De strijd tegen de realiteit in plaats van tegen Maya - 1


IRM

Terug naar Prabhupada (BTP), Editie 47, Lente 2015

Srila Prabhupada gaf aan dat de missie van zijn beweging is om maya de oorlog te verklaren:

"Deze beweging voor Krsna bewustzijn is een oorlogsverklaring aan maya." (Srila Prabhupada lezing, 30/3/71)

En deze oorlogsverklaring is vereist voordat men zelfs ook maar kan beginnen met het beoefenen van Krishna bewustzijn:

"Maya is erg sterk en om te beginnen met toegewijde dienst moet men de oorlog verklaren aan Maya."
(Onderwijzingen van Heer Kapila)

Maya wordt omschreven als een illusie en onecht:

"maya [illusie] is onecht"
(Bg., 7.14)

Maya is precies het tegenovergestelde van de werkelijkheid:

"En wanneer men de illusie dient, is men misleid door maya. Men moet echter begrijpen dat men in alle omstandigheden wordt gedwongen om te dienen. Men dient ofwel illusie of de realiteit." (The Perfection of Yoga)

Op de volgende twee pagina's zullen we echter aantonen dat ISKCON momenteel niet bezig is met een strijd tegen maya; ze accepteren maya juist en zijn daardoor bezig met een strijd tegen de realiteit. Alle accentueringen zijn toegevoegd.

Zogenaamde initiatie

De strijd tegen de realiteit begint wanneer men zich toewijd aan ISKCON. Zoals we kunnen lezen op pagina 7 en 10 van deze editie (47) van het Terug Naar Prabhupada (BTP) magazine, bestaat de eerste stap, als men zich serieus wilt verplichten aan een goeroe, uit het volgen van de ISKCON discipel cursus ("IDC"). Deze cursus is nu vereist voordat men geïnitieerd kan worden door een ISKCON goeroe. Zoals we hebben aangetoond, bevat deze cursus een indoctrinatie verpakt met leugens over waarom Srila Prabhupada niet je Diksa goeroe kan zijn. Zoals we echter in het eerste artikel van dit magazine konden lezen, accepteert GBC's eigen "Foundation Document" dat deze leugens inderdaad leugens zijn! Vanaf het begin wordt men binnen ISKCON dan ook geconfronteerd met het ontkennen van de waarheid van Srila Prabhupada's diksa goeroe positie in ISKCON.

Zogenaamde goeroes

Zodra men in een ISKCON tempel leeft, is het ontkennen van de waarheid het eerste wat men doet. Na het opstaan, wordt van alle ISKCON leden verwacht dat ze de geestelijk leraar vereren door de Guruvastakam gebeden te zingen, welke beginnen met "samsara-dava". ZH Jayadvaita Swami, een GBC goeroe, legt uit dat deze gebeden moeten worden gericht aan de GBC ISKCON goeroes:

""Samsara-dava" is niet het Prabhupada lied. Het is het lied voor de goeroe. Het is het lied dat respect geeft aan de geestelijk leraar en dus niet aan de Stichter-Acarya van ISKCON. Het betekent aan je geestelijk leraar, zijn geestelijk leraar, […] En de Gurvastakam, iedereen kan denken 'dit is voor mijn goeroe' en dan doe je het juist […] Gurvustakam, dat is goed voor je Goeroe Maharaj [geestelijk leraar], zijn Goeroe Maharaj, mijn Goeroe Maharaj, hun Goeroe Maharaj."
(Jayadvaita Swami, Kirtana Standaards Seminar, ISKCON Juhu, 11/14)

Een gedeelte van deze gebeden dat start met "saksad-hari", verklaart dat de geestelijk leraar vereerd moet worden zoals God wordt vereerd. En een andere ISKCON GBC goeroe, ZH Sivarama Swami, legt uit dat alle ISKCON goeroes op die manier vereerd zouden moeten worden, ongeacht hoe diep ze gezonken zijn:

"er kunnen zoveel andere soorten karaktereigenschappen of zelfs een gebrek aan realisatie zijn in een goeroe. Maar nog steeds blijft het saksad-hari. Hij moet nog steeds hetzelfde worden behandeld als God". (SRS Podcast, 11/1/09)

ISKCON leden moeten derhalve de realiteit ontkennen door te doen alsof hun goeroes zich op het hoogste niveau van Krishna Bewustzijn bevinden, ongeacht het daadwerkelijke niveau van de goeroe.

Zogenaamde filosofie

Een andere vereiste voor alle ISKCON leden is het bestuderen van Srila Prabhupada's boeken en het begrijpen van de filosofie van het Krishna bewustzijn. Je kunt zelfs binnen een aantal jaar worden bestempeld als "brahmana" door tweede initiatie te nemen. Zoals we echter over de ISKCON cursus kunnen lezen in editie 47 van Terug naar Prabhupada (BTP), zijn zelfs de belangrijkste leiders bij lange na geen brahmana's; zij hebben nog niet eens de basis van Srila Prabhupada's leringen onder de knie. In die cursus, die is samengesteld door de zogenaamde 'leidende docenten in de gemeenschap', is het bijvoorbeeld het idee dat een bonafide goeroe "niet kan vallen", een doctrine is. Ze verklaren derhalve dat een bonafide goeroe wel kan vallen. Echter zelfs in het 'ABC' beginners boek, Bhagavad Gita Zoals ze is, schrijft Srila Prabhupada:

"Een bonafide geestelijk leraar is sinds oneindige tijd in de geestelijke erfopvolging, en hij wijkt totaal niet af van de instructies van de Allerhoogste Heer." (Bg., 4.42)

"De Bhagavad-gita is het ABCD. Het is slechts het begin in het begrijpen van wat God is. ABC."  (Srila Prabhupada Lezing, 27/2/73)

Het is dan ook niet mogelijk dat een bonafide diksa goeroe uit de geestelijke erfopvolging ooit valt, aangezien hij nooit afwijkt. En toch wordt beweerd dat wat Srila Prabhupada verklaart een onechte "doctrine" is dat niet is onderwezen door Srila Prabhupada! En in elke Terug naar Prabhupada (BTP) presenteren we vele andere voorbeelden over hoe zelfs de basis 'ABC's' van de filosofie niet worden begrepen binnen ISKCON, waarbij het voorbeeld in deze uitgave (BTP) dit wederom aantoont. Men ontkent zelfs de realiteit van Srila Prabhupada's woorden.

Srila Prabhupada: Onderwijst-Verklaar oorlog aan maya, niet aan de realiteit!

Zogenaamde leiders

In de officiele "Sannyasa jaarreporten 2014" verklaart GBC goeroe ZH Bhakti Vikasa Swami:

"Ik zie ISKCON steeds meer van koers afwijken".

En in zijn Vyasa-puja offer aan Srila Prabhupada in 2014, schreef hij:

"wat hedendaags wordt gezien als normaal binnen ISKCON, was in het verleden een ondenkbare afwijking van uw instructies en voorbeeld. […] Sommige toegewijden noemen deze missie doelgericht, maar ik zie het meer als een kaping. Srila Prabhupada, ik wil u laten weten dat ik me distantieer van personen die uw naam en institutie gebruiken ten gunste van hun eigenbelang, waarbij sommige programma's niet eens een vleugje bijdragen aan uw missie."

De personen die verantwoordelijk zijn voor deze massale afwijkingen en voor de kaping, zijn de GBC, ISKCON's "hoogste bestuursorgaan", waarvan de meerderheid ook ISKCON diksa goeroe is. Toch verzet BVKS zich niet tegen deze personen die afwijken en doorgaan als goeroe. De waarheid wordt derhalve wederom ontkent. Iemand wijkt af maar is tegelijkertijd zogenaamd 'evengoed als God' in zijn rol als diksa goeroe!


Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!