Het relativeren van
Srila Prabhupada gaat verder


IRM

Terug naar Prabhupada (BTP), Editie 46, Winter 2014/15

In de 40e editie van Terug naar Prabhupada (BTP) onthulden we hoe ISKCON goeroe ZH Hridayananda Dasa Goswami ermee instemde dat Srila Prabhupada's onderwijzingen zijn gevormd door de cultuur waar hij in opgroeide. We citeerden daarbij sastra (geschriften) die aangaven dat deze foutieve denkwijze over Srila Prabhupada's positie een helse geestestoestand is:

""Iemand die denkt dat de Deity in de tempel bestaat uit hout of steen, die denkt dat de geestelijk leraar uit de geestelijke erfopvolging een gewone man is, die denkt dat de Vaisnava in de Acyata-gotra behoort tot een zekere kaste of overtuiging, of wie denkt dat het water uit de Ganges normaal water is, moet gezien worden als een inwoner van de hel."  (Padma Purana)."
(SB, 4.21.12)

Een andere ISKCON goeroe en lid van de GBC, Bir Krishna Goswami ("BKG"), heeft deze helse theorie nu ook herhaald:

"We moeten begrijpen dat Srila Prabhupada is opgegroeid in een bepaalde cultuur in Bengalen, West Bengalen, en er zijn bepaalde culturele dingen waar Prabhupada blijk van gaf. […] En het kleine aantal opmerkingen in Prabhupada's boeken is simpelweg vanuit het culturele milieu of achtergrond waar Prabhupada verscheen in West Bengalen." (BKG Lezing, Slovenië, 27/5/14)

Deze helse theorie waarin wordt gesteld dat sommige verklaringen in Srila Prabhupada's boeken zijn gevormd doordat Srila Prabhupada tot een bepaalde cultuur behoorde, zorgt ervoor dat men zelf kan uitkiezen en bepalen welke onderwijzingen van Srila Prabhupada goed zijn en welke door Srila Prabhupada's 'culturele milieu of achtergrond' zijn ontstaan.

In dit specifieke geval refereerde BKG naar verklaringen van Srila Prabhupada over vrouwen. BKG gelooft dus dat deze verklaringen niet spiritueel zijn maar slechts zijn ontstaan door een bepaalde cultuur, en anderen kunnen op dezelfde manier dingen afkeuren waarvan zij denken dat niet waar is.

Srila Prabhupada legt uit dat de menselijke gemeenschap is geconditioneerd door zoveel verschillende typen "ismes" vanwege de lichamelijke conditionering:


"Helaas zijn mensen in dit gevallen tijdperk bezorgd om hun lichaam en niet om de ziel. Ze hebben zoveel "ismes" in het leven geroepen die alleen zijn gericht op het lichaam en niet op de ziel" (SB, 4.20.15)

"Daarom zijn deze zogenaamde "ismes" goed voor de schurken en niet voor intelligente mensen. Een intelligent persoon zal direct vragen "Waar is je gelijkheid?" En ze kunnen daar geen antwoord op geven." (Srila Prabhupada, Ochtendwandeling, 29/5/74)

Het is dan ook ironisch dat het wegredeneren van Srila Prabhupada's onderwijzingen alleen wordt gedaan omdat hij cultureel beïnvloed zou zijn, terwijl juist ons eigen materiele conditionering ervoor zorgt dat we bepaalde opmerkingen van Srila Prabhupada als cultureel geconditioneerd in plaats van spiritueel ervaren!

BKG vervolgt met een uitleg over de kwalificaties van een bonafide goeroe:


"Dus voordat men een goeroe accepteert moet men kunnen vaststellen of begrijpen of de goeroe bonafide is. […] ten eerste moet hij een dienaar zijn van zijn geestelijk leraar en dit moet ook in zijn doen en laten duidelijk worden. Hij moet bijvoorbeeld geen grote rock en roll goeroe zijn. Ten tweede moet hij de filosofie begrijpen en kunnen presenteren, en de woorden van zijn geestelijk leraar kunnen uitleggen, en dat is Srila Prabhupada. En ten derde moet hij gedetermineerd in het Krishna bewustzijn zijn, zonder af te wijken of verwijderd te raken van het Krishna bewustzijn."

In het verleden hebben we al opgemerkt dat de normen in ISKCON zo laag zijn, dat de goeroe al "gedetermineerd" is wanneer hij niet wordt betrapt op een seksschandaal. Maar zoals BKG correct uitlegt, moet een bonafide goeroe ook de filosofie begrijpen en de woorden van Srila Prabhupada op juiste wijze kunnen uitleggen. BKG zakt echter direct door het ijs volgens deze norm, aangezien Srila Prabhupada nooit heeft verklaard dat sommige van zijn verklaringen aan de kant geschoven kunnen worden als "culturele manifestaties van West Bengalen". BKG legt Srila Prabhupada's woorden dan ook niet goed uit en presenteert deze ook niet correct, aangezien hij een theorie aan Srila Prabhupada's woorden verbindt die nooit is gegeven door Srila Prabhupada, maar juist door BKG zelf is verzonnen. Derhalve is BKG volgens zijn eigen verklaringen geen bonafide goeroe. Op dezelfde wijze laat elke uitgave van Terug naar Prabhupda (BTP) zien hoe geen enkele ongeautoriseerde goeroe binnen ISKCON bonafide is door aan te tonen dat ze Srila Prabhupada's onderwijzingen niet correct kunnen uitleggen.Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!