IRM

    Шриля Прабгупада устійнив своє становище в МіТУКові уживанням окремої ранґи – Надавець-Ачар'я. У перших числах урядового мітуківського часопису «Вороття до Бога» за 1966-ий рік на звороті обкладинки спереду розміщено велику, сливе на цілу картку, світлину Шрилі Прабгупади. Над світлиною писано: «Його Божа Ласка», а під світлиною:
    «Свамі А.Ч Бгактиведанта
    Надавець і Ачар'я
    АДіТу «Міжнароднє товариство на усвідомлення Кришни»
  (АДіТ – Американське ділове товариство, англ. ink).
  По кількох роках ця ранґа стала взірцевою та загальновживаною в цілому МіТУКові.

Завжди Надавець-Ачар’я

    Шриля Прабгупада виразно вказав, що це становище Надавця-Ачар'ї має зоставатися його неповторним становищем на протязі цілого існування Товариства:
    «… наш взірець – писати ім’я Надавця-Ачар'ї Його Божої Ласки на всіх писаних службових листах, а також у всіх блянках, книжках і виданнях» (Лист Прабгупади, 13.11.1974).
    Нижче наведено витяг зі службового листа, підписаного: «Схвалюю: А.Ч Бгактиведанта Свамі, Надавець-Ачар'я» і додатково підписаного двома виділовими, що наголошує на цім незміннім приписі:
    «Виголошено, що Його Божа Ласка А.Ч. Бгактиведанта Свамі Прабгупада є Надавцем-Ачар'єю Міжнароднього товариства на усвідомлення Кришни (МіТУКу). Він є зверхник у всіх справах Товариства. Нікому не вільно посідати його становища. Його ім’я та ранґа повинні бути на всіх службових листах, друкованих блянках, друкованих виданнях та будівлях МіТУКу» (Розказання з позначкою «пильної негайности» щодо виправок, що їх треба занести до писаних службових листів, 22.7.1974)

 Завжди Ачар'я

    Ця ранґа – Надавець-Ачар'я – насправді означала, що Шриля Прабгупада має два окремих становища в МіТУКові. Він і надавець Товариства, і його ачар'я:
    «Отже, треба створити рахунок та знімати з нього готівку за допомоги виказів з двома підписами. Перший підпис має бути мій. Щодо других, то запишіть їх: Джаяпатака Свамі, Ач’ютананда Свамі й Мадгудвіша Свамі (Надавець і Ачар'я, голова, писар і скарбник відповідно). Запишіть ці чотири ймення» (лист Шрилі Прабгупади, 27.11.1970)
  «…особливо у Злучених Державах Америки, де мене записано переселенцем як Надавця й Ачар'ю щодо АДіТу «Міжнароднє товариство на усвідомлення Кришни» (Угода щодо довірчої істи «Маяпур-Вриндабан» А.Ч Бгактиведанти Свамія, липень, 1971)
    «А.Ч. Бгактиведанта Свамі
    Надавець і Ачар'я
    Міжнароднього товариства на усвідомлення Кришни»

(Лист Шрилі Прабгупади, 21.4.1974)
    Прецінь задля загального вжитку в МіТУКові злучник «і» замінено на розділку, щоб скоротити двослівний вираз, і так дві ранґи – «Надавець» і «Ачар'я» – перетворилися на ранґу «Надавець-Ачар'я».

Ачар'я – це дикша́-ґуру

    Отже, показавши, що ранґа «Надавець-Ачар'я» дійсно вказує на те, що Шриля Прабгупада є як «надавцем», так і «ачар'єю», розберімо значення цих назов. Значення першої ранґи – «надавець» –  зрозуміле: Шриля Прабгупада є той, хто «дав» МіТУКові життя:
    Пан Керн: Ясновельможний пане, хто був первинним надавцем? Первинним надавцем спілки?
    Шриля Прабгупада: Якої спілки?
    Пан Керн: Власне вашої спілки, руху Кришни.
    Шриля Прабгупада: Я надавець, я надавець. <> У 1966-му»
(Шриля Прабгупада, хатня обрада, 15.6.1976)
    Щодо становища ачар'ї Шриля Прабгупада з’ясовує, що воно заховує дикшаґурування:
    «Духового вчителя називають також ачар'єю, або позасвітнім викладачем духової науки. Обов’язки ачар'ї описано в «Ману-самгіті» (2.140), де сказано, що щирий духовий учитель відповідає за учнів, навчає їх усіх тонкощів відійського знання й дає їм друге народження. Обряд на знак того, що учень покладає своє життя на вивчення духової науки називається упаніті, себто обряд, покликаний наблизити учня до духового вчителя. <> У «Ваю-пурані» дана наступна визнака ачар'ї – це знавець істоти всіх відійських читанок, тлумач їхньої мети, дотримувач відійських приписів та обмежень і вчитель, що навчає своїх учнів чинити так само».
(Чч, Аді-ліля́, 1.46, підкреслення додане)

Підсумок

    Твердження Шрилі Прабгупади доводять, що:
    1. Шриля Прабгупада устійнив, що він завжди обійматиме становище Надавця-Ачар'ї (Надавця й Ачар'ї) МіТУКу.
    2. Надавець-Ачар'я означає, що Шриля Прабгупада завжди буде і Надавцем,і Ачар'єю МіТУКу.
    3. Становище Ачар'ї означає, що Шриля Прабгупада завжди буде дикша́-ґуром Товариства.
    І всі ці устави Шриля Прабгупада справдив.
    Події в Товаристві, як свідчать тисячі висвячених учнів Шрилі Прабгупади, показують, що становище Шрилі Прабгупади щодо МіТУКу, окреслене ранґою «Надавець-Ачар'я», крім решти, заховувало також дикшаґурування над цілим Товариством:
    «Усі виділові повинні бути ґурами-напутниками. Я – ґуру-висвятник, а ви маєте бути ґурами-напутниками, себто вчити того, чого вчу я, й робити те, що роблю я. Це не просто посада, ви дійсно мусите опанувати цей рівень. Таке моє бажання».
(Лист Шрилі Прабгупади, 4.8.1975)
    «Я –  духовий учитель цього Товариства й усіх членів цього Товариства, вони мають бути моїми учнями. Вони додержують приписів і настанов, що їх я прошу пильнувати, і висвячені від мене в духовий спосіб».
(Розмова Шрилі Прабгупади з новинарем, 12.3.1968)
    Так само у вищенаведеній визнаці ачар'ї  («Шрі Чайтанья-чаритамрита», Аді-ліля, 1.46) пише, що ачар'я той, хто навчає своїх учнів додержувати приписів і обмежень, котрі він їм дає. Це цілковито відповідає описові Шрилею Прабгупадою свого становища дикша-ґура щодо цілого МіТУКу, щойно наведеного в новинарській розмові від 12.3.1968.

Висновок

    Уповноважений виділ видав і повсюдно поширив «засадничий лист» за назвою «Шриля Прабгупада – Надавець-Ачар'я МіТУКу. Засадничий лист Уповноваженого виділу», де йдеться винятково про становище Шрилі Прабгупади. Цей урядовий лист містить чи не всі вищенаведені висновки, уґрунтовані тими ж витягами. Цей засадничий лист розібрано з наведенням достотних витягів з нього в книжці ВРуМу «Шриля Прабгупада – Надавець-Ачар'я МіТУКу. Висновки щодо засадничого листу Уповноваженого виділу».
    Отже, доведено, що становище Надавця-Ачар'ї МіТУКу, обіймане Шрилею Прабгупадою, на яке він сам вказав, також означає, що він призначив себе єдиним дикша-ґуром щодо цілого МіТУКу.

Попередня стаття   Повернутися домів   Наступна статтяБудь-ласка, повторюйте: «Гаре Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна,
Гаре Гаре, Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре»
й будьте щасливі!