Meest invloedrijke Vaisnava publicatie sinds 1977!


IRM


Terug naar Prabhupada (BTP), Editie 39, Lente 2013

De Laatste Instructie ("TFO") vormt de fundering voor de IRM en voor degenen die accepteren dat Srila Prabhupada de diksa goeroe is van de ISKCON. Niet alleen de voorstanders van dit document, maar ook de tegenstanders erkennen de enorme impact. Zo verklaart ISKCON leider en goeroe, ZH Bhakti Vikasa Swami, het volgende:

"De Laatste Instructie van Krishnakant Desai is misschien wel het meeste invloedrijke document in de Vaisnava wereld dat is gepubliceerd na 1977".
(Bhakti Vikasa Swami, 12/1/2013)

Een andere ISKCON goeroe en leider, Jayadvaita Swami, heeft eerder over De Laatste Instructie gezegd dat het de "rtvik Bijbel"  is, en die woorden worden herhaald door Bhakti Vikasa Swami:

"Het is de 'Bijbel' van de ritviks en wordt door hen geaccepteerd als het laatste woord over de goeroe-tattva."
(Bhakti Vikasa Swami, 12/1/2013)

Bhakti Vikasa Swami heeft toegegeven dat De Laatste Instructie, dat meer dan 16 jaar geleden is uitgegeven, erg veel invloed heeft . Om weerstand te bieden, wordt Bhakti Vikasa Swami gedwongen om de dwaze bewering te doen dat hij eindelijk een paper heeft gevonden dat De Laatste Instructie onderuithaalt. We noemen het een 'dwaze bewering' omdat onkunde en wanhoop Bhakti Vikasa Swami hebben gedreven tot het steunen van de paper met de titel "het onderuithalen van Ritvik-Vada", terwijl deze paper juist instemt met alle belangrijkste conclusies van De Laatste Instructie! Deze dwaasheid van Bhakti Vikasa Swami wordt duidelijk gemaakt in het artikel met de titel "ISKCON's onkunde: een opzienbarende casus", zie:  www.iskconirm.com/illiteracy


Terug naar homepage

Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!