Officieel rapport van Lokanatha’s val


IRM

De officiële versie van de GBC over Lokanatha Maharaja’s val

RE: kopie van de boodschap aan de GBC conferentie

Dierbare GBC leden,

Het is mijn taak om jullie te informeren over de sancties van een specifiek aangesteld GBC comité, dat was aangesteld om de zaak rondom Lokanatha Maharaja te onderzoeken. De leden waren: mezelf, Badrinarayana Prabhu, Mukunda Maharaja, Sridara Swami, Virabahu Prabhu, en Ravindra Swarupa Prabhhu.

Het is belangrijk om te weten wat het comité heeft besproken en besloten, zodat het mogelijk is om de rondgaande geruchten het hoofd te bieden.

Hou er rekening mee dat deze informatie strikt vertrouwelijk is.

Ik wil aan elk lid van de GBC vragen om deze boodschap aan niemand anders te laten zien. Verwijder dit bericht nadat je het hebt gelezen.

Madhusevita Prabhu heeft me gevraagd om het volgende toe te voegen: “Als wordt ontdekt dat een GBC lid dit rapport heeft geprint of verspreid, kan hij worden berispt door het uitvoerend comité.

Hier volgen de details:

“Toen Lokanath swami (swami x) in 1990 in een huis van een gezin verbleef, betastte hij een meisje dat nog niet volwassen was op een ongepaste manier door zijn hand op haar schoot te leggen. Hij zat naast haar op een bank in de woonkamer van de familie en beiden hielden het Krishna boek vast. De hand dat het boek vasthield (de achterkant van de hand) rustte op haar schoot terwijl hij het Krishna boek las. De hand bewoog niet.

In 1993 werd de voorzitter van de GBC op de hoogte gesteld van dit voorval en swami x werd verteld om te stoppen met initiëren.

Het comité heeft de zaak onderworpen aan een uitgebreid onderzoek, waarbij een professioneel onderzoeksteam is ingeschakeld (moeder Yasodo werd ook bij het onderzoek betrokken). De kosten van de deskundigen, voor een intensief onderzoek van vier dagen, waren hoger dan $2,500. De deskundigen hebben de zaak grondig onderzocht, waarna ze tot de conclusie kwamen dat dit onfortuinlijke incident heeft plaatsgevonden omdat Swami x totaal onervaren is op het gebied van omgang met vrouwen. Nu hij zijn les geleerd heeft, vertrouwden ze erop dat dit incident niet opnieuw zou plaatsvinden. Ze hebben ook verklaard dat hij het karakter van een geestelijk leraar heeft en dat hij die positie binnen onze gemeenschap kan voortzetten.

Verontschuldigingen zijn persoonlijk en via een brief overgebracht aan het meisje en de familie. Dit heeft ze tevreden gesteld.

Het GBC comité concludeerde dat deze afwijking van de acceptabele norm niet bewust heeft plaatsgevonden. In 1996, na Gour Purnima, kreeg hij daarom weer toestemming om discipelen te accepteren.”

Dit jaar is in Mayapura bepaald dat de bovenstaande gebeurtenissen aan alle toekomstige discipelen van Swami x wordt gegeven.

Bir Krishna Goswami

Terug naar homepage

Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!