De noodzaak van het lezen van Srila Prabhupada’s woorden


IRM

Terug Naar Prabhupada, Editie 51, Lente 2016

Soms krijgen we de vraag waarom de goeroe hoax, ondanks de duidelijke instructies van Srila Prabhupada over dit onderwerp, toch aanhangers heeft. Helaas helpt de duidelijkheid van Srila Prabhupada’s instructies niet als men Srila Prabhupada’s woorden weigert te lezen en daarvan in de plaats vertrouwt op de woorden van een goeroe die er zelf bij is betrokken! Dat is hetzelfde als een vos vragen om het kippenhok te bewaken! De GBC verkozen goeroe ZG Sankarshan Dasa ("SAD") en een aankomend discipel zijn hier een goed voorbeeld van. De gedeeltes in de gekleurde omkadering zijn afkomstig uit een lezing gegeven door SAD in Kaunas, Litouwen, gepubliceerd op 7/2/16. Alle benadrukte delen zijn toegevoegd.

Ik vraag het aan de vos

"Ik heb een leerling in de Verenigde Staten met de naam David en dit is de brief die ik van hem ontving: Hij zegt, “Beste Srila Gurudev, […] deze toegewijde adviseert me om naar deze website te gaan en om het gratis boek De Laatste Instructie te lezen. Ik heb deze toegewijde verteld dat ik eerst aan mijn geestelijk leraar vraag over dat boek. […] dan vertelt hij me dat alleen Prabhupada de geestelijk leraar was en dat ik het boek moet lezen voordat ik u erover vraag. […] Dus ik antwoordde dat ik u er eerst over vraag.” ”   

1"David" werd gevraagd om Srila Prabhupada’s woorden te lezen zoals weergegeven in De Laatste Instructie om op die manier te kunnen zien dat personen zoals SAD een onjuiste voorstelling van zaken geven.

2)  Hij besluit om deze woorden niet te lezen en vraagt het in de plaats daarvan aan SAD, iemand die mogelijkerwijs een onjuiste voorstelling van zaken kan geven over deze woorden!

Dus nadat is verteld dat het kippenhok wordt aangevallen door de vos, besluit hij na te gaan of dit waar is, niet door zelf te kijken, maar door het te vragen aan de persoon die zelf de vos kan zijn!

De vos liegt

"Srila Prabhupada instrueerde ons dat de discipelen die strikt zijn instructies volgen, ook geestelijk leraar zouden moeten worden en discipelen initiëren. Srila Prabhupada gaf me persoonlijk aan dat ik geestelijk leraar kon worden en leerde me hoe ik op de juiste wijze gekwalificeerd kon worden om die taak op me te nemen. Dus op basis van zijn instructie en met de zegen van ISKCON’s bestuurlijk orgaan, de GBC, initieer ik discipelen over de hele wereld.”

Meneer Vos (SAD) geeft het verwachte antwoord en vertelt zijn ongelukkige leerling dat het kippenhok helemaal niet in gevaar is! Zijn claim dat Srila Prabhupada de instructie gaf: “dat de discipelen die strikt zijn instructies volgen, ook geestelijk leraar zouden moeten worden en discipelen initiëren"

is simpelweg een leugen. Men kan dit zelf controleren en dan wordt duidelijk dat Srila Prabhupada nooit iemand de instructie geeft om “na mijn heengaan discipelen te initiëren”. Ook zegt Srila Prabhupada niet tegen SAD dat hij:

a) Een diksa goeroe moet worden.

b) Pas een diksa goeroe kan worden als hij de vereiste stemmen van de GBC ontvangt (SAD moest bijna 25 jaar wachten voordat hij zijn niet bestaande “instructie” van Srila Prabhupada om diksa goeroe te worden kon opvolgen).  Zo’n verzonnen instructie bestaat niet. Net zoals a) ook niet bestaat.

Listig citaat

"De ritviks zeggen dat er slechts één acarya is en dat is Srila Prabhupada. Maar in ISKCON heeft Prabhupada ons verteld, dat in zijn beweging, we tien miljoen acarya’s zullen hebben. Dat vertelde hij ons in een lezing in Mayapura.”

De vos verwijst daadwerkelijk naar een bestaande lezing:

"we willen het Krsna bewustzijn verspreiden. Zorg simpelweg dat je bent voorbereid om Krsna’s instructies op goede wijze te herhalen, zonder verkeerde interpretatie. Dan, in de toekomst … Stel je voor dat we momenteel tien duizend hebben. We zullen uitbreiden naar honderd duizend. Dat is nodig. Van honderdduizend naar miljoen, en miljoen naar tien miljoen. Er zal dan geen schaarste zijn aan acarya”.
(Srila Prabhupada Lezing, 6/4/75)

Echter, op listige wijze, vertelt SAD niet dat de “acarya’s” waar Srila Prabhupada naar verwijst niet 10 miljoen diksa goeroes zijn die Srila Prabhupada vervangen als de Acarya (Oprichter en Acarya/ Oprichter-Acarya) en diksa goeroe van ISKCON! Het verwijst juist naar de aanhangers van het Krishna bewustzijn, zoals ook duidelijk wordt uit de bovenstaande onderstreepte gedeeltes. En om dit nog duidelijker te maken, bevestigt Srila Prabhupada tijdens vervolg vragen de volgende dag, dat het slechts verwijst naar personen die het Krishna Bewustzijn aanhangen, en niet naar diksa goeroes die Srila Prabhupada vervangen:

Satsvarupa: "Srila Prabhupada, soms geeft u aan dat slechts een heel klein percentage het Krsna bewustzijn kan aanhangen.”
Srila Prabhupada: "Ja."
Satsvarupa: "Maar gistermorgen zei u in uw lezing dat het kan uitbreiden naar tienduizend, een miljoen, of tien miljoen.”
Srila Prabhupada: "Ja, als het op de juiste manier wordt gedaan, kan het uitgebreiden."
Satsvarupa: "Is dat afhankelijk van ons predikwerk?"
Srila Prabhupada: "Ja."
(Srila Prabhupada Lezing, 7/4/75)

                                                                             

Srila Prabhupada's woorden

"Deze mensen hebben hun eigen tijdschrift. Ze noemen het Terug naar Prabhupada (Back to Prabhupada). En op elke pagina staan er enkel zwartmakingen tegen de ISKCON leiders."

Als "David" Srila Prabhupada’s woorden, en Terug Naar Prabhupada,  rechtstreeks leest in plaats van een misinterpretatie in het belang van de vos zelf, zou hij zien dat Srila Prabhupada het bij zwartmakingen altijd heeft over het maken van onjuiste, niet eerlijke, verklaringen:

“Ze verzinnen, fabriceren zwartmakingen tegen je.”
(Srila Prabhupada Lezing, 4/9/73)

Het maken van juiste verklaringen over ISKCON “leiders”, zoals wordt gedaan “op elke pagina” van Terug naar Prabhupada, is derhalve geen zwartmaking. Het is gewoon de waarheid. 

Conclusie

Srila Prabhupada verklaart heel duidelijk dat, als men wilt leren over Krishna Bewustzijn en antwoorden op vragen wilt hebben, men Srila Prabhupada rechtstreeks dient te consulteren door zijn boeken te lezen:

“Daarbij moet je altijd mijn boeken dagelijks lezen en dan zullen al je vragen worden beantwoord en heeft je Krishna Bewustzijn een stevige basis. Op die manier word je leven perfect.”
(Srila Prabhupada Brief, 22/11/74)

Srila Prabhupada zegt nergens dat we moeten stoppen met het lezen van zijn woorden, en het daarvan in de plaats moeten vragen aan een sluw persoon die een eigen belang heeft. Anders worden we misleid door degenen die ons willen onderwijzen over Srila Prabhupada’s leringen, niet via zijn woorden, maar via hun gelogen woorden.    


Ga terug naar Sankarshan Dasa Index

Ga terug naar IRM Homepage

Chant alsjeblieft - Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare - en wees gelukkig!