Boek veranderaar blundert verder


IRM

Terug Naar Prabhupada, Editie 48, Zomer 2015

Alle BTP abonnees hebben het boek met de titel ‘De boek veranderaar: Het leven en de onderwijzingen van Zijne Heiligheid Jayadvaita Swami’ ontvangen (Heb je dit niet ontvangen, stuur dan alsjeblieft een mail naar irm@iskconirm.com voor een gratis exemplaar). Hierin belichten we de lange geschiedenis van ZH Jayadvaita Swami ("JAS") waarin hij, ondanks dat er anders wordt beweerd, continu ongehoorzaam is aan Srila Prabhupada’s onderwijzingen. En gezien deze geschiedenis hebben we JAS gevraagd om een complete aanpassingslijst met daarin alle aanpassingen die hij heeft gemaakt in Srila Prabhupada’s Bhagavad-Gita Zoals Ze Is. Het is nu duidelijk dat JAS meer blunders heeft gemaakt met betrekking tot Srila Prabhupada, wat de vraag naar zo een aanpassingslijst alleen maar vergroot.

Onterechte beweringen

JAS gaf een seminar over “kirtan normen” waarin hij ISKCON toegewijden uitlegde hoe men op “correcte” wijze kirtana zou moeten uitvoeren volgens Srila Prabhupada’s normen. In deze seminar benoemde hij twee fouten, waarbij hij benadrukte dat Srila Prabhupada dit nooit zo deed.

Onterechte bewering - 1

"Dit is de versie waarin alle tussenruimte wordt verwijderd: 'Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare' Geen ruimtes. [...] Prabhupada deed het nooit zo. 10 Lakhs (1 miljoen roepies; $16,000) voor degene die me een opname geeft waarin Srila Prabhupada op die manier chant. Dat heeft hij nooit gedaan. Nooit.”
(JAS, Kirtan normen Seminar, ISKCON Juhu, November, 2014)

JAS verwijst hier naar het chanten van de Hare Krishna mantra zonder pauzes tussen de woorden.

Onterechte bewering – 2

"Maar de mantra is in het Sanskriet en de naam bestaat uit twee lettergrepen – Rama. En persoonlijk stoort het me als het wordt verkort tot 'Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare...'. [...] ik kan alleen zeggen dat Prabhupada het nooit zo deed." 
(JAS, Kirtan normen Seminar, ISKCON Juhu, November, 2014)

JAS verwijst hier naar het chanten van het woord “Rama” als “Ram”, waarbij de laatste “a” klank vervalt.

Geeft blunders toe

"In Bombay gaf ik een seminar over kirtan en Srila Prabhupada's normen daaromtrent, [...] Ik ging in tegen, of ik toonde mijn ongenoegen over het samenvoegen, het weglaten van de ruimtes van kirtan. […] En ik zei “Srila Prabhupada deed dat nooit.” En ik denk dat ik 10 Lakhs aanbood […]  aan degene die me een opname zou geven waarin Srila Prabhupada dat deed […] Ik ging tevens in tegen het afkorten van de woorden, waardoor Hare Rama, Hare Rama, […] verandert naar “Hare Ram, Hare Ram” […] En Srila Prabhupada deed dat nooit […]  Daaropvolgend stuurde mijn Godsbroeder Srutadeva Prabhu me niet één maar twee opnames waarin Srila Prabhupada precies die twee dingen doet. […] Dus ik moet die twee verklaringen intrekken en Srutadeva Prabhu bedanken voor het onder mijn aandacht brengen van die fouten.”
(Geplaatst als Video opname, 21/5/15)

Ondanks JAS’s enorme vertrouwen, waar hij zelfs een grote som geld op verwed, zat hij fout wat betreft Srila Prabhupada’s kirtana normen.

Bewijs van persoonlijke voorkeur

JAS’s blunders ontstonden vanwege zijn persoonlijke voorkeur, waarbij hij er onterecht vanuit gaat dat Srila Prabhupada dezelfde voorkeuren als hij zelf heeft:

"Ik kan je alleen vertellen: Nummer één: Prabhupada deed het nooit. Nummer twee: Ik heb er een hekel aan. [...] Ik heb er niet alleen een hekel aan dat er geen ruimte is […] Ik ben van mening dat het alle schoonheid van de melodie weghaalt, alle meditatieve kwaliteit. […] Op deze manier wordt de mantra korter, het is een soort van verminking […] De prachtige mangala-arati melodie (zingt langzaam) Hare Krishna Hare Krishna, wordt veranderd naar (versnelt het chanten) Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram -- YAKKES!" [...] En persoonlijk stoort het me dat we het laten vervallen zodat het samengaat met de vorm van ‘Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare…’”
(JAS, Kirtan normen Seminar, ISKCON Juhu, November 2014, benadrukte delen toegevoegd)

JAS protesteert tegen hetgeen hij zelf niet fijn vindt en gaat er dan onterecht vanuit dat Srila Prabhupada dezelfde mening moet zijn toegedaan. Deze blunders konden derhalve worden voorkomen als JAS eerst precies had uitgezocht wat Srila Prabhupada’s standpunt hierover is en dat standpunt, ongeacht zijn eigen standpunt, simpelweg had gevolgd. En het resultaat van deze blunders is dat JAS eigenlijk zegt dat het chanten van Srila Prabhupada: “Yakkes” en een “verminking” is, en dat hij er een hekel aan heeft en zich eraan “stoort”.   

Meer redenen voor een aanpassingslijst

We hebben gezien dat:

1) JAS fouten maakt bij het begrijpen van Srila Prabhupada.

2) JAS zijn blunders deels lijken te zijn veroorzaakt doordat zijn persoonlijke voorkeuren zijn begrip van Srila Prabhupada beïnvloedde.

3) JAS zoveel onterecht vertrouwen in zijn foutloosheid heeft dat hij zelfs een grote som geld verwed als iemand kan aantonen dat hij fout zit.

Deze feiten kunnen relevant zijn bij het begrijpen van JAS’s aanpassingen van Srila Prabhupada’s Bhagavad Gita; JAS kan ook fouten hebben gemaakt in zijn aanpassingen, aangezien hij de neiging heeft zijn begrip van Srila Prabhupada’s leringen te laten beïnvloeden door zijn eigen voorkeuren. Dit allemaal met een onterecht vertrouwen in zijn eigen foutloosheid. Zeker aangezien hij al heeft toegegeven dat hij heeft geblunderd bij het maken van aanpassingen:

"Hier heeft men terecht een fout opgemerkt. Er zou moeten staan “niet de Visnu vorm.” In de Eerste Editie stond dit goed en in de Tweede Editie niet. Ik weet niet hoe deze fout is ontstaan.”
(JAS, Gita Revisions Explained)

Er is echter een eenvoudige manier om te controleren of JAS hier fout is geweest. JAS dient simpelweg een aanpassingslijst bij te houden met daarin elke aanpassing die hij heeft gemaakt, aangevuld met het bewijs waarom elke verandering nodig was.  Als JAS geen fouten heeft gemaakt dan heeft hij niks te vrezen van zo een aanpassingslijst, aangezien het alleen aantoont dat alle aanpassingen bonafide zijn. Dit zou gunstig voor hem zijn omdat dit het vertrouwen herstelt van degenen met twijfels. En als er door de aanpassingslijst wel fouten aan het licht komen, is dit ook in het belang van JAS, aangezien de fouten kunnen worden hersteld en zijn werk wordt verbeterd. Indien het doel van JAS is om Srila Prabhupada zo goed mogelijk te dienen, heeft hij dan ook geen enkele reden om tegen zo een aanpassingslijst te zijn.  

Conclusie

JAS kan zichzelf neerzetten als expert over hoe kirtana dient te worden uitgevoerd, of over hoe Srila Prabhupada’s boeken zouden moeten worden aangepast. Maar hij kan nederigheid tonen en alle toegewijden voorzien van een gedetailleerde aanpassingslijst voor zijn vele duizenden aanpassingen aan Srila Prabhupada’s Bhagavad Gita Zoals Ze Is.

Ga terug naar IRM Homepage


Chant alsjeblieft - Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare - en wees gelukkig!