Goeroe -Tattva Basisbeginselen - 1


IRM

Terug naar Prabhupada (BTP), Editie 44, Zomer 2014

Sri Caitanya-Caritamrta, Adi-Lila, tekst 7.3 definieert goeroe-tattva als de "het waarachtig begrijpen van de geestelijk leraar". Men zou verwachten dat degenen die claimen goeroe opvolgers van Srila Prabhupada te zijn, op zijn minst de basisbeginselen over de betekenis van het goeroe zijn accepteren. Dit doen zij echter niet!

Wat?

Iemand die beweert goeroe te zijn, zou minimaal de basiskennis moeten hebben over waar het woord "goeroe" naar verwijst. ZH Bhakti Vikasa Swami ("BVKS"), beweert dat het woord "goeroe" normaal gesproken automatisch verwijst naar een diksa goeroe (een goeroe die initieert):

"Ik begrijp echter niet waarom je vindt dat het 'yare dekho' vers niet bevestigt dat predikers van het Krsna bewustzijn, op instructie van Caitanya Mahaprabhu, ook zouden moeten initiëren. De gebruikelijke betekenis van het woord 'goeroe' is immers iemand die initieert." (BVKS, 19/2/13)

Zijn goeroe collega en GBC lid ZH Sivarama Swami ("SRS") verklaart echter precies het tegenovergestelde. Hij verklaart dat het woord "goeroe" niet zou moeten worden gelijkgesteld met iemand die initieert (diksa goeroe) omdat het anders leidt tot "misstanden":

"En op deze manier kunnen toegewijden de misstanden voorkomen van het gelijkstellen aan het woord 'goeroe' met 'diksa goeroe'".
(SRS, 6/12/12)

Hoe?

Iemand die claimt goeroe te zijn, zou minimaal moeten weten hoe en waarom hij goeroe is. BVKS beweert dat hij simpelweg een diksa goeroe is omdat hij anderen vraagt om transcendentale kennis van Srila Prabhupada te ontvangen:

"Mijn Vyasa-puja [...] Je kunt jezelf afvragen wat mijn kwalificatie is om de eer en affectie te accepteren. […] Ik ben niet gekwalificeerd, in wezen, maar gekwalificeerd omdat ik kan aangeven, 'hier is Prabhupada, en volg zijn instructies, en je te vragen om vertrouwen te hebben in wat Srila Prabhupada heeft gegeven.'" (BVKS, "Vyasa-puja" Lezing, 5/1/08)

BVKS heeft echter ook regelmatig beweerd dat een vitaal gedeelte van de goeroe-discipel relatie bestaat uit het geven van transcendentale kennis aan de discipel:

"Toegegeven, zoals vaak is gezegd, bestaat de vitale schakel in de goeroe-discipel relatie niet uit het zitten in een ceremonie, maar uit het geven en ontvangen van transcendentale kennis." (BVKS, 19/2/13)

Echter zagen we zojuist dat BVKS dit niet doet; Srila Prabhupada geeft de transcendentale kennis en BVKS stuurt mensen simpelweg naar Srila Prabhupada. Volgens BVKS's eigen definitie zou niet hij, maar Srila Prabhupada de diksa goeroe zijn.

Dus BVKS:

a) Claimt eerst dat hij de diksa goeroe is omdat hij mensen vraagt om transcendentale kennis van Srila Prabhupada te ontvangen.

b) Claimt daarna dat de persoon die transcendentale kennis geeft (Srila Prabhupada) daadwerkelijk de diksa goeroe is.

Verering

Degenen die claimen goeroe te zijn, kunnen het misschien oneens zijn over wat een goeroe is, of hoe en waarom hij goeroe is, maar ze zullen toch op zijn minst weten hoe een goeroe dient te worden vereerd? Helaas is hierop het antwoord negatief. SRS beweert onderstaand dat de eigen, door de GBC gesanctioneerde, ISKCON diksa goeroe moet worden vereerd tijdens magala-arati. Daarna wordt Srila Prabhupada tijdens de goeroe-puja vereerd als de "Stichter-acarya":

"[...] toegewijden vragen dat, en wanneer ze niet specifiek gedetermineerd zijn in een meditatie, moedig ik hen aan om tijdens mangal-aratik te mediteren op de diksa goeroe en om tijdens guru-puja te mediteren op Srila Prabhupada als de Stichter-acarya."
(SRS, 8/1/13, "Vragen over het vereren van de geestelijk leraar")

Dit zou betekenen dat de discipelen van SRS tijdens de mangala-arati SRS zouden vereren als hun diksa goeroe, maar daarna zouden omschakelen naar het vereren van Srila Prabhupada tijdens goeroe-puja als de "Stichter-acarya".

SRS had eerder echter aangegeven dat de diksa goeroe wordt vereerd tijdens goeroe-puja:

"[...] deze zuiverende activiteiten waarbij Krsna iemand accepteert als Zijn eigen familie, dat wordt diksa genoemd. En wat betekent dat gedetailleerder? Het betekent divyam jnanam yato dadyat kuryat papasya sanksayam, dat divya-jnana, of dat men transcendentale kennis moet hebben; net zoals we elke dag zingen, divya-jnana hrde prokasito*. Transcendentale kennis waardoor onwetendheid wordt overwonnen, omdat dat is waar het werkelijk om gaat bij zuiverende activiteiten."
(SRS Podcast, "Initiaties in Schotland", 9/1/08)

*SRS verwijst hier naar een vers dat elke dag wordt gezongen tijdens goeroe-puja aan Srila Prabhupada.


Dit betekent het volgende:

1) Srila Prabhupada wordt vereerd als de eigen diksa goeroe tijdens goeroe-puja.

2) Of dat Srila Prabhupada juist niet wordt vereerd als "Stichter-acarya" of diksa goeroe tijdens goeroe-puja, maar dat een door de GBC gesanctioneerde ISKCON goeroe, zoals SRS, wordt vereerd tijdens goeroe-puja.

3) Of we houden ons vast aan het eerst geciteerde antwoord dat SRS in 2013 gaf, waarin Srila Prabhupada wordt vereerd tijdens goeroe-puja; niet als de diksa goeroe, maar als de "Stichter-acarya", aangezien men die ochtend al een, door de GBC gesanctioneerde, goeroe heeft vereerd tijdens mangala-arati.

Al deze 3 elkaar tegensprekende antwoorden zijn mogelijk volgens SRS eigen verklaringen, waaruit blijkt dat hij duidelijk geen idee heeft wat er moet gebeuren!

Wie?

We hebben gezien dat degenen die claimen Srila Prabhupada's goeroe opvolgers te zijn, niet eens over de basisprincipes van het goeroeschap hetzelfde denken. Maar ze kunnen het er toch op zijn minst over eens zijn wie de goeroe opvolgers van Srila Prabhupada kunnen zijn? Echter kunnen ze het hier ook niet eens worden of 50% van de populatie, of vrouwen, diksa goeroes kunnen worden. Terwijl de GBC heeft verworpen dat vrouwen diksa goeroe kunnen worden, is er een deel van de GBC leden en goeroes dat openlijk afstand neemt van het standpunt van de GBC. De GBC heeft echter niet het vertrouwen om deze oppositie te verwijten dat ze afwijken van de filosofie. Het debat tussen deze twee partijen gaat door, waarbij de GBC nog steeds geen enkele vrouw heeft geautoriseerd als diksa goeroe, terwijl het een tijd geleden al toestemming heeft gegeven voor vrouwelijke diksa goeroes. Het is uiteraard een feit dat binnen ISKCON geen enkele man of vrouw is geautoriseerd of nodig is, aangezien Srila Prabhupada ISKCON's permanente schakel, diksa goeroe en acarya is – deze discussie is dan ook irrelevant maar dat is een heel ander onderwerp!

Conclusie

De ISKCON goeroes kunnen vragen over de basisbeginselen van goeroe-tattva over wie ze zijn en wat ze zouden moeten doen niet eens beantwoorden, maar toch beweren ze "even goed als God" te zijn.

Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!