De ontmaskering van de 'initiatie ziekte' mythe


IRM

Terug naar Prabhupada (BTP), Editie 39, Lente 2013

Op pagina 6 van dit magazine (editie 39) gaven we aandacht aan de mythe dat Srila Prabhupada zijn goedkeuring zou hebben gegeven aan onverlichte diksa goeroes. Deze mythe is door een gedetailleerde analyse ontmaskerd. Een andere mythe die vaak wordt herhaald, is het idee dat Srila Prabhupada alleen een vertegenwoordigend (ritvik) stelsel autoriseerde omdat hij ziek was. Een voorbeeld van deze mythe is de volgende GBC verklaring:

"Het is gedocumenteerd dat Srila Prabhupada op 7 juli 1977 belichtte hoe toegewijden die aan het wachten waren op initiatie, konden worden geïnitieerd tijdens zijn ziekte. Op dat moment benoemde Srila Prabhupada specifiek ervaren toegewijden die namens hem zouden initiëren tijdens zijn ziekte. Twee dagen later werd de 9 juli brief opgesteld om toegewijden te informeren over de 7 juli conversatie en de instructies van Srila Prabhupada."
(GBC brief aan Bangalore toegewijden, 9/3/2013)

Onderstaand staat een gedetailleerde analyse die deze mythe totaal ontmaskerd. De citaten in de gekleurde omkadering zijn van de kamerconversatie van 7 juli 1977, waarvan alle benadrukte delen zijn toegevoegd.

Initiatie stop

Tamala Krsna: "We ontvangen momenteel brieven van mensen die willen worden geïnitieerd. Tot op dit moment vroegen we hen om te wachten vanwege uw ziekte. […] Ik bedoel, er wordt gezegd dat de geestelijk leraar de.. U weet het, hij krijgt de … Hij moet de discipel zuiveren door … Wij willen daarom niet dat u … Uw gezondheid is niet zo goed, dus dat moet niet… Daarom vragen we iedereen om te wachten […] Sommige toegewijden schrijven u nu voor tweede initiatie en ik vraag hen om te wachten vanwege uw gezondheid.

Tamala Krishna verklaart:

a) Alle initiaties zijn gestopt omdat Tamala Krsna en andere toegewijden zich zorgen maakten over Srila Prabhupada's gezondheid ("wij willen niet dat u").

b) Ze maken zich druk over het zuiveren van de, door de geestelijk leraar aangenomen, discipelen; dit zou Srila Prabhupada's gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden ("Daarom vragen we iedereen om te wachten").

Initiaties gaan verder

Tamala Krsna: "We ontvangen momenteel brieven van mensen die willen worden geïnitieerd. Vanwege uw ziekte vroegen we hen tot dit moment om te wachten.   
Srila Prabhupada: "De plaatselijke, ik bedoel, de ervaren sannyasis kunnen het doen."
Tamala Krsna: "[...] Dus moet het worden hervat, of moeten we…? Ik bedoel, er wordt gezegd dat de geestelijk leraar de […] Daarom hebben we iedereen gevraagd om te wachten. Ik wil weten of we langer moeten wachten."
Srila Prabhupada: "Nee, de ervaren sannyasis..."

Na gehoord te hebben dat de initiaties waren gestopt vanwege gezondheidsrisico's, verwierp Srila Prabhupada dit meteen en wilde hij dat initiaties zouden worden hervat. Hij wilde doorgaan met initiëren en accepteerde dan ook niet dat zijn gezondheid de gevolgen van het initiëren niet zou aankunnen.

Laatste deel uit handen gegeven

Tamala Krsna: "Dat is wat we doen … Ik bedoel, in het verleden waren we .. De plaatselijke GBC, sannyasis, chantten op hun kralen, en ze schreven Uwe Goddelijke Genade, en u gaf een geestelijke naam. […] Ik wil alleen weten of we moeten doorgaan of dat we langer moeten wachten."
Srila Prabhupada: "Nee, de ervaren sannyasis [...]" 
Tamala Krsna: "Dus stel iemand uit Amerika, moet hij gewoon direct schrijven naar Kirtanananda of Satsvarupa?"
Srila Prabhupada: "De dichtstbijzijnde."

Zoals bovenstaand staat beschreven, was het initiatiesysteem tot dat moment grotendeels uit handen gegeven aan de ervaren sannyasis, waarbij Srila Prabhupada alleen de geestelijke naam gaf. Srila Prabhupada verklaart dat de ervaren sannyasis de initiaties konden hervatten en nu ook de geestelijke naam konden geven.

Samenvatting

1. De gezondheidskwestie ging alleen over waarom de leiders waren gestopt met initiaties.

2. De gezondheidskwestie ging daarnaast niet over Srila Prabhupada's fysieke capaciteiten, maar over de gezondheidseffecten van het spiritueel "zuiveren" van toekomstige discipelen.

3. Srila Prabhupada verwierp de gezondheidskwestie en gaf aan dat de initiaties door konden gaan.

De 9 juli bevestiging

Het gesprek van 7 juli beschrijft dan ook niet, zoals de GBC onterecht beweert, dat het ritvik stelsel alleen door Srila Prabhupada was opgezet om toegewijden te initiëren "tijdens zijn ziekte". Tevens staat er nergens in de instructie van 9 juli, waarin het ritvik initiatiestelsel namens Srila Prabhupada wordt uitgelegd, dat het stelsel alleen wordt gehanteerd "tijdens zijn ziekte". Er wordt zelfs helemaal niet gesproken over de (slechte) gezondheid van Srila Prabhupada. Er staat alleen dat het stelsel is bedoeld voor alle initiaties – "met als doel om zowel eerste als tweede initiaties uit te voeren". Het is ironisch dat de GBC hier haar eigen argument neerhaalt. Eerder werd beweerd dat "de 9 juli brief werd opgesteld om toegewijden te informeren over de 7 juli conversatie en de instructies van Srila Prabhupada." Aangezien het in de 9 juli instructie niet gaat over de 'ziekte theorie',  moeten ze volgens hun eigen redenering accepteren dat het gesprek van 7 juli daar ook niet over ging!

Niet in staat om yajna uit te voeren

Meer dan 3 maanden later was Srila Prabhupada niet in staat om een vuur yajna uit te voeren voor iemand die vanuit New York naar Mayapur was gereisd om persoonlijk door Srila Prabhupada te worden geïnitieerd, waarop Srila Prabhupada als volgt reageert:

"Dus vertegenwoordigers, Jayapataka's naam staat er? […] Ik vaardig hem af om dit in Mayapur te regelen en je kunt met hem meegaan. Ik stop voorlopig. […] En als mijn situatie door Krsna's genade verbetert, zal ik weer hervatten, maar anders kan ik niet in de positie worden gebracht dat ik moet initiëren. Dat is niet goed."
(Srila Prabhupada, kamer gesprek, 18/10/1977)

Hier kan het "stoppen" niet verwijzen naar het vertegenwoordigende (ritvik) initiatiestelsel, aangezien:

a) Het vertegenwoordigende initiatiestelsel al meer dan drie maanden actief was en nooit was gestopt.

b) Srila Prabhupada vraagt één van de ritviks, Jayapataka, om initiaties uit te voeren namens hem.

Het stoppen en beginnen verwijst dan ook alleen naar het fysiek uitvoeren van initiatie ceremonies door Srila Prabhupada zelf, waarbij initiaties namens hem gewoon doorgaan.

Conclusie

Het vertegenwoordigende initiatiestelsel was niet opgezet vanwege Srila Prabhupada's ziekte. Het waren juist de leiders die stopten met de initiaties vanwege Srila Prabhupada's gezondheid en Srila Prabhupada verwierp dit en vroeg hen om de initiaties direct te hervatten.
Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!