Een stap naar beneden– ZH Giriraja Swami keert terug!


IRM

Terug naar Prabhupada (BTP), Editie 29, Herfst 2010 

In de vorige edities, en in onze Speciale Editie nr. 2, hebben we gedocumenteerd hoe de leiders van ISKCON een stap terug doen van hun vorige positie en de IRM volgen door te beweren dat Srila Prabhupada ISKCON’s diksha of initiërende goeroe is, terwijl ze dit zelf niet volgen. In editie 27 hebben we vastgelegd dat de door de GBC verkozen ISKCON goeroe, Zijne Heiligheid Giriraja Swami, soortgelijk verdrag vertoont. Onderstaand kunnen we zien dat hij wederom predikt als een ritvik! 

Citaten in de gekleurde omkaderingen zijn afkomstig van een lezing die ZH Giriraja Swami tijdens Goeroe-purnima gaf op 26 juli 2010.

1) De enkelvoudig geestelijk leraar is de diksha goeroe

"We geven onze eerbetuigingen aan de geestelijk leraar in enkelvoud, aan de geestelijk leraren in meervoud, en aan alle Vaisnava’s. De enkelvoudig geestelijk leraar is onze persoonlijke geestelijk leraar, de meervoudige geestelijk leraren zijn de vorige geestelijk leraren en de Vaisnava’s zijn de volgers van de geestelijk leraar."

En ZH Giriraja Swami geeft daarbij het volgende citaat van Srila Prabhupada:

"Degene die onderwijst kan worden gezien als goeroe… Elke ervaren Godsbroeder kan worden gezien als goeroe wanneer we zijn instructies accepteren. Dat kan geen kwaad. In de werkelijkheid heb je slechts één geestelijk leraar, degene die je initieert, net zoals je één vader hebt. Maar elke Vaisnava zou moeten worden behandeld als prabhu, meester, iemand die hoger is dan jezelf, en op die manier, als je van hem leert, kan hij gezien worden als goeroe.” (Srila Prabhupada brief , 20 november 1971)

- Dit citaat geeft hij om het verschil tussen een enkelvoudige goeroe (diksha) en meervoudige goeroes (siksha) duidelijk te maken; er kan maar één diksha goeroe zijn.

2) Srila Prabhupada is die enkelvoudige goeroe

ZH Giriraja Swami verwijst naar Srila Prabhupada als die enkelvoudige goeroe, terwijl zijn vele volgers de meervoudige goeroes zijn die prabhu’s worden genoemd, en dat verwijst in het zojuist gegeven citaat naar siksha goeroes:

"Srila Prabhupada legt verder uit. “Geestelijk leraar betekent dat er vele volgers zijn, die allemaal Vaisnava’s zijn. Zij worden prabhu’s genoemd, en de geestelijk leraar wordt Prabhupada genoemd, aangezien er vele prabhu’s aan zijn lotusvoeten zitten” (Srila Prabhupada over Mangalacarana, 8 januari, 1969).

Voor ons in ISKCON is Srila Prabhupada de belangrijkste goeroe”

3) Srila Prabhupada’s discipelen zijn de meervoudige siksha goeroes

Na duidelijk gemaakt te hebben dat de diksha goeroe de enkelvoudige geestelijk leraar is en dat Srila Prabhupada die geestelijk leraar is, geeft ZH Giriraja Swami aan dat zijn volgers, die onderwijzen namens hem, verwijzen naar de meervoudige geestelijk leraren, oftewel de siksha goeroes:

"Vaisnava’s zijn de volgers van de geestelijk leraar. […] En nu verspreiden de volgers van Srila Prabhupada dezelfde kennis.”

Natuurlijk moet een ISKCON leider zichzelf ook tegelijkertijd tegenspreken, aangezien hypocrisie het kenmerk is voor dit tijdperk van Kali-yuga, en degenen die het best de voortgang van de persoonlijkheid van Kali vertegenwoordigen, kunnen worden herkend aan het constant vertonen van contradicties en hypocrisie. ZH Giriraja Swami blijft niet alleen handelen als opvolgende ISKCON diksha goeroe van Srila Prabhupada, maar hij is ook lovenswaardig over andere discipelen van Srila Prabhupada die als opvolgende ISKCON diksha goeroes handelen!


Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!