Sadržaj

GBC-jeva lazna dihotomija -1: Guru protiv Ritvik

GBC-jeva lazna dihtomija - 2 : Parampara protiv ritvika

GBC Prkosi Šrila Prabhupadu oko autorskih prava

GBC Guru Priznaje Velike Guru Obmane, 3 deo

btp20