Goeroe ambities leiden tot misbruik
Nektarzee van Zuivere Liefde


IRM

Terug naar Prabhupada, Editie 44, Zomer 2014

De Nektarzee van Zuivere Liefde is een samenvattend werk van Srila Rupa Goswami's Bhakti-rasamrta-sindhu. Hoofdstuk 6 van dit boek heeft de titel "Hoe wordt toegewijde dienst uitgevoerd", en er wordt gesproken over het proces van overgave aan de bonafide geestelijk leraar. Dit gedeelte hebben ISKCON goeroes gebruikt om hun positie als opvolgers van Srila Prabhupada te rechtvaardigen. In dit artikel zullen we in detail onthullen wat er daadwerkelijk staat in de Nektarzee van Zuivere Liefde en dit vergelijken met de beweringen van degenen die dit boek misbruiken om Srila Prabhupada's positie in te nemen.

Nektarzee van Zuivere Liefde hoofdstukken 6 en 7

In hoofdstuk 6 staat een lijst van basisprincipes met betrekking tot het accepteren van een geestelijk leraar:

"Maar het accepteren van een geestelijk leraar geldt overal als basis, al kunnen de details verschillen. Srila Rupa Gosvami wil hier niet in detail treden, maar wilt ons alleen de principes tonen. Hij beschrijft de basisprincipes als volgt: 1) accepteer de bescherming van de lotusvoeten van een bonafide geestelijk leraar, 2) worden geïnitieerd door de geestelijk leraar en leer van hem hoe toegewijde dienst wordt uitgevoerd, 3) het opvolgen van de instructies van de geestelijk leraar met vertrouwen en toewijding, 4) in de voetsporen treden van grote acarya's (leraren) onder leiding van de geestelijk leraar, […] en 10) het vereren van heilige bomen zoals de Banyan boom."

Zoals Srila Prabhupada opmerkt, kiest Srila Rupa Goswami ervoor om alleen deze principes te benoemen, zonder verdere details te geven. In het volgende hoofdstuk echter, benoemt Srila Prabhupada deze principes opnieuw (al zijn de benamingen net iets anders, waarbij enkelen zijn samengevoegd), maar dit keer met een uitleg voor elk principe. Het vierde punt op de lijst van hoofdstuk 6 bijvoorbeeld "in de voetsporen treden van grote acarya's (leraren) onder leiding van de geestelijk leraar", dat komt na "het opvolgen van de instructies van de geestelijk leraar met vertrouwen en toewijding", wordt in hoofdstuk 7 beschreven als "In de voetsporen treden van verheven personen" en komt na "Het dienen van de geestelijk leraar met hoop en vertrouwen". En in hoofdstuk 7 wordt dit principe als volgt uitgelegd:

"In de Skuna Purana wordt een toegewijde geadviseerd om de vorige acarya's en verheven personen te volgen, omdat men, zonder treurigheid of verwarring, de gewenste progressie kan boeken door zulke personen te volgen".

"In de voetsporen treden van de grote acarya's (leraren)" zoals beschreven in hoofdstuk 6, verwijst dan ook naar het volgen van de vorige acarya's.

Misbruik van goeroe hoax

We hebben gezien waar hoofdstuk 6 van de Nektarzee van Zuivere Liefde naar verwijst en we gaan nu bekijken wat er onterecht over wordt beweerd. Nadat ISKCON goeroe ZH Hridayananda Sada Goswami (HD) eerst beweerde dat "mijn toegewijde dienst als een goeroe bestaat uit het trainen van mijn discipelen om Prabhupada's missie te dienen", beweert hij daarna:

"In hoofdstuk 6 van de Nektarzee van Zuivere Liefde, maken Rupa Goswami en Srila Prabhupada een duidelijke onderscheid tussen een grote Acarya en een bonafide goeroe. De bonafide goeroe traint en stimuleert de discipelen om de grote Acarya te dienen."
(HD, Istagosthi", 8/1/14)

HD probeert om wat er in hoofdstuk 6 staat over "grote acarya's' te verbinden met zijn bewering over het zijn van een bonafide goeroe die Srila Prabhupada dient.

We zagen echter dat er in de Nektarzee van Zuivere Liefde alleen staat dat de goeroe helpt bij het volgen van de vorige goeroes (grote acarya's). Dus het enige "onderscheid" dat wordt gemaakt is een onderscheid tussen de huidige en vorige goeroe (acarya). En de huidige acarya, huidige schakel en diksa goeroe die ons helpt bij het volgen van de vorige acarya's, zoals we hebben kunnen lezen in eerdere artikelen over de 'Stichter Acarya' en de 'huidige schakel', is Srila Prabhupada. De Nektarzee van Zuivere Liefde verklaart dan ook simpelweg dat de  huidige acarya en goeroe (Srila Prabhupada) ons zal helpen bij het volgen van de vorige acarya's. 

Een andere ISKCON goeroe Mahatma Dasa ('MAD") doet een soortgelijke bewering op zijn website:

"De Nektarzee van Zuivere Liefde verklaart dat men de acarya moet volgen onder leiding van de geestelijk leraar. De goeroe zijn service is dan ook om je Srila Prabhupada, ISKCON's stichter-acarya, beter te laten begrijpen en te volgen, en om effectief zijn missie te dienen."

MAD probeert ook te suggereren dat de Nektarzee van Zuivere Liefde zijn activiteiten steunt als opvolgende diksa goeroe van Srila Prabhupada. Maar zoals we zagen staat er nergens dat men "de acarya" volgt. Er staat simpelweg dat men de vorige acarya's (grote acarya's) volgt onder leiding van de geestelijk leraar en deze geestelijk leraar voor ISKCON, de huidige acarya, huidige schakel en diksa goeroe, is Srila Prabhupada.            

Srila Prabhupada:
we volgen de vorige
acarya's via hem

Goeroe hoax niet nodig

HD verklaart tevens:

"Prabhupada is een zuivere toegewijde die ons allemaal terug naar Krishna kan brengen. Mijn service als goeroe is om mijn discipelen te trainen om Prabhupada's missie te dienen, zodat Prabhupada tevreden is. Als Prabhupada tevreden is over mijn discipelen, zullen ze worden bevrijd. Heel simpel. Tijdens Prabhupada's aanwezigheid in deze wereld was hij om één of andere reden tevreden met mijn service en hij vertrouwde me om zijn volgers te trainen en erbij te betrekken. Ik blijf doorgaan met het trainen en met het erbij betrekken van zijn volgers."
(HD, "Istagosthi", 8/1/14)

HD verklaart dat Srila Prabhupada een zuivere toegewijde is die ons allemaal terug naar God kan brengen; hij verklaart dat hij tijdens Srila Prabhupada's aanwezigheid Srila Prabhupada's volgers zou trainen en erbij betrekken, en dat hij dit blijft doen. Waarom gaat hij dan niet simpelweg verder met deze service, waarin hij, zoals tijdens Srila Prabhupada's aanwezigheid, iedereen traint om Srila Prabhupada's discipel te worden? Waarom heeft hij in plaats daarvan Srila Prabhupada's positie overgenomen en de discipelen voor zichzelf gehouden? Srila Prabhupada heeft hem niet gevraagd om dit te doen (zoals hier al duidelijk werd) en het is ook niet nodig, aangezien Srila Prabhupada een zuivere toegewijde is die ons allemaal terug naar God kan brengen en dit kan blijven doen zoals hij tijdens zijn fysieke aanwezigheid deed. De enige reden voor HD om zijn service te veranderen van het 'trainen van toegewijden om Srila Prabhupada's discipelen te worden' naar 'het accepteren van hen als
zijn eigen discipelen', is HD's persoonlijke verlangen om goeroe te zijn. En hoe kan Srila Prabhupada tevreden over HD zijn als hij niet door Srila Prabhupada is gevraagd om zijn service te veranderen van discipel naar machtsovernemer?

Conclusie

De goeroe hoax gaat verder in het maken van onjuiste beweringen over Srila Prabhupada's onderwijzingen. De toegewijden moeten deze claims dan ook altijd zelf verifiëren door Srila Prabhupada's boeken te lezen.

Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!