Srila Prabhupada's transcendentale Boeken – 1


IRM

Terug naar Prabhupada (BTP, Editie 47, Lente 2015)

In het voorwoord van zijn magnifieke meesterwerk, een meervoudig Engelse vertaling van, en commentaar op, het Srimad-Bhagavatam, schreef Srila Prabhupada:

"Srimad-Bhagavatam zal deze behoefte vervullen, omdat het een culturele presentatie is voor het herspiritualiseren van de hele menselijke gemeenschap."
(SB, voorwoord)

Via zijn boeken herspiritualiseert Srila Prabhupada dus de "hele menselijke gemeenschap". Eén van zijn discipelen heeft deze zelfde bewering echter ook gedaan over zijn boeken. We onderzoeken deze bewering onderstaand, waarbij alle citaten in de gekleurde vakken afkomstig zijn van de website van de ISKCON GBC goeroe ZH Bhakti Vikasa Swami ("BVKS"). Alle benadrukte delen zijn toegevoegd.

Een verwaand programma

"Ik heb nog zoveel werk dat ik moet doen qua schrijven. […] Maar mijn hart brand van verlangen om meer boeken te produceren. Het klinkt misschien verwaand, maar ik voel dat deze boeken een belangrijke bijdrage leveren aan het herspiritualiseren van de menselijke gemeenschap. Daarom ben ik constant aan het schrijven. […] Financiën zijn ook nodig en hetzelfde geldt voor verspreiders van mijn boeken in verschillende delen van de wereld."

Het klink inderdaad verwaand als BVKS over zijn boeken spreekt alsof ze op gelijke hoogte staan met Srila Prabhupada's boeken – hij verklaart dat ze tevens "een belangrijke bijdrage leveren aan het herspiritualiseren van de menselijke gemeenschap". Terug naar Prabhupada (BTP) heeft eerder al laten zien dat BVKS erg ambitieus is in zijn "verwaande" boekprogramma:

"Er zijn 30,000 Telugu Ramayana gedrukt, wat het totaal van mijn gedrukte boeken brengt op meer dan een miljoen. […] Ik vraag alle toegewijden om te bidden […] dat ik meer boeken mag schrijven als een dienst aan Srila Prabhupada en zijn missie."
(BVKS, 24/11/11)

Geen autorisatie

Aangezien Srila Prabhupada's boeken de "gehele menselijke gemeenschap" al herspiritualiseren, is het de vraag wat de autorisatie is voor het "verwaande programma" van BVKS. Daarover beweert BVKS het volgende:

"Srila Prabhupada's boeken zijn de wetboeken en alles wat we moeten weten om volledig Krishna bewust te worden staat in zijn boeken. Desalniettemin wilde Srila Prabhupada dat zijn discipelen ook zouden schrijven. Hij heeft eens gezegd "Mijn toegewijden zullen commentaren schrijven op mijn betekenisverklaringen.""

Eerder verklaarde BVKS tevens:

"Srila Prabhupada, uw boeken zijn compleet en perfect, en zijn voor iedereen beschikbaar. Desalniettemin gaf u uw discipelen, en vooral de sannyasis, de instructie om te schrijven. "Mijn discipelen zullen betekenisverklaringen schrijven op mijn boeken.""
(BVKS Vyasa-puja offer, 1997)

In beide gevallen gebruikt hij aanhalingstekens voor de "citaten" die hij geeft, waardoor BVKS beweert Srila Prabhupada te citeren. Er is echter alleen een probleem waar BVKS tegen aanloopt bij het proberen te rechtvaardigen van zijn "verwaande" programma om een grote auteur te zijn; voor beide "citaten" bestaat geen enkel bewijs! Er zijn alleen BVKS's eigen citaten die in zijn eigen belang zijn. Daarom wordt deze bewering van BVKS volgens het artikel in BTP "Technieken om de massa te misleiden", gekwalificeerd als "Spook Citaat".

Transcendentale literatuur

Als Srila Prabhupada's boeken de hele menselijke gemeenschap herspiritualiseren, kan het geen gewone literatuur zijn. Zulke transcendentale literatuur kan alleen worden geschreven door de zuivere toegewijde onder de directe assistentie van Krishna:

"Transcendentale literatuur die strikt de Vedische principes en de conclusie van de Puranas en pancaratrikavidhi volgt, kan alleen zijn geschreven door een zuivere toegewijde. […] Het geheim van het schrijven van een toegewijde is dat de Heer hem helpt bij het schrijven over de gebeurtenissen van de Heer; hij schrijft niet zelf."
(Cc., Adi-lila, 8.39)

Als zulke transcendentale literatuur derhalve niet wordt gepresenteerd door een zelf gerealiseerde ziel, is het vergif:

"Alle Vedische literatuur die niet is gepresenteerd door een zelf-gerealiseerde toegewijde, is vergif."
(Srila Prabhupada Lezing, 9/5/69)

Naast het feit dat er geen "citaten" zijn die hem autoriseren om "commentaren en betekenisverklaringen" te schrijven op Srila Prabhupada's boeken en betekenisverklaringen – citaten waarvan BVKS beweert dat ze bestaan om zo zijn omvangrijk boek programma te rechtvaardigen – is er nog een hindernis voor BVKS. Om soortgelijke boeken als Srila Prabhupada te schrijven en de "menselijke gemeenschap te herspiritualiseren", zoals hij beweert dat zijn boeken doen, moet BVKS ook zuiver en van een zelfgerealiseerd kaliber zijn. Daarom verklaarde Srila Prabhupada dat zijn discipelen alleen soortgelijke boeken, zoals de vorige acarya's en zijn eigen boeken, zouden schrijven, als zij zelf-gerealiseerde zielen zijn:

"Personen zoals alle Goswami's schreven zoveel boeken, Visvanatha Cakravarti, en alle acarya's schreven boeken, en ik schrijf nog steeds boeken. Op dezelfde manier zullen mijn discipelen ook schrijven. Elke zelf-gerealiseerde ziel kan dan ook ongelimiteerd boeken schrijven zonder af te wijken van het originele."
(Srila Prabhupada Brief, 28/2/72)

Beoordeel zelf op de volgende pagina of BVKS een dergelijke zuivere zelf-gerealiseerde ziel is, of dat hij een misleidende huichelaar is die tegensprekende onzin verkondigt: www.iskconirm.com/BVKS

Srila Prabhupada:
Zelf-gerealiseerde Acarya
BVKS:
Misleidende huichelaar

Zelfs vertalingen

Wanneer Srila Prabhupada werd gevraagd of zijn discipelen Vaisnava literatuur konden vertalen die hij nog niet had vertaald, antwoordde hij:

"Het moet een gerealiseerde ziel zijn. Het zal niet helpen om simpelweg te imiteren A-B-C-D. […] Onze vertalingen moeten documenten zijn. Het zijn geen gewone… Men kan het niet doen behalve als men hoog gerealiseerd is. Het is geen A-B-C-D vertaling."
(Kamer conversatie, 28/5/77)

Kortom, zelfs voor het vertalen was volgens Srila Prabhupada een "gerealiseerde ziel" nodig die "hoog gerealiseerd" is – laat staan voor het produceren van transcendentale literatuur dat de menselijke gemeenschap herspiritualiseert!

Conclusie

Er is geen bewijs dat Srila Prabhupada heeft gevraagd om commentaren te schrijven op zijn boeken, of dat BVKS van hetzelfde spirituele kaliber is als Srila Prabhupada en capabel is om boeken te produceren zoals Srila Prabhupada; boeken die de menselijke gemeenschap herspiritualiseren. Hij zou dan ook moeten stoppen om dit te doen en in de plaats daarvan gewoon Srila Prabhupada's transcendentale boeken moeten verspreiden.Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!