1 

Kedves Bhakták!

Kérlek fogadjátok tiszteletteljes hódolatunkat. Minden dicsőséget Srila Prabhupadanak.

Ma (Július 17-én), Ő Szentsége Sivarama Maharaja írt egy levelet, amelyet feltett a honlapjára és szétküldött sok embernek. Ebben a levélben a 'Vissza Prabhupadahoz' című magazin tartalmával kapcsolatos gondolatait fejti ki.

A következőkben a Maharaja leveléből származó idézeteket vetjük össze a magazin tartalmával.

"A magazinban közzétett ideológia – nevezzük rtvik-vadának – azt állítja, hogy egyedül Srila Prabhupada alkalmas arra, hogy az ISKCON bhaktáinak avató guruja legyen: egyetlen tanítványa vagy követője sem alkalmas erre a feladatra."

A magazin sehol sem állítja azt, hogy "hogy egyedül Srila Prabhupada alkalmas arra, hogy az ISKCON bhaktáinak avató guruja legyen: egyetlen tanítványa vagy követője sem alkalmas erre a feladatra." Ez csak egy hamis koholmány. Bárki aki tényleg végigolvassa a magazint láthatja, hogy a fenti kijelentés sehol sem jelenik meg benne.

"Erre az elméletre nincs precedens a vaisnava tradícióban, az acaryárjáink sohasem tanították vagy gyakorolták, és Srila Prabhupada könyveiben, tanításaiban és végakaratában sem található meg."

A magazinban találhatunk egy idézetet Srila Prabhupada végakaratából, mely azt állítja, hogy az ISKCON-nak az indiában található állandó projektjeinek - mint Mayapur, Vrindavan stb. amelyeknek többezer évig kellene létezniük - a vezetői CSAK Srila Prabhupada avatott tanítványai lehetnek. Íme az idézet:

"A fent kijelölt ügyvezető igazgatók kinevezése életre szóló. Ha bármelyik a fent említett igazgatók közül meghal, vagy nem tudja tisztségét betölteni valamilyen oknál fogva, további igazgató(k) kijelölése lehetséges, akit a hivatalban lévő igazgatók jelölhetnek ki, *feltéve, hogy az új igazgató az én avatott tanítványom,* aki szigorúan követi a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezete tagjaira vonatkozó szabályokat, melyekről részletesen írtam a könyveimben. Nem lehet egy időben 3 (három) főnél kevesebb és 5 (öt) főnél több ügyvezető igazgató hivatalban."
(3. szakasz, Srila Prabhupada végakarata, 1977 június 4. , a kiemelést utólag adtuk hozzá)

Nyílván a fent említettek csak akkor fordulhatnak elő, ha továbbra is Srila Prabhupada marad a Diksa Guru az ISKCON-ban, és ezzel biztosítva lenne a jövőbeli vezetők kiválasztása.

"E levél mellett megtaláljátok azt az írást, mely megdönti ezt a rtvik-vadát: őszentsége Jayadvaita Swami írta több mint tíz évvel ezelőtt, a címe: „Hol tévednek a rtvikek?" "

Ezeket az írásokat már 10 évvel ezelőtti megjelenésükkor megcáfoltuk, és a mai napig nem tudták azt megdönteni. Ezeket az alábbi linkekre kattintva elolvashatjuk. Örömmel vesszük azt ha a bhakták elolvassák ezeket a cáfolatokat és elhangoztatják saját véleményüket azokkal kapcsolatban:

Válasz a "Hol tévednek a Ritvikek?"("Where the Ritvik people are wrong") című írásra:

http://www.iskconirm.com/Magyar/jasHung1.pdf
http://www.iskconirm.com/Magyar/jasHung1.htm
http://www.iskconirm.com/docs/webpages/a reply to jayadvaita swami.htm

Válasz a "Hol tévednek a Ritvikek már megint?" ("Where the Ritvik People are Wrong again") című írásra:

http://www.iskconirm.com/Magyar/HungJas2.pdf
http://www.iskconirm.com/Magyar/HungJas2.htm
http://www.iskconirm.com/docs/webpages/where hhjayadvaita is wrong.htm

"A rtvikeket és kiadványaikat ezért ignorálnunk kell, s a bhaktáknak olyan vaisnavákkal kell kapcsolatot tartaniuk, akik növelik Srila Prabhupadába és mozgalmába vetett hitüket."

Azt meg tudjuk érteni, hogy Maharaja nem akarja azt, hogy a Bhakták saját maguk elolvassák a magazint, mivel akkor Maharajanak a magazinnal kapcsolatos kijelentései megdönthetetlennek bizonyulnának. Maharajanak egyetlen a magazinnal kapcsolatos kijelentése sem igaz. Nem kell hinnetek nekünk - CSAK OLVASSÁTOK EL ÉS DÖNTSÉTEK EL TI MAGATOK.

"Azok a bhakták, akikben bármilyen kérdés felmerül a rtvik elmélettel vagy azzal kapcsolatban, hogyan kell viszonyulni a rtvikekhez, keressenek meg egy idős bhaktát a helyi templomban, vagy lépjenek kapcsolatba velem. Készséggel válaszolunk bármilyen kérdésre."

Íme néhány válaszra szoruló kérdés:

1) Miért nem tudják a Bhakták saját maguk elolvasni az újságot és saját magukat meggyőzni róla, főleg miután Srila Prabhupada a következőt tanácsolja:

"A Krisna Tudatú mozgalom azért jött létre, hogy függetlenül gondolokodó, az élet bármely területén versenyképes embereket képezzen ki, nem pedig azért, hogy bürokráciát hozzanak létre."
(Levél Karandharanak,1972/22/12)

sp

A gondolatok kontrollálásával pont nem "függetlenül gondolkodó" bhaktákat tudunk képezni, ellentétben a Srila Prabhupada által javasoltakkal.

2) Ha ahogy Maharaja állítja , Ő Szentsége Jayadvaita Maharaja valóban legyőzi a magazin tartalmát a fenti írásaiban, akkor miért lehet káros hatással a bhaktákra ha elolvassák a magazint, és az Ő Szentsége Jayadvaita Maharaja írásaira adott válaszainkat? Hiszen ezzel csak igazolhatnák Ő Szentsége Sivarama Swami kijelentéseit.

Mi felajánljuk a bhaktáknak, hogy Srila Prabhupada tanácsára "függetlenül gondolkodóak" legyenek, és ő maguk döntsék el, hogy a magazin tartalama a Maharaja által mondottak szerint tényleg sértő-e Srila Prabhupadara nézve. Főleg, mivel a magazin elsősorban Srila Prabhupada, a GBC az ISKCON guruk, sőt még Ő Szentsége Sivarama Swami Maharaja idézeteit tartalmazza!

Köszönöm az időtöket.

szolgáitok,

A 'Vissza Prabhupadahoz' magazin kiadói,
London,

Nagy Britannia.