Srila Prabhupada's transcendentale Boeken – 2


IRM

Terug naar Prabhupada (BTP, Editie 47, Lente 2015)

In het vorige artikel hebben we benadrukt hoe een door de GBC verkozen ISKCON goeroe, twee spookcitaten waar geen enkel bewijs voor is, gebruikte om zijn "verwaande" programma om boeken te produceren, die zogenaamd van hetzelfde niveau als Srila Prabhupada's boeken zijn, te rechtvaardigen. Een andere ISKCON goeroe, ZH Hridayananda Dasa Goswami ("HD"), gaat eveneens uit van een gefabriceerde autorisatie ter rechtvaardiging van zijn boek genaamd "De uitgebreide gids voor de Bhagavad-Gita, met Letterlijke Vertaling". Zijn officiële website beweert dat zo'n boek nodig is omdat:

"Prabhupada gaf H.D. Goswami, zijn discipel, persoonlijk de instructie om de onderwijzingen te presenteren "in je eigen woorden" aan een geleerd Westers publiek."

HD's boek bevat echter een compleet nieuwe vertaling van Srila Prabhupada's Bhagavad-Gita. En de feiten zijn:

1) Srila Prabhupada had al verklaard dat zijn "vertalingen" werden goedgekeurd door de "Westerse hogere kringen":

"De hogere Westerse kringen geven toe dat de grootste bijdrage van de Hare Krsna Beweging deze geautoriseerde Vedische literatuur is. Dit werd door een professor gezegd."
(Srila Prabhupada Brief, 21/11/75, benadrukte delen zijn toegevoegd)

Srila Prabhupada was derhalve meer dan tevreden over zijn eigen vertaling van de Bhagavad Gita voor een "geleerd Westers Publiek". Er is geen bewijs waarin hij HD, of iemand anders, vraagt om een nieuwe vertaling te produceren voor zo'n soort publiek.

2) We weten dat Srila Prabhupada zeker geen autorisatie aan HD gaf om een nieuwe vertaling van de Bhagavad Gita te produceren, aangezien hij HD de opdracht gaf om te stoppen met het leren van Sanskriet:

"Je bent een goed programma begonnen, namelijk het reizen van centrum naar centrum en het prediken vanuit vooral een geschoolde achtergrond, door deze filosofie van Krishnabewustzijn erg wetenschappelijk en positief te benaderen. Je hebt een aantal jaren Sanskriet gestudeerd en dat is genoeg, meer is niet nodig. Lees nu onze boeken, je hoeft niet levenslang te studeren. Lees simpelweg het Sanskriet wanneer je het tegenkomt in onze boeken en onderwijs die sloka's aan de toegewijden. Verspil geen tijd door Sanskriet te studeren buiten onze boeken."
(Srila Prabhupada Brief aan HD, 6/8/72, benadrukte delen zijn toegevoegd)

Deze instructie maakt duidelijk dat HD op dat moment tevreden moest zijn met zijn basiskennis van het Sanskriet, zodat hij de sloka's in Srila Prabhupada's boeken kon onderwijzen aan de toegewijden in de tempels. Het was zeker niet de bedoeling om meer Sanskriet te studeren zodat hij de hele Gita kon presenteren aan het "geleerde Westerse publiek"

3) De instructie "in je eigen woorden" op HD's website, heeft een totaal andere betekenis:

"En je moet alle boeken heel nauwkeurig bestuderen, zodat je, op momenten dat het nodig is, de betekenis kan herhalen in je eigen woorden."
(Srila Prabhupada Brief aan HD, 6/1/72)

a. Op dat moment was HD de Tempelpresident van Houston (Texas, USA), en deze instructie werd over het algemeen gegeven aan ieder lid van de tempel: "Jullie moeten allemaal studeren".

b. De instructie geeft alleen aan dat ze de betekenisverklaring van "alle boeken" moeten herhalen in hun eigen woorden.

In plaats van dat
één persoon de instructie kreeg om persoonlijk nieuwe vertalingen te maken van de verzen en om één specifiek boek van commentaar te voorzien, werd juist aan iedereen gevraagd om simpelweg de betekenisverklaring van alle boeken te herhalen.

De bewering op HD's website, dat zijn boek is geautoriseerd via een persoonlijke instructie van Srila Prabhupada, is niet correct.

De reden dat zulke "citaten", zoals BVKS en HD naar voren brengen, niet bestaan, is omdat Srila Prabhupada's transcendentale boeken geen commentaren en nieuwe vertalingen van discipelen nodig hebben om zodoende de efficiency te vergroten. Zulke beweringen zijn nodig om de "acarya-auteur" ambities van zijn discipelen te rechtvaardigen. En Srila Prabhupada waarschuwde ons voor zulke ongeautoriseerde ambities:

"Men moet niet ambitieus zijn en denken, "Ik zal een grote auteur worden. Ik zal een beroemde schrijver worden." Dit zijn materiele begeertes".
(Cc., Adi-lila, 9.5)Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!