.

Anderen hebben hun voorbeeld dus ook gevolgd.

“En we zien dat hun meeste leden bestaan uit toegewijden die gedesillusioneerd zijn en erg ontevreden zijn over ISKCON. Zij hebben niet de kracht om de straat op te gaan, om boeken te schrijven, boeken te vertalen in het Engels, Russisch, Duits, of Spaans, niet voor boekdistributie, opzetten van festivals en toegewijden maken.”

Indradyumna Swami maakt simpelweg misbruik van de situatie door mensen, die dankzij Srila Prabhupada’s boek toegewijden zijn geworden, af te pakken. In beide gevallen wordt iemand een toegewijde door Srila Prabhupada’s leringen en wordt de persoon aangetrokken door Srila Prabhupada. Daarna komt er dan iemand anders die gebruikt maakt van de situatie en de persoon tot zijn eigen discipel maakt – of dit nu een ISKCON of Gaudiya Matha goeroe is.

Indradyumna Swami zegt feitelijk dat alleen hij en zijn ISKCON goeroe collega’s het recht hebben om te stelen van Srila Prabhupada en dat anderen dit niet moeten verstoren.

“Ze zijn genoodzaakt om te prediken tegen gedesillusioneerde en ontevreden ISKCON toegewijden. En vanaf het prille begin wist Srila Prabhupada dit. Hij groeide zelf immers op in de Gaudiya Math en kende hun leden beter dan jou en mij. Maar ondanks zijn respect voor zijn Godsbroeders, was hij altijd bang dat ze misbruik zouden maken van zijn succes.”

Eigenlijk verklaarde Srila Prabhupada dat hij vreesde dat zijn eigen discipelen hetzelfde zouden doen als de Gaudiya Matha:

Bhavananda: “Er zullen mannen zijn, dat weet ik. Er zullen mannen zijn die zich zullen proberen neer te zetten als goeroe.”
Tamala Krsna: “Dat gebeurde jaren geleden ook. Uw godbroeders dachten op die manier. Madhava maharja…”
Bhavananda: “Oh ja, Oh, klaar om te springen”
Srila Prabhupada: “Een erg streng bestuur en alerte observatie zijn vereist.”
Kamer conversatie 27 mei 1977, Vrindavana

Bovenstaand accepteert Srila Prabhupada dat zijn eigen discipelen misschien goeroe willen worden, zoals in de Gaudiya Matha, en stelt voor dat “een erg streng bestuur en alerte observatie zijn vereist”, om dit in de gaten te houden.

En Indradyumna Swami zal later verkondigen dat Srila Prabhupada de dag na zijn anti-goeroe boodschap elf opvolgers selecteerde om te handelen als goeroe!

“Prabhupada was bang dat zijn Godbroeders zijn succes zouden uitbuiten. … Sridhara Maharaja is één van de meest belangrijke Sannyasis in de Gaudiya Math. Hij is inmiddels overleden, maar hij is een erg belangrijk lid van de Gaudiya Math. En ik twijfel er niet over dat hij is teruggegaan naar God. Maar er was een klein beetje jaloersheid daar.”

Meer tegensprekende dubbelzinnigheid van Indradyumna Swami.

Het is voor een Vaisnava niet mogelijk om jaloers te zijn:

Afgunst en jaloersheid zijn manifestaties van wereldse mensen, niet van Vaisnavas.
(C. C., Madhya 1:218)

Toch beweert Indradyumna Swami dat Sridhara Maharaja zowel jaloers was als terug naar God ging!

Indradyumna Swami beweert dat Srila Prabhupada de goeroe is (wanneer hij spreekt over de Gaudiya Matha) en dat hij niet de goeroe is (wanneer hij over zichzelf praat). In zijn poging om deze verzonnen tegensprekende redenering te rechtvaardigen spreekt Indradyumna Swami de ene onzin na de andere uit.

“Dus weten jullie wat Prabhupada deed? Hij begon te huilen en zei, “Hoe denk je dat iemand mij kan vervangen.” Hij zei, “Tevens zullen zij chaos creëren als ze één ding anders vertellen.” We moeten dat begrijpen.”

Maar hetzelfde argument kan tegen de ISKCON goeroes worden gebruikt. Ook zij vervangen Srila Prabhupada als de diksa goeroe van ISKCON. Op hypocriete wijze geven zij aan dat zij Srila Prabhupada wel kunnen vervangen, maar andere goeroes niet.

Zoals onze artikelen, tijdschriften en boeken op gedetailleerde wijze aantonen, spreken ISKCON goeroes Srila Prabhupada ook vaker dan één keer tegen!

“Men is ontevreden over ISKCON, en Narayana Maharaja is een erg charismatisch persoon. Moeten we hem, of een ander lid van de Gaudiya Math, daarom aanhangen en ISKCON verlaten? Puri Maharja. Er zijn twee Puri Maharajas. Nee, we moeten in ISKCON blijven, onze loyaliteit zou bij Srila Prabhupada moeten zijn.”

Wanneer het over de Gaudiya Matha gaat, is Srila Prabhupada opeens de persoon aan wie we onze loyaliteit zouden moeten tonen.

In ISKCON zelf wordt men echter verbannen als men loyaliteit toont aan Srila Prabhupada, en niet aan een ongeautoriseerde goeroe opvolger zoals Indradyumna Swami.

“Zijn heiligheid Narayana Maharaja is bijvoorbeeld wereldwijd een erg bekend persoon geworden. … Hij is zonder twijfel een erg gevorderde ziel…. Zelfs als de leringen van zulke personen niet afwijken van die van ISKCON en als zij ISKCON niet bekritiseren, zouden we ISKCON nog steeds niet moeten verlaten, aangezien ISKCON de beweging is van Srila Prabhupada. Maar ik ben simpelweg sprakeloos door het aantal brieven dat ik ontvang, zelfs van discipelen, waarin zij aangeven dat ze deze persoon uit de Gaudiya Math als siksa-goeroe willen accepteren.”

Elk weldenkend persoon zou sprakeloos zijn door de volgende uitspraken van Indradyumna Swami:

 1. De Gaudiya Matha brengt je terug naar God, en één van hun belangrijkste leiders is zonder twijfel terug naar God gegaan

 2. De Gaudiya Matha bevat vele verheven en grote zielen, met Narayana Maharaja als “erg gevorderde ziel”.

 3. En het is mogelijk dat ze precies hetzelfde zeggen als ISKCON en ISKCON niet bekritiseren.

 4. Terwijl tegelijkertijd vele ISKCON goeroes zijn gevallen.

Ondanks het bovenstaande is Indradyumna Swami nog steeds verbaasd als toegewijden instructies willen accepteren van de Gaudiya Matha!

 • Zoals we al meermaals hebben gevraagd; denkt Indradyumna Swami wel na voordat hij spreekt?

“ Dat ik, als een ISKCON geestelijk leraar, misschien een lager niveau van realisatie heb, betekent niet dat mijn discipelen niet terug kunnen gaan naar God.”

Dit is het perfecte voorbeeld waarin Indradyumna Swami zich schuldig maakt aan hetgeen hij als reden geeft om niet naar de Gaudiya Matha te gaan: iets anders zeggen dan Srila Prabhupada. Indradyumna Swami beweert dat een lager niveau van realisatie voldoende is om een persoon terug naar God te brengen. Srila Prabhupada verklaart het tegenovergestelde:

“Men zou geen geestelijk leraar moeten worden, tenzij men het niveau van uttama-adhikari behaald. Een beginnend Vaisnava, of een Vaisnava van gemiddeld niveau, kan wel discipelen accepteren, maar zulke discipelen moeten zich op hetzelfde niveau bevinden en het moet duidelijk zijn dat zij onder zijn leiding niet echt vooruitgang zullen maken richting het ultieme doel van het leven. Daarom moet een discipel zorgvuldig zijn in het accepteren van een uttama-adhikari als geestelijk leraar.” (Nectar of Instruction, tekst 5)

En zoals Indradyumna Swami terecht eerder verklaarde, ontstaat er chaos indien men slechts één ding anders dan Srila Prabhupada zegt, zoals we hebben gezien in ISKCON met haar vele ongekwalificeerde goeroes die hun discipelen hebben verlaten.

“Ik ben zoals een postbezorger die een brief van Prabhupada aanneemt en die ik geef aan mijn discipel. De boodschap is perfect. Als je de brief leest en volgt, waarin het zuivere proces van devotionele dienst wordt beschreven, word je verbonden met de guru-parampara, en kun je terug naar God gaan.”

Toen Indradyumna Swami zich als een nieuweling aansloot bij de beweging, leverde hij precies dezelfde perfecte brief in de vorm van Srila Prabhupada’s boeken en leringen. Indradyumna Swami doet daarom niks anders dan wat hij voorheen als beginnend toegewijde deed.

 • Waarom moet Indradyumna Swami plotseling worden vereerd als ‘goed als God’ en worden gezien als een opvolger en vervangende goeroe van Srila Prabhupda?

Indradyumna Swami geeft hier toe dat hij de dienstjongen is, die nog steeds het werk van een dienstjongen doet, en heeft besloten om de stoel van de baas in te nemen omdat de baas het gebouw heeft verlaten.

 • Waarom kan hij niet gewoon doorgaan met zijn werk als dienstjongen en Srila Prabhupada’s boodschap doorgeven, terwijl hij in de functie van dienstjongen blijft?

“Hoewel in Upadesamtra wordt gezegd dat een geestelijk leraar zijn discipelen niet verder kan laten vorderen dan zijn eigen niveau, heeft elke discipel in deze beweging twee geestelijk leraren: zijn directe geestelijk leraar en de siksa-goeroe van heel ISKCON, Srila Prabhupada. Misschien kan ik mijn discipelen slechts een stukje laten vorderen, maar ik verbind hen met Srila Prabhupada. Voor hem is het mogelijk om iemand helemaal terug naar God te brengen.”

Hier geeft Indradyumna Swami toe wat we eerder hebben geciteerd; dat het voor hem eigenlijk niet mogelijk is om de toegewijde terug naar God te brengen.

Indradyumna Swami geeft toe dat Srila Prabhupada degene is die iedereen terug naar God brengt en dat Indradyumna Swami hen alleen naar Srila Prabhupada brengt, zoals elke prediker in de beweging dat doet. Ook tijdens Srila Prabhupada’s fysieke aanwezigheid predikte Indradyumna Swami en bracht hij de mensen naar Srila Prabhupada om zodoende terug naar God te keren. En hierboven erkent hij dat hij nog steeds precies hetzelfde doet. Alleen is zijn positie op magische wijze veranderd en moet hij momenteel aanbeden worden alsof hij evengoed als God is, en worden gezien als de opvolger van Srila Prabhupada. Zonder Indradyumna Swami zou men Srila Prabhupada’s genade niet kunnen ontvangen.

 • En wat is de reden hiervoor?

 • Welke meerwaarde biedt Indradyumna Swami?

 • Wat mist er?

Niets.

We volgen Srila Prabhupada en hij brengt ons terug naar God, net zoals ISKCON toegewijden ons in het verleden simpelweg naar Srila Prabhupada leidden door zijn boeken te geven en initiatie ceremonies uit te voeren.

En Indradyumna Swami erkent dit allemaal zelfs!

Toch wil hij nog steeds worden vereerd als Srila Prabhupada’s ‘zo goed als God’ opvolger.

Dit is het hoogste niveau van bedrog!

“Er zijn vele verheven zielen in de Gaudiya Matha en Srila Prabhupada vertelde ons, “Associeer niet met ze. Houd afstand.”… Dus ik instrueer mijn discipelen om niet naar de Gaudiya Math te gaan. Dat geldt ook voor de groep van Narayana Maharaja. Ik ken een aantal senior goeroes uit de Gaudiya Math persoonlijk en ze zijn erg verheven zielen. Ze zijn miljoenen levens meer gevorderd dan ik ben.”

Opnieuw claimt Indradyumna Swami dat de Gaudiya Matha goeroes verheven en “miljoenen levens meer gevorderd” dan hemzelf zijn. Deze informatie zou er echter voor moeten zorgen dat zijn discipelen geen associatie met hun zoeken!

 • Indradyumna Swami probeert hier te voorkomen dat zijn discipelen associatie zoeken bij de Gaudiya Matha! Wat zou Indradyumna Swami eigenlijk zeggen als hij de Gaudiya Matha goeroes daadwerkelijk zou promoten?

“Net zoals we in ISKCON niet naïef kunnen zijn over de beweegredenen van sommige ISKCON leden.”

 • Waarom moeten we dan naïef zijn over de beweegredenen van ISKCON “secretarissen” die zelf toegeven dat ze nog steeds het werk van een secretaris doen, maar die wel eisen om als God vereerd te worden, en die in dat proces Srila Prabhupada’s positie hebben ingenomen?

“Zelfs als het gaat over ISKCON leden vertelde Prabhupada dat we vriendschap moeten sluiten met gelijkwaardige toegewijden, instructies moeten nemen van meer gevorderde toegewijden en genade moeten tonen aan degenen die minder gevorderd dan ons zijn.”

Indradyumna Swami verklaart hier dat we “instructies moeten nemen van meer gevorderde toegewijden”, en eerder verklaarde hij al dat de Gaudiya Matha goeroes een erg hoog niveau hebben, dus volgens Indradyumna Swami zouden ISKCON leden instructies moeten nemen van Gaudiya Matha goeroes!

Indradyumna Swami zou al deze argumenten echter geven om te zorgen dat men geen instructie neemt van hen!

 • Zoals we ons vaker hebben afgevraagd; denkt hij wel na voordat hij spreekt?

“Dus dat is een aanval op ISKCON. Wanneer je iemand aanvalt dan doe je hem pijn. Dus ik zeg dat de Gaudiya Matha ISKCON aanvalt door waardige ISKCON leden in te nemen. Het verwart leden van ISKCON.”

Alleen Indradyumna Swami’s hypocriete dubbelzinnige uitspraken zijn verwarrend: Gaudiya Matha goeroes zijn de meest verheven zielen, miljoenen levens meer gevorderd dan hemzelf, ze brengen je terug naar God, ze kunnen hetzelfde als ISKCON zeggen, en we moeten instructies nemen van degenen die meer gevorderd dan ons zijn – en toch beweert Indradyumna Swami dat dit alles betekent dat we GEEN instructies van hen moeten nemen.

“Degenen onder ons die geïnitieerd zijn, ik kan in ieder geval voor mezelf spreken, zijn geen zuivere toegewijden van de Heer. Ik ben het niet. Ik zie Krsna niet in Vrndavana. Ik laat geen tranen van ecstasy wanneer ik Hare Krsna chant. Ik ben niet op het niveau van Srila Prabhupada, en zal het ook nooit zijn.”

Srila Prabhupada liet zien hoe een diksa goeroe behoord te zijn. Hij is het enige voorbeeld van een diksa goeroe in ISKCON. Hij heeft nooit verkondigd dat een diksa goeroe een onzuiver persoon is die zelfs nooit tot het hetzelfde niveau van zuiverheid zal komen.

Hij heeft nooit onderwezen dat zulke onzuivere personen geschikt zijn om diksa goeroe te worden.

“Maar ik kan herhalen wat mijn geestelijk leraar heeft gezegd. Ik kan het goede voorbeeld aan mijn discipelen geven. En door mijn voorbeeld te volgen, en via mij te horen wat Srila Prabhupada heeft gezegd, kun je Krsna bewust worden.”

 • Waarom kunnen de discipelen niet gewoon naar Srila Prabhupada luisteren om te horen wat Srila Prabhupada heeft gezegd?

Indradyumna Swami leest en luistert zelf wel naar wat Srila Prabhupada zegt, dus we weten dat het mogelijk is. Indradyumna Swami heeft een stelsel verzonnen waarin Srila Prabhupada’s instructies moeten worden gehoord via Indradyumna Swami, zodat Indradyumna Swami een rol voor zichzelf kan verzinnen waarin hij Srila Prabhupada opvolgt als goeroe.

“Men moet van een bepaald gestalte in het Krsna bewustzijn zijn om een initiërende goeroe te zijn. Dat accepteer ik. Maar ritvik mensen beweren dat men een compleet zelfgerealiseerde toegewijde van de Heer moet zijn, die Krsna in Vrndavana kan zien, om te kunnen initiëren. Maar dat is niet onze filosofie. Prabhupada zei dat zelfs een kanistha-adhikari discipelen kan accepteren.”

Nee, Srila Prabhupada verklaarde dat, hoewel niet zelfgerealiseerde discipelen wel discipelen kunnen accepteren, dit niet zou moeten gebeuren:

“Men moet geen geestelijk leraar worden, behalve als men het niveau van uttama-adhkari heeft bereikt. Een beginnend Vaisnava, of een Vaisnava van gemiddeld niveau, kan ook discipelen accepteren, maar zulke discipelen moeten zich op hetzelfde niveau bevinden, en het moet duidelijk zijn dat zij onder zijn leiding niet echt vorderingen kunnen maken richting het uiteindelijke doel van het leven. Daarom moet een discipel erg zorgvuldig zijn in het accepteren van een uttama-adhikari als geestelijk leraar.”
(Nectar of Instruction, tekst 5)“


Onze filosofie is dus het tegenovergestelde van Indradyumna Swami.

Het is verbazingwekkend dat Indradyumna Swami beweert dat we niet naar de Gaudiya Matha moeten gaan, omdat er chaos zal zijn als ze maar één woord afwijken van Srila Prabhupda, terwijl hij een hele andere filosofie dan die van Srila Prabhupada verkondigt!

“En het feit dat er gevallen goeroes zijn, betekent niet dat proces verkeerd is, omdat zelfs tijdens Heer Caitanya’s aanwezigheid sommige goeroes vielen. De sannyasi’s zijn de natuurlijke geestelijk leraren van de gemeenschap, en Chota Haridas en Junior Haridas, vielen. Hij had persoonlijke associatie met heer Caitanya, Krsnadasa, Brahmacari, hij was de assistent van de Heer toen Hij naar Zuid-India ging, hij kwam ten val!”

We spreken specifiek over diksa goeroes in de parampara (geestelijke erfopvolging), waarvan Srila Prabhupada zegt:

“Een bonafide geestelijk leraar maakt deel uit van de opeenvolging van discipelen die al sinds onheuglijke tijden bestaat en hij wijkt niet in het minst af van de instructies van de Allerhoogste Heer, zoals die miljoenen jaren geleden werden overgedragen aan de zonnegod, door wie de instructies van de Bhagavad-gita het aardse koninkrijk hebben bereikt.”
(BG, 4:42, Betekenisverklaring)

Wetende dat dit het geval is, probeert Indradyumna Swami ons te misleiden door te spreken over een ander onderwerp – sannyasis.

“En Narahari Sarkara schreef een boek, Krsna Bhajanamrta, waarin hij uitlegt wat je moet doen als je goeroe valt. Het komt erop neer dat je zoveel mogelijk bidt dat hij terugkomt in zijn juiste positie, en je weer kan begeleiden in het Krsna bewustzijn. Je wacht op hem tot hij terugkomt. Als hij niet terugkomt dan is dat wat anders. Maar het punt is dat er goeroes waren die zijn gevallen.”

 1. We moeten begrijpen dat Srila Prabhupada’s leringen afkomstig dienen te zijn van Srila Prabhupada zelf, niet van een boek dat hij nooit heeft genoemd!

 2. Maar zelfs wanneer we het boek gebruiken dat Indradyumna Swami aanhaalt, kan hij via zijn eigen argument worden verslagen, aangezien in hetzelfde boek staat:

“een discipel die naar de woorden van andere Vaisnava’s luistert, zelfs als hun instructies bonafide en waar zijn, maar deze niet bij zijn eigen geestelijk leraar controleert en in plaats daarvan de instructies direct accepteert, wordt gezien als een slecht discipel en een zondaar.” (vers 49)

Aangezien Indradyumna Swami deze instructies van Narahari Sarkara niet eerst heeft gecontroleerd bij Srila Prabhupada, is hij, volgens de autoriteit van hetzelfde boek dat hij hier promoot, een “slecht discipel en een zondaar”.

 • Moeten we het volgende echt telkens blijven herhalen; denkt hij wel na voordat hij spreekt?

“Dus zij zeggen het op die manier, dat we alleen Prabhupada accepteren als goeroe. Maar dat is nooit zo geweest in onze Gaudiya Vaisnava traditie, of in welke sampradaya dan ook.”

We zagen eerder dat Indradyumna Swami accepteert dat het concept van de GBC, omdat het niet wordt genoemd in de geschriften, ook niet traditioneel is. Maar hij verwerpt het huidige stelsel van de GBC niet op basis van traditie, maar zegt juist dat het geaccepteerd moeten worden omdat Srila Prabhupada het heeft opgezet. Dus wordt er wederom op hypocriete wijze gemeten met twee maten.

“Prabhupada heeft vele malen gezegd dat de geestelijk leraar discipelen kan accepteren zolang hij leeft, maar dat hij na zijn heengaan geen discipelen meer kan accepteren. “Hoe zou het mogelijk zijn? Hoe kan hij hen trainen, enthousiast maken, inspireren in het Krsna bewustzijn? We hebben de levende vertegenwoordiger nodig.”

 1. Srila Prabhupada heeft dit niet één keer gezegd, laat staan “vele malen”. Dit is simpelweg een schaamteloze leugen.

We dagen Indradyumna Swami uit om een citaat van Srila Prabhupada te vinden waarin hij zegt dat een geestelijk leraar “na zijn heengaan geen discipelen meer kan accepteren”.

 1. En hoe was het mogelijk dat Indradyumna Swami zelf getraind, enthousiast en geïnspireerd in het Krsna bewustzijn is, terwijl hij de laatste 32 jaar geen “levende vertegenwoordiger heeft gehad”?

Op hypocriete wijze stelt hij voor dat we hem hebben nodig hebben als “levende goeroe”, hoewel hij er zelf geen nodig heeft.

 • Denkt hij wel na voordat hij spreekt?

“Srila Prabhupada zei, “Degene die nu discipel is, zal als hij gekwalificeerd is, de nieuwe geestelijk leraar worden in de toekomst.”

Nee, dit heeft hij nooit gezegd.

Laten we Indradyumna Swami helpen. Het citaat dat hij probeert te geven is anders:

“Degene die nu de discipel is, wordt de volgende geestelijk leraar. En het is alleen mogelijk om een bonafide en geautoriseerde geestelijk leraar te zijn als men de geestelijk leraar strikt gehoorzaamd. Brahmaji, als een discipel van de Heer, ontving de werkelijke kennis en gaf deze door aan zijn dierbare discipel Narada, en Narada gaf deze kennis, als geestelijk leraar, eveneens door aan Vyasa en zo ging het verder.” (SB, 2:9:43)

Srila Prabhupada geeft hier een beschrijving over de voortgang van de parampara vanaf heer Brahma. Srila Prabhupada zegt niet dat zijn discipel, “als hij gekwalificeerd is, de nieuwe geestelijk leraar wordt in de toekomst”.

“En Prabhupada zei verschillende malen dat hij zijn discipelen trainde zodat zij in de toekomst ook geestelijk leraren zouden worden.”

Zoals Indradyumna Swami zelf eerder al verklaarde, zijn er twee types geestelijk leraren en Srila Prabhupada verklaarde:

“De GBC zouden allemaal instruerende goeroes moeten zijn. Ik ben de initiërende goeroe en jullie zouden de instruerende goeroe moeten zijn door te onderwijzen wat ik onderwijs en wat ik doe. Dit is geen titel, maar jullie moeten daadwerkelijk tot dit niveau komen. Dat wil ik.” (Brief aan Madhudvisa, 4/8/75)

Srila Prabhupada wilde dus dat zijn leidende discipelen werden getraind om tot het platform van instruerende geestelijk leraren te komen.

 • Maar wanneer heeft Srila Prabhupada ooit een instructie aan een discipel gegeven om hem te vervangen als de diksa goeroe van ISKCON?

 • Hoe is het mogelijk om Srila Prabhupada te vervangen zonder instructie?

“Denken jullie dat alle discipelen van Bhaktisiddhanta Sarasvati die begonnen met initiëren, volledig gerealiseerde zielen waren?”

Aangezien alle discipelen in de Gaudiya Matha die begonnen met initiëren (behalve Srila Prabhupada) hier geen toestemming voor hadden, kan dit geen goed argument zijn:

“Hij wilde niet dat de acarya uit het bestuurlijk orgaan zou worden gekozen. Hij zei openlijk dat we een GBC (bestuurlijk orgaan) moesten maken en de missie moesten uitvoeren. Zijn opvatting was dan ook dat een persoon onder de leden van de GBC zichzelf zou bewijzen als acarya en automatisch geselecteerd zou worden. Sridhara Maharaja en zijn twee metgezellen hebben dus zonder toestemming een acarya geselecteerd en het werd duidelijk dat dit een fout was. Het resultaat hiervan is dat iedereen beweert een acarya te zijn, zelfs al zijn ze kanistha adhikari zonder vaardigheden op het gebied van prediken. In sommige kampen verandert de acarya drie keer per jaar. Daarom moeten we niet dezelfde fout maken in ons ISKCON kamp. Onder mijn Godbroeders is er eigenlijk niemand gekwalificeerd om acarya te worden. Het is daarom beter om niet erg intiem om te gaan met mijn Godbroeders , aangezien zij onze studenten en discipelen in plaats van inspireren misschien wel vergiftigen.” (Brief aan Rupanuga, 28/4/74)

Indradyumna Swami verwees eerder naar de laatste zin van de bovenstaande brief om zijn discipelen te weerhouden om naar de Gaudiya Matha te gaan. Maar hij verwerpt de rest van de brief compleet om zijn verzinsel te rechtvaardigen dat het voor geconditioneerde zielen mogelijk is om te initiëren, en dat diksa goeroes kunnen vallen.

 • Denkt hij wel na voordat hij spreekt?

 • Heeft hij gewoon geen kennis van Srila Prabhupada’s leringen of liegt en bedriegt hij gewoon schaamteloos?

“Elke goeroe sinds de tijd van Krsna, die discipelen accepteert, was een volledig gerealiseerde ziel? Soms wel, maar op andere momenten gaven ze simpelweg de perfecte boodschap door.”

Srila Prabhupada verklaart het tegenovergestelde:

“Behalve wanneer iemand zelfgerealiseerd is en zijn relatie met de Superziel kent, kan hij geen bonafide geestelijk leraar zijn.” (Srimad-Bhagavatam 3.28.2, betekenisverklaring)

“Een bonafide geestelijk leraar behoort voor eeuwig tot de geestelijke erfopvolging en hij wijkt niet af van de instructies van de Allerhoogste God, zoals deze miljoenen jaren geleden werden gegeven aan de Zonnegod en via hem zijn de instructies van de Bhagavad-Gita neergedaald op het aardse koninkrijk.” (BG. .42, betekenisverklaring)

En zoals Indradyumna Swami zelf verklaarde, ontstaat er chaos als men één woord predikt dat niet overeenkomt met Srila Prabhupada, en Indradyumna Swami’s afwijkende filosofie waarbij ongekwalificeerde personen diksa goeroes kunnen worden, heeft zeker voor een enorme chaos gezorgd in ISKCON, met vele goeroes die vallen en weggaan.

 • Waarom volgt Indradyumna Swami niet gewoon zijn eigen advies door hetzelfde te prediken als Srila Prabhupada?

“Prabhupada riep deze elf rtviks inderdaad in het leven, wat betekent dat zij de initiatie ceremonie uitvoeren, zouden chanten op de kralen en zij zouden de namen geven etc.., omdat Prabhupada te ziek wat om te reizen en dat te doen.”

Hieronder staat welke taken Srila Prabhupada voor ogen had met deze elf mensen:

“Omdat Srila Prabhupada deze vertegenwoordigers heeft benoemd, mogen tempelpresidenten voortaan aanbevelingen voor eerste en tweede initiatie sturen naar één van deze vertegenwoordigers die zich het meest dichtbij hun tempel bevindt. Na de aanbeveling overwogen te hebben, mogen deze vertegenwoordigers de toegewijde accepteren als een geïnitieerd discipel van Srila Prabhupada door een spirituele naam te geven, of in het geval van tweede initiatie, door op het gyatri draad te chanten, net zoals Srila Prabhupada deed.” (9 juli instructie)

Zij moesten dus een brief lezen, misschien op een draad chanten, en dan een naam opsturen. Voor geen van deze werkzaamheden is het nodig om te reizen. Dus Indradyumna Swami heeft zijn argumenten wederom verzonnen. De initiatie ceremonie, waar Indradyumna Swami aan refereert, werd in ieder geval uitgevoerd door de tempelpresident, zoals de betreffende instructie verklaart:

“Nadat de tempelpresident een brief ontvangt van deze vertegenwoordigers, met daarin een spirituele naam of een draad, kan hij de vuur-yajna in de tempel uitvoeren, zoals voorheen gedaan werd.” (9 juli instructie)

 • Heeft Indradyumna Swami gewoon geen kennis van Srila Prabhupada’s leringen, of liegt en bedriegt hij gewoon schaamteloos?

“Maar het betekende niet dat ze, na het heengaan van Srila Prabhupada, door zouden gaan met het accepteren van discipelen ten behoeve van Srila Prabhupada.”

We hebben zojuist aangetoond dat de ritviks niet waren aangesteld omdat Srila Prabhupada te ziek was om te reizen. Zoals de instructie zelf verklaart, waren ze alleen aangesteld “om eerste en tweede initiaties uit te voeren”. En ze waren aangesteld om dit onmiddellijk en voortaan te doen vanaf de dag dat de instructie werd verstuurd (9 juli 1977).

 • Op welke basis, behalve zijn eigen mentale speculatie, doet Indradyumna Swami de bewering dat de ritviks die waren aangesteld om vanaf 9 juli discipelen te accepteren ten behoeve van Srila Prabhupada, zouden moeten stoppen?

 • Op welke manier is Indradyumna Swami geautoriseerd om een stelsel, dat is geautoriseerd door Srila Prabhupada om door te gaan in ISKCON, na Srila Prabhupada’s heengaan te beëindigen?

“De GBC vroeg het volgende aan Srila Prabhupada, “Wat gebeurt er na uw heengaan?” En Srila Prabhupada zei, “Ze zullen discipelen van mijn discipelen zijn.” Oké? Onthoud die ene zin. Prabhupada zei, “ze zullen discipelen van mijn discipelen zijn.” Mijn discipelen zullen reguliere goeroes worden,”zei hij.” Maar om hun speculatie te ondersteunen, verdraaien ze alles en halen ze bewijs vanuit andere plaatsen.”

Opnieuw een schaamteloze leugen van Indradyumna Swami. Hier zijn de vraag en het antwoord:

Satsvarupa dasa Goswami: Dan gaat onze volgende vraag over initiaties in de toekomst specifiek voor het moment dat u niet langer bij ons bent. We willen weten hoe eerste en tweede initiaties worden uitgevoerd.
Srila Prabhupada: Ja, ik zal sommigen van jullie aanbevelen. Nadat dit is geregeld. Ik zal sommigen van jullie aanbevelen om te handelen als waarnemende acarya’s.
Tamal Krsna Goswami: Wordt dat ritvik acarya genoemd?
Srila Prabhupada: Ritvik. Ja.
(Kamer conversatie 28 mei, 1977)

Het antwoord op wat er zal gebeuren “wanneer u heengaat” is niet “ze zullen discipelen van mijn discipelen zijnmaar wel dat zeritvikworden.

Indradyumna Swami doet precies waar hij ons van beschuldigt; hij verdraait alles en zijn bronnen zijn afkomstig van anderen – op het EINDE van het bovenstaande gesprek, verklaart Srila Prabhupada:

“Wanneer ik de instructie geef om goeroe te worden, wordt hij een reguliere goeroe, dat is alles. Hij wordt discipel van mijn discipel.”

Maar deze instructie om “reguliere” of diksa goeroe te worden, is nooit gegeven en het is duidelijk dat de geciteerde instructie om ritvik te worden, niet de instructie is om diksa goeroe te worden.

“Iedereen heeft citaten. Maar Prabhupada zei, “Ze zullen discipelen van mijn discipelen zijn.” Dit betekent het einde van de rtvik filosofie.”

Het standpunt van de IRM is dat men Srila Prabhupada alleen kan opvolgen als diksa goeroe als er een specifieke instructie van Srila Prabhupada is om dit te doen, en niet op eigen initiatief omdat Srila Prabhupada is heengegaan. Srila Prabhupada bevestigt het standpunt van de IRM:

 1. Op de vraag in het begin van het gesprek “wat gebeurt er als u heengaat”, geeft hij als antwoord; “ze worden ritvik”.

 2. Op het einde van het gesprek verklaart hij: “Wanneer ik de instructie geef om goeroe te worden, wordt hij een reguliere goeroe”.

 • Hoe kan het bevestigen van onze argumenten voor het einde van de rtvik filosofie zorgen?

 • Weet Indradyumna Swami gewoon niks van dit hele onderwerp af, of weet hij het wel en liegt hij opzettelijk?

Beide opties zijn niet goed!

“Maar deze rtvik mensen zijn erg georganiseerd. Er zijn vele artikelen en ze zetten alles op de e-mail, en plannen waarschijnlijk om naar Rusland te komen.”

Ja, we zijn erg georganiseerd omdat we de waarheid spreken en citeren wat Srila Prabhupada daadwerkelijk onderwees. Dit in tegenstelling tot Indradyumna Swami die zichzelf en Srila Prabhupada tegenspreekt, zoals in dit hele document te lezen is.

En ja, we zijn naar Rusland gegaan!

“Dus als je een e-mail ontvangt, dan antwoord je, “Mijn goeroe is niet gevallen. Hij helpt me met vorderen in het Krishna bewustzijn. Hij verbindt me met Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is mijn siksa goeroe. Ik heb ook andere siksa goeroes in ISKCON, die me altijd helpen.” Toch? En daarnaast zei Srila Prabhupada “discipelen van mijn discipelen.” Dus gooi deze brief gewoon weg.”

Dus als mensen literatuur van ons ontvangen, geeft Indradyumna Swami hetzelfde advies als de aanhangers van Narayana Maharaja (“mijn goeroe is niet gevallen, hij verbindt me met Srila Prabhupada, Srila Prabhupada is mijn siksa goeroe). Daarnaast heeft Srila Prabhupada verkaard dat diksa goeroes hem alleen zullen opvolgen als hij hen die instructie geeft, maar in plaats daarvan gaf hij alleen de ritvik instructie (in hetzelfde gesprek als waarin hij het heeft over ‘de discipel van mijn discipel’).

En vergeet niet dat deze hele lezing van Indradyumna Swami is bedoeld om mensen weg te houden van NM en de ritviks!

We zouden graag willen lezen wat Indradyumna Swami had gezegd als hij zou proberen om de filosofie van de ritviks en Gaudiya Matha te promoten onder zijn discipelen!

“Denken we dat Prabhupada het stelsel wilde veranderen dat sinds onheugelijke tijd wordt gebruikt, waarbij zijn gekwalificeerde discipel eventueel goeroe wordt? Ging Prabhupada iets veranderen? Zei hij dit persoonlijk tegen iemand, of schreef hij een brief aan iemand? Nee. Prabhupada volgde het stelsel. Hij was acarya. Hij gaf het voorbeeld van een stelsel dat al miljoenen jaren bestaat.”

 1. Het stelsel dat Indradyumna Swami volgt is een mengsel van de onderstaande 2 stelsels:

 1. Je wordt diksa goeroe wanneer je niet bent aangesteld als goeroe, maar als ritvik. Door de aanstelling als ritvik verandert men automatisch in een diksa goeroe. En alleen wanneer je bent aangesteld als ritvik kun je een diksa goeroe worden. Dit stelsel werd tussen 1977 en 1986 gevolgd in ISKCON en de basis ervan wordt nog steeds als bonafide beschouwd, aangezien de manier waarop de elf personen via de ritvik aanstelling diksa goeroe werden, nog steeds wordt geaccepteerd als een bonafide manier. Indradyumna Swami gebruikte dit argument ook via de zin “discipels van mijn discipels”, waaruit zou blijken dat de ritviks op magische wijze zouden veranderen in diksa goeroes op basis van de ritvik aanstelling. Laten we dit het ritvik-diksa stelsel noemen.

 1. Daarna was de goeroe franchise ook open voor anderen. Indradyumna Swami is hier een voorbeeld van. Hij ontving zijn autorisatie om diksa goeroe te worden via de meerderheid van de stemmen van de GBC en dit stelsel is sinds 1986 actief in ISKCON.

Het hybride stelsel dat Indradyumna Swami en ISKCON volgt, is dus een mengel van de bovenstaande twee stelsels, oftewel het ritvik-diksa/diksa-stem stelsel. Is dit hybride stelsel al sinds onheugelijke tijden actief?

 1. Het werkelijke stelsel heeft altijd bestaan uit een bonafide diksa goeroe die initieert en die alleen wordt opgevolgd als hij een opvolger autoriseert. Dit stelsel wordt gevolgd door de IRM.

- Dus welk principe heeft Srila Prabhupada veranderd, door in zijn eigen organisatie discipelen te initiëren gedurende de levensduur van de organisatie?

“Maar als er specifieke vragen zijn over de Gaudiya Math, over Narayana Maharaja, over rtvik, dan kun je me schrijven en zal ik deze vragen beantwoorden.”

Een paar jaar na de bovenstaande lezing nam een persoon de uitnodiging van Indradyumna Swami aan en stelde hem een vaag. Het antwoord van Indradyumna Swami was:

“Mag ik een vraag stellen: ben je bezig met de ritvik filosofie? Of probeer je gewoon een de hele goeroe kwestie in ISKCON beter te begrijpen? Ben je het oneens met de manier waarop ISKCON haar goeroes kiest? Ik ben benieuwd naar je motivatie. Ik vind het niet erg om te antwoorden als dit je vertrouwen versterkt, maar als je een voorkeur hebt voor de ritvik filosofie, ben ik huiverig voor het idee dat dit geleidelijk uitloopt tot een debat.” (Indradyumna Swami E-mail als antwoord op een vraag over ritvik, 28/6/2005)

Kortom, als je interesse toont in het ritvik stelsel dan zal ik geen antwoord geven op vragen over ritvik. Alleen als je ervan overtuigd bent dat ritvik onzin is, zal ik antwoorden!

“We zijn alleen goeroes als we de boodschap van de stichter acarya, Srila Prabhupada, herhalen en zijn voorbeeld volgen. Als we daarvan afwijken, kunnen we onszelf geen goeroes noemen. We hebben niet het recht om te vragen of andere mensen ons volgen. Prabhupada is perfect.”

Volgens Indradyumna Swami kan hij zelf dan ook geen goeroe zijn, aangezien we op nauwkeurige wijze hebben laten zien dat hij de boodschap van Srila Prabhupada niet herhaalt, maar juist afwijkt van die boodschap.

“Hij (Harikesa) doet aanbevelingen over natuurlijke anticonceptie, ayur-veda, en nog meer. Sprak Srila Prabhupada hierover? Nergens heb ik gelezen dat Srila Prabhupada hierover sprak. Weet hij meer dan Prabhupada? Dit haalt de positie van Srila Prabhupada naar beneden.”

Indradyumna Swami geeft hier als argument dat iets niet bonafide is als Srila Prabhupada er niet over sprak. We zijn het hiermee eens.

Srila Prabhupada sprak bijvoorbeeld nooit over het huidige ISKCON goeroe stelsel.

Als iets niet bonafide is omdat Srila Prabhupada er niet over gesproken heeft, is de basis van ISKCON’s hele goeroe stelsel niet bonafide.

“ISKCON verliest zoveel leden. Aan de Gaudiya Math, aan Narayana Maharaja, aan de ritviks, aan goeroes die ISKCON verlaten. Daarom is het belangrijk om een stukje van de geschiedenis en filosofie hierachter te begrijpen, zodat duidelijk wordt dat we dit niet zouden moeten doen.”

Waarom doet Indradyumna Swami onzinnige zichzelf tegensprekende uitspraken die simpelweg rechtvaardigen dat mensen zich aangetrokken voelen tot deze groepen?

We hebben laten zien dat dit hypocriete dubbelzinnige gepraat juist de aantrekkingskracht vergroot van de dingen waar hij ons voor wilt waarschuwen.

Conclusie

We verontschuldigen ons opnieuw voor de lengte van dit artikel, maar we wilden laten zien dat het niet overdreven is om als titel te kiezen voor “een fout in elke zin” (andere verklaringen van Indradyumna Swami, die al eerder waren beantwoord, of geen directe relatie met de goeroe kwestie hebben, zijn niet benoemd).

Terug naar homepage


Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!