De onbreekbare geestelijke erfopvolging


IRM

Terug naar Prabhupada, Editie 47, Lente 2015

Zoals we zien verandert elke uitgave van Terug naar Prabhupada (BTP) al snel in een "beginners gids voor het Krishna bewustzijn" – niet daadwerkelijk voor de "beginners", maar juist voor de zogenaamde leiders en geleerden binnen hedendaags ISKCON! In dit artikel onderzoeken we de basis over de geestelijke erfopvolging dat niet wordt begrepen door de zogenaamde vooraanstaande ISCKON "geleerde".

De laatste Acarya

Laten we starten met een concept dat zo basis is dat zelfs de GBC het accepteert: Het feit dat alleen Srila Prabhupada de stichter en Acarya van ISKCON zal blijven (stichter-acarya). Zoals hun "basis" document, Srila Prabhupada; de stichter-Acarya van ISKCON (SPSAI), verklaart:

"Als Stichter-Acarya bekleedt Srila Prabhupada een unieke positie binnen ISKCON. Dit moeten we ons grondig beseffen. Als acarya is zijn voorbeeldig persoonlijke gedrag het voorbeeld en de norm voor alle ISKCON toegewijden."
(SPSAI, p. 30, geaccentueerde delen toegevoegd)

De GBC is het dus eens met het duidelijke feit dat Srila Prabhupada zichzelf als Stichter-Acarya van ISCKON heeft gevestigd en daardoor de enige Acarya (en Stichter) binnen ISKCON is. Srila Prabhupada zal dan ook nooit worden vervangen als de Acarya van ISKCON. Het gevolg is per definitie dat hij als enige Acarya voor ISKCON ook de laatste Acarya voor ISCKON zal zijn (hij is tevens de eerste).

Verwarring bij ISKCON "geleerde"

Nu we deze 'ABC' uitleg hebben besproken, kunnen we kijken hoe ZH Jayadvaita Swami ("JAS"), die als geleerd genoeg wordt beschouwd om duizenden aanpassingen te maken in Srila Prabhupada's Bhagavad Gita, dit ziet. Over Srila Prabhupada's positie als ISKCON's Acarya verklaart JAS:

"Srila Prabhupada is niet de laatste acarya van ISKCON 'Vanwege het onbreekbare stelsel van de geestelijke erfopvolging." (Srila Prabhupada, Los Angeles, 28 december, 1968) (JAS, Tekst PAMHO: 8183012, 11/5/04)

 JAS maakt twee basisfouten:

1) Hij beweert dat Srila Prabhupada niet "de laatste Acarya" binnen ISKCON is, terwijl we hebben gezien dat zelfs de GBC dit accepteert. We hebben dit uitgebreid aangetoond, in ons boek 'Srila Prabhupada de Stichter-Acarya van ISKCON- Presentatie van de conclusies van het funderingsdocument van de GBC', via uitspraken van zowel de GBC als Srila Prabhupada die bevestigen dat Srila Prabhupada altijd de Stichter en Acarya (Stichter- Acarya) van ISKCON blijft. En als Srila Prabhupada niet wordt opgevolgd als Acarya van ISKCON dan is hij als gevolg ook de laatste Acarya binnen ISKCON.

2) Hij beweert dat Srila Prabhupada niet de de laatste Acarya voor ISCKON is "vanwege de onbreekbare geestelijke erfopvolging". Hieronder wordt duidelijk waarom dit opnieuw een basisfout is in het begrijpen van de kern van de geestelijke erfopvolging.

Onbreekbare geestelijke erfopvolging

1) De enige manier waarop de "onbreekbare geestelijke erfopvolging" kan worden gebroken is als Srila Prabhupada als Acarya van ISKCON (we hebben reeds gezien dat hij ook de laatste Acarya van ISKCON is)  ervoor zorgt dat de geestelijke erfopvolging wordt gebroken. Maar Srila Prabhupada heeft nooit onderwezen dat zijn positie als ISKCON Acarya zal zorgen voor een breuk in de geestelijke erfopvolging. Ook onderwijst hij niet dat de geestelijke erfopvolging breekt als de geestelijk leraar niet wordt vervangen op het moment dat hij fysiek heengaat. JAS's aanname dat Srila Prabhupada geen ISCKON Acarya kan zijn "vanwege de onbreekbare geestelijke erfopvolging" is dan ook niet onderwezen door Srila Prabhupada en is slechts verzonnen door JAS.

 2) Srila Prabhupada onderwijst juist dat een breuk in de geestelijke erfopvolging wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van onechte geestelijk leraren die zelf dingen verzinnen:

Lokanatha: "…vijf duizend jaar geleden tot dit moment en er zijn slechts dertig acarya's…"
Srila Prabhupada: "De ketting breekt als er onechte geestelijk leraren zijn. Anders kan het niet breken. De ketting breekt als een zogenaamde geestelijk leraar zelf dingen verzint. Dan is de ketting gebroken. Anders kan de ketting niet breken."
(Ochtendwandeling, 2/9/76, accentueringen toegevoegd)

GBC gebroken geestelijke erfopvolging

Een geestelijke erfopvolging met Srila Prabhupada als huidige en enige Acarya van ISKCON is dan ook niet gebroken. Juist de geestelijke erfopvolging zoals de GBC deze heeft gecreëerd, is gebroken, zoals door Terug naar Prabhupada is gedocumenteerd:

  1. De GBC goeroes zijn zogenaamde geestelijk leraren die niet zijn geautoriseerd door Srila Prabhupada om hem op te volgen als ISKCON's diksa goeroe.
  2. Deze zogenaamde geestelijk leraren zijn voortdurend bezig met het "verzinnen" van dingen. Dat het mogelijk is voor de IRM om zoveel Terug naar Prabhupada (BTP's) tijdschriften, papers en boeken te produceren waarin deze onzin wordt blootgelegd, is het bewijs hiervan. JAS's stelling dat Srila Prabhupada de geestelijke erfopvolging "breekt", zoals geciteerd in dit artikel, is een voorbeeld van een "zogenaamde geestelijk leraar" die zomaar dingen "verzint".

Ongebroken geestelijke erfopvolging

1) Srila Prabhupada verklaart tevens dat, zolang er geen zogenaamde geestelijk leraar is die zomaar dingen verzint, de ketting niet gebroken is, en met Srila Prabhupada als ISKCON's Acarya breekt de ketting dus niet.

2) Srila Prabhupada onderwijst:

"Parampara betekent het horen van de waarheid van de geestelijk leraar."
(Srila Prabhupada kamer gesprek, 20/12/76)

"Parampara betekent dat ze het woord van Krsna niet veranderen."
(Srila Prabhupada lezing, 11/8/74)

3) Srila Prabhupada heeft niet onderwezen dat de geestelijke erfopvolging is gebroken als hij aanblijft als ISKCON's Acarya, of als hij niet wordt vervangen door een andere fysiek aanwezige geestelijk leraar, vanaf het moment dat hij heengaat.

Aangezien Srila Prabhupada actief blijft als geestelijk leraar die niet de woorden van Krishna verandert en van wie we de waarheid horen, kan hij als Acarya (en Stichter) van ISKCON geen enkele breuk in de geestelijke erfopvolging veroorzaken.

Conclusie

1) De geestelijke erfopvolging breekt als er ongeautoriseerde, zogenaamde geestelijk leraren dingen verzinnen, zoals we momenteel in ISKCON zien.

2) De geestelijke erfopvolging gaat zonder te breken door wanneer het wordt vertegenwoordigd door de  perfecte geestelijk leraar en Acarya van ISKCON, Srila Prabhupada.


Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!