Erkenning opeisen voor Srila Prabhupada’s werk


IRM

Terug Naar Prabhupada, Editie 51, Lente 2016

Op pagina 3 van het BTP tijdschrift verwezen we naar het ongepast gebruik van de titel “Zijne Goddelijke Genade” door ZH Hridayananda Dasa Goswami. Deze titel werd zelfs toegevoegd aan de eerste druk van de laatste canto’s van het Srimad-Bhagavatam. Zelfs de GBC besefte hoe ongepast het is dat ISKCON GBC goeroes deze term gebruiken en daarmee claimen op gelijke hoogte te staan met Srila Prabhupada en het werd de zogenaamde diksa goeroes derhalve geheel verboden om de term te gebruiken, terwijl het voor die tijd alleen was verboden om die term in het openbaar te gebruiken:

"C. ISKCON wet 6.4.8.2, "Verboden titels," stelt op dit moment: 
"In openbaar geschreven documenten of op openbare plekken kan een goeroe de eerbiedige titel “Zijne Goddelijke Genade” of het eerbiedig eindigen op “pada” niet gebruiken, en zich niet zo door discipelen laten noemen. Zulke termen kunnen echter wel worden gebruikt tussen discipelen onderling en door discipelen tegen hun goeroe.”

Dit wordt aangepast naar:
“Niemand binnen ISKCON zal openbaar of persoonlijk worden geadresseerd middels de eerbiedige titel “Zijne Goddelijke Genade” of het eerbiedig eindigen op “pada”. Discipelen kunnen hun ISKCON diksa of siksa goeroes “Gurudeva” of Guru-maharaja” noemen.”
(GBC Resolutie, 406, 1999)

We citeerden de GBC gekozen goeroe ZH Sivarama Swami echter, waarbij hij een ander (reeds overleden) ISKCON goeroe, ZH Tamala Krishna Goswami, ophemelt als: “Zijne Goddelijke Genade Tamal Krishna Goswami Maharaja".

Iemand die op dit gebied ook meermaals overtredingen begaat is de GBC-verkozen goeroe ZH Bhakti Charu Swami ("BCS"). In BTP 33 beschreven we dat BCS bleef volhouden dat hij is bevorderd tot hetzelfde niveau als Srila Prabhupada door te instrueren dat anderen hem vereren als “Zijne Goddelijke Genade”. Deze gemoedsgesteldheid van BCS waarin hij het toestaat “Zijne Goddelijke Genade” te worden genoemd, op gelijke hoogte met Srila Prabhupada, is absurd wanneer we in beschouwing nemen dat BCS zelf het volgende verklaart:

“Blijf standvastig in Krishna Bewustzijn binnen ISKCON en volg Srila Prabhupada. Lees Srila Prabhupada’s boeken zeer zorgvuldig en volg de instructies van Srila Prabhupada. Alles staat in Srila Prabhupada’s boeken. Ik heb verder niks te melden. Ik kan Srila Prabhupada’s instructies alleen herhalen. Dat is mijn verantwoordelijkheid als zijn vertegenwoordiger.” (BCS Lezing, 2/10/08)

Hij staat derhalve zogenaamd op hetzelfde niveau als Srila Prabhupada en wordt vereerd alsof hij een zo ‘goed als God’ diksa goeroe is, alleen omdat hij zegt dat we Srila Prabhupada’s boeken moeten lezen, en doet zelf verder niks! Dit betekent dat hij niks meer doet dan elk congregatie aanhanger, lid of toegewijde die is verbonden aan ISKCON en alleen mensen doorverwijst naar Srila Prabhupada’s boeken. Deze andere personen accepteren echter dat ze ondergeschikt blijven aan Srila Prabhupada, terwijl BCS eist dat het in zijn geval betekent:

a) Dat hij Srila Prabhupada vervangt als opvolgende diksa goeroe.

b) Dat hij hetzelfde niveau heeft als Srila Prabhupada (als “Zijne Goddelijke Genade”).

Een andere GBC gekozen goeroe, HH Kadamba Kanana Swami ("KKS"), verklaart eveneens:

Soms hebben we het gevoel dat onze geestelijk leraar weinig instructies geeft en ons niet echt iets speciaals vertelt. Hij vraagt ons eigenlijk om gewoon de normale dingen te doen, zoals dagelijks 16 rondes van japa chanten, de vier reguliere principes volgen – geen vlees, vis of eieren; niet gokken; geen intoxicatie, geen ongeoorloofde seks. Dit betekent dat de reguliere principes door elke toegewijde in de praktijk worden gebracht. Dit betekent dat hij wilt dat we vroeg opstaan, het liefst tijdens brahma-muhurta.  Het betekent dat hij wilt dat we vooral de Bhagavad-gita en Srimad-Bhagavatam onderzoeken."
(KKS Lezing, 6/4/15)

KKS geeft derhalve dezelfde instructies als zijn “discipelen” ontvangen van Srila Prabhupada – 16 rondes chanten, de vier reguliere principes volgen, vroeg opstaan – en er wordt ze inderdaad verteld Srila Prabhupada’s boeken te lezen. KKS’ “discipel” moet hem echter vereren alsof hij zo goed als God is, terwijl Srila Prabhupada moet worden verworpen als zijn daadwerkelijke geestelijk leraar!

Srila Prabhupada doet het werk en de GBC goeroe wordt vereerd alsof deze zo goed als God is – Dat is GBC’s onzinnige zogenaamde “goeroe-tattva” in een notendop.Ga terug naar Kadamba Kanana Swami Index

Ga terug naar IRM Homepage


Chant alsjeblieft - Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare - en wees gelukkig!