IRM

    З писемними підтвердженнями Ґуру-ошуку й рухом за відновлення Шрилі Прабгупади на посаді ґура МіТУКу вас ознайомив ВРуМ (Відбудовчий рух МіТУКу) – міжнародня спільнота, що зводить до одного гурту доброзичливців Товариства, охочих побачити вороття МіТУКу до колишньої слави. Нижче ми стисло покажемо, що за малий час ВРуМ став законним і шанованим голосом відбудови й відродження МіТУКу.

Визнання в наукових колах

    Засадовою грамотою ВРуМу є наукове видання з назвою «Останній наказ», що з’явилось у висліді прохання від Уповноваженого виділу надати видання від уряду МіТУКу, присвячене обговорюваним питанням щодо становища ґура в МіТУКові. Книжка містить наступну передмову одної з провідних науковчинь, докторки Дани Нотт, викладачки вірознавства Лідського вишу (Велика Британія):
    «Останній наказ» порушує важливі богослівські питання щодо: 1) духових повноважень та їх передання; 2) взаємин учня із заступником Кришни, себто ґуром; 3) належних предметів боготворіння».
    У книжці «Нариси нових віровизнанських рухів», видрукованій впливовим міжнароднім видавництвом «Сукупність книжок» (Continuum Books), ВРуМові присвячено дев’ять сторінок: наведено витяги з першого розділу «Останнього наказу», а також витяги з часопису «Вороття до Прабгупади». Ця книжка є важливе наукове видання, призначене вченим-дослідникам розмаїтих віровизнанських рухів по цілім світі.
    Подосі відбулася лише одна, схвалена Уповноваженим виділом у встановлений законом спосіб обрада, щодо мудролюбчих і вченневих питань, стосовних до ґура. На цій обраді ВРуМа вибрано законним речником з боку незгідних з поглядом сучасних провідників МіТУКу. Ту обраду впоряджено й видано у вигляді книжки з назвою «Протилежні погляди в обраді межи ВРуМом і Уповноваженим виділом усередині МіТУКу». Цю книжку видано Галлевіттенберґським вишем імени Мартина Лютра (Німеччина). Инші видання, впоряджені ВРуМом, також отримали визнання за їхній мудролюбчий і науковий внесок. Наприклад, одна з книжок, видана по написанні «Останнього наказу» – «Облудна провесінь перебудови ґуруцтва» – отримала схвальні відгуки від професора Йвана Саліби з відділу вірознавства Протокового вишу ім. Мерсія (Злучені Держави Америки), а також від превелебного Марка Брейбрука, голови Всесвітньої ради віровизнань, і професора Якова Бекфорда з відділу суспільствознавства Ворвікського вишу (Велика Британія). Також одну вруміську працю надрукувало видавництво Колюмбійського вишу.

Визнання серед науковців

    Творець «Останнього наказу» Кришнакант також заступав ВРуМ у впливових наукових зборах, оповідаючи за ґуру-ошук на нарадах Установи американської родини (зараз вона називається Міжнародньою спілкою вивчення віровизнань), Осередку вивчення новітніх віровизнань (CESNUR) і найбільшого у світі віча щодо віровизнань, що його проводить Американська школа віри. Ці три спілки  - найвідоміші й найвпливовіші у своїй царині. Крім того, всі числа часопису «Вороття до Прабгупади» бережено у сховищі Боделяйну – цілосвітньої книгозбірні Оксфордського вишу у Великій Британії, а також запрошувано різними спілками, такими, як ПоМОВіР (Повідомний мережевий осередок віровизнанських рухів – англ. INFORM), Мережа оповіщення щодо віровизнанських рухів (Cult network) і численними науковцями.
    «Всеохопні знання з гіндуства» –  одна з книжок в оновленій низці «Всеохопні знання з віровизнань світу» (у наукових колах МіТУК належить до розряду «гіндуства»), яка «описує найвизначніші спілки, що належать до певного віровизнання, зокрема вчителів і їхній внесок». Упорядника «Вороття до Прабгупади» Кришнаканта згадано в розділі «Подяка» на початку книжки, а статті, присвячені МіТУКові та ВРуМові, розташовані поруч в головному розділі видання. У иншому науковому виданні з назвою «Перетворений Гаре’Кришна-рух», що його написав один з провідних дослідників МіТУКу професор Тверджа Рошфор, «Вороття до Прабгупади» й «Останній наказ» багато разів згадано як джерело ланок, а також там пише:
    «Рішуче налаштована меншина згуртувалася, щоби створити повстанчу спілку – Відбудовчий рух МіТУКу – мавши на меті відновити те, що вони вважають «правдивим МіТУКом».
    Визнання ВРуМу з боку науковців не обмежене англомовним світом. Наприклад, мудролюбчий відділ Західньочеського вишу видав книжку, один з розділів якої присвячений ВРуМові, там наведено витяги з часопису «Вороття до Прабгупади» й «Останнього наказу».
    Підсумувавши, можна сказати, що ВРуМ законно визнано провідною спілкою, яка на науковому рівні кидає виклик збоченням в МіТУКові.

Новинарські повідомлення

    За ВРуМ оповідало Британське радіомовне товариство (скорочено БРаТ, англ. ВВС) у таких передачах, як Всесвітня служба й «Неділя». Ось деякі витяги:
    «По смерті Прабгупади його учні оголосили себе «ґурами» й поділили між собою надзвичайно прибуткове всесвітнє гетьманство з назвою «МіТУК» укупі з нерухомістю вартістю мільйони долярів у Злучених Державах Америки, Европі й Індії. Отож, аби відновити добру славу Прабгупади, закладено Відбудовчий рух Міжнароднього товариства на усвідомлення Кришни, або ВРуМ».
(Всесвітня служба БРаТу, передача
«Осередок віри»)
    «Однак цих провідників наразі вшановують як «ґурів» у численних місцях світу, за винятком хіба оседку "Бгактиведанти". Кришнакант Десай, випускник Кембриджського вишу, провідник инодумчого руху, стверджує, що все те є хибне».

(БРаТ, передача «Неділя»)
   ВРуМ згадувано у повідомленнях від міжнародніх телевізійних товаристов і в новинах від численних провідних друкованих міжбів, таких, як «Нинішня Індія», «Новини Гіндустану», «Звістка» й «Азійська доба».

Мудролюбча чистота

    На жаль, Ґуру-ошук є лише верхівкою кригоскелі, адже МіТУК бочить майже в кожній галузі чину, що стисло описано ВРуМом (англійською мовою) тут: www.iskconirm.com/mission. Головні з цих загальних збочень дасться поділити на такі розряди: випобожнення, або секуляризація, зкрамарення та згіндущення. Инакше кажучи, настанови Шрилі Прабгупади знецінювано й від них бочено, щоби братися до такої діяльности, як доброчинництво й заробляння грошей, а також аби надміру догоджати місцевим гіндуським громадам. Крім того, є такі, хто опирається Ґуру-ошукові, використовуючи його як зачіпку до власної незалежности й привласнення нерухомости МіТУКу. Отже, вони зловживають становищем Шрилі Прабгупади як духового вчителя заради влади. Цей виверт належить до третьої частини Великого ґуру-ошуку, бо такі особи, незважаючи на свої запевнення в тім, що вони визнають Шрилю Прабгупаду за єдиного дикша-ґура МіТУКу, на ділі не шанують його як ґура, а радше вихісновують його становище дикша-ґура МіТУКу. Докладніше з тим можна ознайомитися тут (англійською мовою): www.iskconirm.com/deviation і тут www.iskconirm.com/GGH3. ВРуМ протистоїть такому збоченню так само рішуче, як і збоченню Ґуру-ошуку, тож і далі очолює боротьбу з усіма збоченнями, здійснюваними буцім від імени Шрилі Прабгупади.

 

Попередня стаття   Повернутися домів   Наступна статтяБудь-ласка, повторюйте: «Гаре Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна,
Гаре Гаре, Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре» й будьте щасливі!