Satsvarupa's hypocrisie op schrift


IRM

Herfst 2004

We hebben de droevige en erbarmelijke val  van de oprichter van de goeroe fraude binnen ISKCON,  Satsvarupa dasa Goswami, al besproken. Nadat hij, na een jaar van geheimhouding, niet anders kon dan publiekelijk toegeven een affaire te hebben gehad met een getrouwde vrouw, claimde Satsvarupa brutaal dat hij nog steeds een "goeroe" is en smeekte hij zijn gedupeerde discipelen om "zijn boeken te lezen" (brief aan discipelen van 10 mei 2004).

Men zou denken dat Satsvarupa zijn discipelen op zijn minst zou adviseren om te vertrouwen op de boeken van Srila Prabhupada nadat zijn bedrog met een getrouwde vrouw aan het licht was gekomen. Niet alleen is dat onwaar, maar hij is zo trots op zijn eigen boeken dat hij er in zijn brief naar blijft verwijzen:

"Je kunt wat foto's van me bewaren en natuurlijk mijn boeken lezen, het is een soort van vapu"
(Satsvarupa dasa Goswami, 10 mei 2004)

"Elke dag dat ze mijn boeken lezen zullen ze merken dat hun vragen worden beantwoord en twijfels worden weggenomen."  
"Neem dit alsjeblieft serieus… en studeer mijn boeken samen"
(Satsvarupa dasa Goswami, 10 mei 2004)

"Wanneer ik er niet meer ben, hebben jullie mijn boeken en elkaar om door te gaan"
(Satsvarupa dasa Goswami, 10 mei 2004)

Wanneer we echter Satvarupa's boeken lezen, vinden we schaamteloze vormen van hypocrisie.

Hoe kan men hem bijvoorbeeld  als geestelijk leraar serieus nemen wanneer zijn EIGEN boeken, waarvan hij aandringt om ze te lezen, zijn eigen bedrog veroordelen?!

"De misdragende brahmacari, grhastha of sannyasa richt schade toe aan de algehele religie, aangezien het geven van het verkeerde voorbeeld zorgt voor cynisme."
 (Satsvarupa dasa Goswami, Vaisnava Gedrai, Gita-nagari Uitgave, 2003)

"Wanneer mensen een vertegenwoordiger van God verdenken van het schenden van de principes die hij zelf predikt, hoe kunnen ze dan met vertrouwen naar hem luisteren? Wat voor waarde heeft het om anderen te adviseren niet te roken, terwijl je zelf wel rookt?"
(Satsvarupa dasa Goswami, Vaisnava Gedrai, Gita-nagari Uitgave, 2003)

We willen de discipelen van Satsvarupa aanraden om zijn eigen aanbeveling, om geen waarde aan zijn woorden te hechten, te accepteren en daarvan in de plaats alleen te vertrouwen in Srila Prabhupada als hun goeroe. Satsvarupa zegt zelf immers:

"Hypocrisie is oneerlijkheid en volgens Srila Prabhupada is er zonder eerlijkheid geen sprake van een spiritueel leven; "Eerlijkheid is de basis voor alle religies."
(Satsvarupa dasa Goswami, Vaisnava Gedrai, Gita-nagari Uitgave, 2003)


Terug naar homepageChant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!