Antwoord op Puru


IRM

Door Krishnakant

1 augustus 2000 – In de brief van Puru Dasa, (op het forum van vnn news, “New York eert Srila Prabhupada”), bevestigt hij voornamelijk wat wij eerder al hebben verklaard – in Srila Prabhupada’s boeken staat nergens dat Vipin Behari de diksa goeroe was van Srila Bhaktivinoda. Dat was ons belangrijkste punt en Puru Dasa is niet in staat om het aan te vechten. Daarna geeft hij vele speculaties over onze parampara zonder dat hij ook maar één citaat van Srila Prabhupada geeft.

De auteur verklaart dingen zonder Srila Prabhupada te citeren. Hij beweert dat wij Srila Prabhupada’s boeken niet begrijpen of lezen, maar hij geeft helemaal geen voorbeelden. Zijn speculaties zijn telkens zonder bewijs. De enige keer dat hij Srila Prabhupada citeert is om te bewijzen dat de boeken van vorige acarya’s moeten worden bestudeerd. Dit stond echter nooit ter discussie. We bestuderen meerdere boeken van vorige acarya’s.

Alle sastra moet echter worden begrepen via de huidige schakel uit de geestelijke erfopvolging. Waarom zou de acarya anders hierheen komen en boeken schrijven? We zouden deze boeken dan simpelweg in boekhandels en bibliotheken kunnen kopen. Er zal verwarring ontstaan als we de sastra niet leren van de huidige goeroe uit de lijn van de geestelijke erfopvolging.

Neem de sandharba’s – de ISKCON vertalers hebben hun eigen versie, de Gaudiya Matha’s hebben hun eigen versie en de tegenpartij heeft hun eigen versie etc. Hetzelfde geldt voor de discussie omtrent het vertalen van andere boeken, waarbij ISKCON, de Gaudiya Matha en de tegenpartij telkens hun eigen mensen hebben en allemaal van elkaar verschillen.

Als we bijvoorbeeld drie personen nemen uit ÉÉN van deze groepen, Narayana Maharaja, Govinda Maharaja en Bhakti Vallabha Tirtha Maharaja, zien we dat zij allemaal verschillende dingen onderwijzen en dat ze elkaar tegenspreken. En elke groep vertelt dat hun acarya de WARE is – terwijl ze als parasieten vechten voor volgers die eigenlijk toebehoren aan Srila Prabhupada. En dan heb je ook nog de ‘tegen-partij’ groep van Satyanarayan en zij verwerpen de ISKCON, IRM en de Gaudiya Matha! Er zijn net zoveel vertalingen en opvolgende acarya’s als dat er verschillende groepen zijn. Om die reden zou men moeten vasthouden aan de acarya van de Gaudiya Vaisnava sampradaya: Srila Prabhupada:

In het Bengaals en Engels. Schrijf het volgende; “hij kreeg van zijn geestelijk leraar de opdracht om naar Amerika te gaan. Daarna …” Dat zijn feiten. De feiten moeten worden opgeschreven. Noem een lijst van boeken en dat soort dingen.

Tamala Krishna: Ook een lijst van tempels.

Srila Prabhupada: Ja, ook tempels. En vermeldt dat “Hij de acarya van de huidige Gaudiya-sampradaya is.” (Gesprek 19 januari, 1976)

(Srila Prabhupada laat deze tekst uitdelen aan het publiek)

“Degenen die liever zogenaamde vervangers volgen, hebben alle vrijheid om dat te doen – zij kunnen kiezen uit vele honderden alternatieven:”

In ISKCON zijn er circa 80 goeroes, in de verschillende Gaudiya Matha’s zijn er minstens een dozijn goeroes en alleen God weet het aantal babaji’s ‘tegenpartij’.

Terug naar homepage


Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!