Verbinden met Srila Prabhupada


IRM

Terug Naar Prabhupada, Editie 48, Zomer 2015

                    

Terug Naar Prabhupada benadrukt telkens twee tegenovergestelde thema’s:

1) ISKCON's leiders zijn het eens met de argumenten van de IRM.
2) ISKCON’s leiders kramen onzin uit.

1) ISKCON leiders zijn het eens met de IRM omdat het lastig is om de waarheid te ontkennen, hoe hard men dit ook probeert en het wordt tevens gebruikt als lokaas om te laten zien hoe “Prabhupada vriendelijk” ze zijn om zodoende leden aan te trekken.

2) ISKCON leiders kramen onzin uit omdat degenen met het verlangen om goeroe te zijn, ongeacht hoeveel Srila Prabhupada dan ook wordt vereerd en een positie binnen ISKCON krijgt als “Stichter-Acarya” en “siksa-goeroe”, nog steeds redenen moeten verzinnen om te verklaren waarom zij nodig zijn als ‘zo goed als God’ diksa goeroes in plaats van Srila Prabhupada. We hebben veel van deze verzonnen redenen ontmaskerd in vorige edities van Terug Naar Prabhupada. Hier zullen we wederom een verzonnen reden, dat als enige doel heeft om het onnodig innemen van Srila Prabhupada’s positie als diksa goeroe te rechtvaardigen, ontmaskeren.

GBC goeroe moet verbinden

Er wordt beweerd dat GBC geautoriseerde goeroes nodig zijn omdat zij de essentiële verbinding vormen tussen het ISKCON lid en Srila Prabhupada. Een voorbeeld hiervan is de door de GBC verkozen goeroe Zijne Heiligheid Bhakti Charu Swami ("BCS") die tijdens een initiatie ceremonie probeerde te rechtvaardigen waarom zijn discipelen hem nodig hebben als hun diksa goeroe:

"En toen heb je besloten om mij te accepteren als je goeroe. Wat is mijn taak als je goeroe? Mijn taak is om je verbinden met Srila Prabhupada.”

(BCS, Initiatie ceremonie, ISKCON Wiesbaden, Duitsland, 22/7/11)

Er wordt derhalve eigenlijk beweerd dat we ons niet kunnen “verbinden” met Srila Prabhupada zonder zulke GBC goeroes die handelen als tussenpersoon.  

Aangezien de initiatie door de GBC geautoriseerde goeroe hem officieel maakt tot diksa goeroe van de geïnitieerde, zal de relatie met Srila Prabhupada zijn beperkt tot zijn meest belangrijke siksa goeroe:

"Srila Prabhupada is de belangrijkste en verplichte siksa goeroe voor alle Vaisnava’s (goeroes en discipelen) in de gemeenschap”.
(GBC Resolutie 409, 1999)

En men beweert dat de initiatie door de GBC geautoriseerde diksa goeroe de geïnitieerde zal “verbinden” met Srila Prabhupada door deze relatie met Srila Prabhupada tot stand te brengen.   

"Prabhupada is de belangrijkste toevlucht. [...] de goeroe [...] bracht mijn geestelijke relatie met Srila Prabhupada tot stand."

(BCS, vraag en antwoord, Bhaktivedanta Manor, 17/5/15)

Verbinding is er al

De GBC heeft echter ook toegegeven dat iedereen die zich bij ISKCON aansluit automatisch en onmiddellijk is verbonden met Srila Prabhupada; Srila Prabhupada wordt de siksa goeroe van die persoon zonder dat een GBC diksa goeroe of een andere bemiddelaar nodig is:

"De nieuwe toegewijde die de vier reguliere principes volgt en zestien rondes chant in de eerste zes maanden, zou Srila Prabhupada’s pranam mantra moeten chanten en hem moeten vereren als Stichter-Acarya van ISKCON en als zijn siksa goeroe. […] Na deze eerste zes maanden en het behalen van de vereiste test, mag de kandidaat zijn toekomstige diksa goeroe kiezen".

(GBC Resoluties, 71, 1992)

Zoals deze verklaring duidelijk maakt, kan men alleen een GBC geautoriseerde diksa goeroe kiezen nadat Srila Prabhupada automatisch de siksa goeroe is geworden. De GBC geeft hiermee toe dat de GBC geautoriseerde goeroe niet nodig is om de persoon te verbinden met Srila Prabhupada als hun siksa goeroe. Het is juist andersom; Srila Prabhupada is eerst de siksa goeroe voordat men zich kan verbinden met de GBC geautoriseerde diksa goeroe!

Niet nodig


Gezien het bovenstaande zijn er volgens de GBC zelf slechts twee mogelijkheden:

a)  Aangezien Srila Prabhupada al als siksa goeroe is verbonden met de persoon, kan en hoeft de GBC geautoriseerde goeroe die persoon niet meer met Srila Prabhupada te verbinden.
b) Aangezien Srila Prabhupada al als siksa goeroe is verbonden met de persoon, verbreekt de GBC geautoriseerde goeroe eerst de relatie tussen die persoon en Srila Prabhupada. Alleen op die manier kan de GBC geautoriseerde goeroe die persoon verbinden met Srila Prabhupada zodat Srila Prabhupada de siksa goeroe van die persoon kan worden.

Als a) de waarheid is, dan is de GBC geautoriseerde goeroe niet nodig om te “verbinden”, terwijl hij wel claimt dat hij hiervoor is vereist.

Als b) de waarheid is, dan is de GBC geautoriseerde goeroe eigenlijk een belemmering bij het verbinden met Srila Prabhupada en is hij derhalve ook niet nodig.

Conclusie

Het is een verzinsel van de GBC dat Srila Prabhupada voor altijd slechts de siksa goeroe voor alle ISKCON leden is. Dit verzinsel zorgt ervoor dat Srila Prabhupada’s positie als goeroe kan worden ingenomen door een GBC geautoriseerde “diksa” goeroe. We hebben de noodzaak voor een geautoriseerde GBC goeroe echter onderuitgehaald middels hun eigen verzonnen “alleen siksa” stelsel! Deze absurde gang van zaken is in het bovenstaande schema samengevat.  

De noodzaak voor een GBC geautoriseerde goeroe is derhalve onderuitgehaald door … de GBC zelf! Om je te verbinden met Srila Prabhupada als siksa of diksa goeroe is alleen Srila Prabhupada nodig. Er zijn geen verbindende tussenpersonen nodig.

Ga terug naar IRM Homepage


Chant alsjeblieft - Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare - en wees gelukkig!