Bhakti Caru Swami perfecte misleiding


IRM

Door Krishnakant
2 maart 2003

Eerder hebben we laten zien hoe hypocriet Bhakti Caru Swami te werk ging om zijn kunstmatige ‘diksa goeroe’ status te behouden (zie Engelstalige IRM website). Hieruit blijkt duidelijk dat Bhakti Caru Swami slechts beweert dat men Zijne Goddelijke Genade Srila Prabhupada nederig moet eren en dienen als ISKCON’s enige goeroe, maar deze verering eigenlijk voor zichzelf opeist! In de materiële wereld is dit een bekende tactiek, waarbij er wordt geadverteerd met een kwalitatief artikel (in dit geval is dit Srila Prabhupada) en als de klant deze wilt kopen wordt er overgegaan op een minderwaardig nepartikel (in dit geval Bhakti Caru Swami). Dit is een veelvoorkomende en illegale manier van handelen die wordt toegepast in de bedrijfswereld.

Zoals de volgende e-mails aantonen, is Bhakti Caru Swami (BCS) een meester in de kunst van het misleiden. Het eerste onderstaande bericht is kort na de val van Vipramukya Swami verstuurd en toont BCS in zijn “nederige, alleen Srila Prabhupada moet vereerd worden” gemoedstoestand.   

--------------Doorgestuurd bericht----------------

Brief PAMHO:5992588
Van: Bhakti Caru Swami
Datum: 16-Sep-02 10:03 (13:03 +0300)
Aan: Candrasekhar Acarya (das) BCS (Los Angeles, CA - USA) [4926]
Onderwerp: Aan al mijn discipelen

Accepteer alsjeblieft mijn nederige eerbetuigingen. Alle eer aan Srila Prabhupada.
Aangezien het in ISKCON gebruikelijk is om op de verschijningsdag van de geestelijk leraar Vyasa Puja te vieren, is het vanzelfsprekend dat je ook de norm wilt volgen. Een discipel moet zijn geestelijk leraar vereren en ik wil die etiquette uiteraard niet tegenspreken. Van Srila Prabhupada leerde ik echter dat het vereren niet alleen bestaat uit het offeren van wat bloemen en lofzang, maar dat de instructies van de geestelijk leraar op alle gebieden worden geaccepteerd.

Het accepteren van grote prachtige vereringen ligt gevoelig voor me, omdat me is opgevallen dat er veel geld wordt verspild voor zulke aangelegenheden en tevens creëert het een ongewenste situatie waarin de discipelen van de verschillende goeroes onderling competitie voeren. Dit is zeker niet bevorderend voor de eenheid binnen ISKCON.

Als we aan de andere kant alle aangelegenheden aanpakken om Srila Prabhupada te vereren, die vanzelfsprekend het middelpunt van de beweging en de belangrijkste geestelijk leraar van iedereen is, zal iedereen gelukkig zijn. Het vereren van Srila Prabhupada kan nooit groot genoeg zijn en onderlinge competitie maakt plaats voor een perfecte harmonie onder alle leden van ISKCON. Net zoals bladeren en takken automatisch worden gevoed door de wortel van een boom, zal iedereen zich eveneens compleet gelukzalig voelen door Srila Prabhupada te vereren.
[…]
Ik ben een slechts een normaal mens en bezit geen kwalificaties om een belangrijke geestelijke positie te kunnen bekleden. Door mijn verbinding met Srila Prabhupada heb ik deze belangrijke positie desalniettemin verkregen. Srila Prabhupada is een pure toegewijde van Krishna en alleen dankzij zijn genade ben ik degene die ik hedendaags ben. Ik vind het belangrijk dat ik dit feit nooit vergeet. Daarom wil ik alle vereringen die mij toekomen direct aan Srila Prabhupada offeren. Om die reden wil ik alle vereringen die jullie me vandaag aanbieden, offeren aan Zijn Goddelijke Genade en deze dag vieren als ‘Srila Prabhupada’s Herdenkingsdag’.
Ten dienste van Srila Prabhupada,
Bhakti Caru Swami

Echter binnen 48 uur na versturen het bovenstaande bericht, waarin BCS nederigheid en loyaliteit toont aan Srila Prabhupada, en duidelijk maakt dat hij geen persoonlijke vereringen wenst te ontvangen, kregen zijn discipelen de volgende boodschap:

 Vyasa Puja offers

Tekst PAMHO6004407 (13 regels)

Datum: Woe, 18 Sep 2002 13:47 –0700

Van: Candrasekhar Acarya (das) BCS (Los Angeles, CA - USA) Candrasekhar.Acarya.BCS@pamho.net

Beste toegewijden,
Accepteer alsjeblieft mijn nederige eerbetuigingen. Alle eer aan Srila Prabhupada. Alle eer aan goeroe Maharaja.
Omdat er dit jaar geen Vyasa Puja boek is, heeft Goeroe maharaja me geschreven dat hij het een goed idee vindt dat de toegewijden die hem een Vyasa Puja offer hebben gestuurd, hun offer ook plaatsen op deze bijeenkomst, zodat iedereen deze kan lezen.
Jullie dienaar,
Candrasekhar Acarya dasa

Kortom, eerst verklaarde BCS het volgende:

“Daarom wil ik alle vereringen die mij toekomen direct aan Srila Prabhupada offeren. Om die reden wil ik alle vereringen die jullie me vandaag zouden bieden, offeren aan Zijn Goddelijke Genade en deze dag vieren als ‘Srila Prabhupada’s Herdenkingsdag’.”

En daarna is BCS van mening dat het “een goed idee is dat de toegewijden die hem een Vyasa Puja offer hebben gestuurd, hun offer ook plaatsen op deze bijeenkomst zodat iedereen deze kan lezen”!

De verleiding om de wereld te laten zien dat hij, in plaats van Srila Prabhupada, wordt vereerd, blijkt voor BCS te groot te zijn. Onder invloed van alle vereringen die hij kreeg, kon hij geen genoeg van zijn puja krijgen; kort daarna maakte hij het onmiskenbaar duidelijk dat de aandacht van zijn discipelen op hem, en niet op Srila Prabhupada, gericht moest zijn:

Vyasa Puja
offers zijn bijgesloten
Text PAMHO6043500 (18 regels)
Datum: Zo, 29 Sept. 2002 09:13 -0700
Van: Candrasekhar Acarya (das) BCS (Los Angeles, CA - USA) <Candrasekhar.Acarya.BCS@pamho.net>

Beste Prabhu’s
Accepteer alsjeblieft mijn nederige eerbetuigingen. Alle eer aan Srila Prabhupada. Alle eer aan goeroe maharaja.

Bijgesloten zijn vele offers die goeroe maharaja heeft ontvangen voor zijn Vyasa Puja. Hij heeft me gevraagd om te vertellen dat onder al die offers, er drie offer waren van goeroe maharaja’s godbroeders en godzusters, namelijk de offers van Zijne Heiligheid Jayadvaita Maharaja, van moeder Aradhya en van moeder Citrarupini.
Hare Krishna,
Jullie nederige dienaar,
Candrasekhar Acarya dasa

PS- Als er problemen zijn bij het downloaden van het bestand, laat het me dan weten.
En om zijn enorme frauderende goeroezaken voor het jaar 2002 af te ronden, laat BCS hier zijn waarom hij absoluut de beste is in het misleiden:

Text PAMHO6058811 (32 regels)
Datum: Do., 3 Okt. 2002 19:52 +0200
Van: Akarsini Radhika (dd) JPS (Govinda Roma - IT) <Akarsini.Radhika.JPS@pamho.net>

Hare Krsna prabhu’s,
pamho agtSP!
Het onderstaande is afkomstig van Z.H. Bhakti Caru Maharaja.
Momenteel ben ik in Zuid Afrika. Tijdens mijn verjaardag was ik in Durban, maar nu ben ik in Cape Town. We hadden een erg fijne viering in Durban. Het programma startte om 8 uur ’s ochtends met Srila Prabhupada’s goeroe puja. Daarna spraken vier godbroeders en ikzelf over Srila Prabhupada en liet ik veel van Prabhupada’s discipelen spreken. Daarna was er een vuurceremonie die onze loyaliteit aan Srila Prabhupada bevestigde en offerde ik de producten die de toegewijden voor Srila Prabhupada hadden gekookt. Ondanks dat het Ekadasi was, maakten de toegewijden veel gerechten en ongeveer vijfhonderd toegewijden bezochten het festival. Ze namen allemaal erg enthousiast deel aan het festival en genoten van het feest. Veel van hen vonden dit één van de beste Ekadasi’s en ze vonden het de beste ‘vyasa puja’ die ze ooit hebben bijgewoond. In de avond kwamen we weer bij elkaar en vierden mijn discipelen mijn verjaardag. Dit ging door tot middernacht.

Eerst wilde ik op die dag geen vereringen of festiviteiten accepteren waarin ik in het middelpunt zou staan. De druk van mijn discipelen heeft er echter voor gezorgd dat ik heb ingestemd met hun verzoek en ik realiseerde me dat zo een ceremonie ook in het belang van hun was.

Ik hoop dat je dit in een goede gezondheid en in dienst van Srila Prabhupada ontvangt.
In de dienst van dienst van Srila Prabhupada,
Bhakti Caru Swami
Je dienaar,
Akarsini Radhika dd

Wederom begint hij veelbelovend door de puja, vereringen en offers aan Srila Prabhupada op te dragen, zoals gangbaar is in een ritvik ceremonie! –
“Daarna was er een vuurceremonie die onze loyaliteit aan Srila Prabhupada bevestigde”.  BCS verviel echter snel terug naar zijn zelfverrijking, adoratie en zelfverering programma, waarin hij de drang om op Srila Prabhupada’s vyasana (eerbiedige zitplaats dat is bedoeld voor de bonafide goeroe) te zitten niet kon tegenhouden:

“Eerst wilde ik op die dag geen vereringen of festiviteiten accepteren waarbij ik in het middelpunt zou staan. De druk van mijn discipelen heeft er echter voor gezorgd dat ik heb ingestemd met hun verzoek en ik realiseerde me dat zo een ceremonie ook in het belang van hun was.”

  • Wie probeert BCS voor de gek te houden?
  • Is hij zo zwak dat hij doet wat zijn discipelen hem opdragen (sommige discipelen zijn ongetwijfeld onschuldige zielen die zijn misleid door deze meester in het misleiden) en is het voor hem onmogelijk om een paar uur niet op Srila Prabhupada’s vyasana te gaan zitten?!

Zijn hypocriete gedrag wordt hieronder nog duidelijker:

Brief PAMHO:6113515 (813 regels) [W1]
Van: Internet: "smita krsna das" <smitakrsna@hotmail.com>
Datum: 19-Okt-02 12:07 (14:07 +0200)
Aan: Candrasekhar Acarya (das) BCS (Los Angeles, CA - USA) [5512]
Cc: Bhakti Caru Swami [34184]

GOEROE MAHARAJ'S SRI VYASA-PUJA FESTIVAL - SRILA PRABHUPADA'S HERDENKINGS FESTIVAL

Prabhanu Prabhu, tempelpresident van de Phoenix tempel en één van de plaatsvervangende presidenten van ISKCON KWAZULU Natal, en een discipel, hielp door het overzicht te houden over de organisatie van Maharaja’s Vyasa-puja. Goeroe Maharaj gaf tijdens eerdere gesprekken over zijn Sri Vyasa-puja aan dat hij op die dag niet vereerd wilde worden. Goeroe Maharaja wenste dat zijn Vyasa-puja zou worden gevierd als “Srila Prabhupada herdenkingsdag”. Hij vertelde heel duidelijk aan

Swarup Damodara Prabhu en mij hoe de dag georganiseerd diende te worden. Wij wilden zijn voeten wassen, goeroe puja en onze gebeden aan hem voordragen, maar hij weigerde dit. Goeroe Maharaja wilde alle aandacht richten op Srila Prabhupada.

Swarup Damodar Prabhu kon goeroe Maharaj toch overhalen om een avondprogramma te organiseren, waarbij discipelen hun offers aan hem konden voorlezen (hierover later meer). […]  Na de eerdere discussies met goeroe Maharaj over het vieren van zijn Vyasa-puja, liet hij het uiteindelijk toe dat de discipelen hun offers in de avond konden voorlezen. Het was de bedoeling dat er alleen discipelen en een aantal andere aanhangers van goeroe maharaj zouden zijn. Maar dit gebeurde niet. Swarup Damodar Prabhu kondigde het avondprogramma aan in de tempel en de tempel was wederom vol met mensen. Goeroe maharaj gaf op genadige wijze zijn toestemming aan de toegewijden uit Engeland om een toneelvoorstelling te geven. Smita Krishna regisseerde een toneelstuk met daarin de Bhaktivedante college kinderen – het tillen van de Govardhana heuvel. Zonder dat wij of goeroe maharaja het wisten, hebben Haridev prabhu, een discipel van Giriraj Swami, samen met Z.H Bhakti Caitanya, stiekem een voetbad en goeroe- puja geregeldvoor goeroe maharaj. Goeroe maharaj was verrast toen hij de kamer binnenkwam. (Als wij dit geregeld zouden hebben dan durf ik niet te denken aan de woede van goeroe maharaj aangezien we tegen zijn wensen in gegaan zouden zijn!) De tempelkamer was elektrisch geladen toen de toegewijden richting het voetwater gingen. Toegewijden stonden in de rij om bloemen te offeren tijdens de goeroe-puja. De ene naar de andere bloemenslinger werd om goeroe maharaj gehangen. Zoals gebruikelijk gaf hij elke bloemenslinger weer terug aan een persoon die hem er één gaf. Goeroe maharaj accepteerde de vereringen nederig met gevouwen handen. Sri Krishna had blijkbaar andere plannen om Zijn toegewijde te vereren en Bhakti Caitanya Swami en Haridev Prabhu waren de deskundige tussenpersonen! Tegelijkertijd werd voldaan aan de behoeftes van de toegewijden. Een deel van het avondprogramma (dat door goeroe maharaj werd bestempeld als lezing) bestond  uit een telefoongesprek uit Holland dat plaatsvond in de tempel. Ze wilden goeroe maharaj feliciteren en hem tevens op de hoogte brengen over hoe zij de dag hadden gevierd.
[…]
In de avond ging het programma verder. Discipelen en discipelen van andere geestelijk leraren leesten hun offers voor aan goeroe maharaj. Ondertussen bleef zijne heiligheid Bhakti Caitanya Swami Maharaj bij goeroe maharaj. Ongeveer om 11.30u zag Haridev prabhu (de mc van de avond) dat goeroe maharaj moe was en hij eindigde het programma. De toegewijden begeleidden goeroe maharaj terug naar zijn kamer met een kirtan. Na het programma werd er opnieuw prasadam geserveerd. Het was inderdaad een onvergetelijk gebeuren!
Smita Krishna das

Het filmen van de zogenaamde biografie van Srila Prabhupada, ‘Abay Charan’, heeft zijn vruchten afgeworpen voor BCS, aangezien hij een erg goede acteur blijkt te zijn. Nadat hij deed alsof hij totaal geen interesse had in een ‘voetenbad en het horen van zijn vyasa-puja offers’, accepteerde hij, na enig aandringen, onmiddellijk dat een aantal van zijn offers zouden worden voorgelezen. Nog verrassender is dat het hele gebeuren veranderde in een groot vereringfestival van BCS, met een orgie aan voetbaden, goeroe-puja en offers van bloemen en voordrachten die doorgingen tot 23.30h en alleen stopten omdat ‘goeroe maharaja moe was’.

Het zal inderdaad erg zwaar zijn om op Srila Prabhupada’s Vyasasana te zitten en een grote hoeveelheid vereringen te ontvangen die juist alleen zijn bedoeld voor Srila Prabhupada. BCS was echter nog niet tevreden met de grote hoeveelheid vereringen en wilde ook nog telefonisch op de hoogte gebracht worden over hoe de toegewijden in Nederland zijn Vyasa-puja gevierd hebben! Het is opvallend hoe zijn geveinsde “nederigheid” waarin hij zelf niet vereerd wilde worden, erg snel transformeerde in een zelfverering, en dit toont de meest sterke kwaliteit van BCS; hypocrisie. Het is bekend dat dit inderdaad het tijdperk kali-yuga is, waarin de hypocrisie overheerst.
Srila Prabhupada keerde zich erg tegen het bedrog van ongeautoriseerde goeroes die het excuus gebruiken dat ze onder ‘druk’ van hun discipelen de ongeautoriseerde vereringen wel moesten ontvangen:

“Hij is het meest gevaarlijk. Hij is het meest gevaarlijk. Hij is een opportunist. Hij zoekt een klant, hij zoekt… Hij geeft hetgeen dat de klant zoekt, zodat de klanten tevreden zijn. Hij is geen goeroe. Hij is een dienaar. Hij wilde zogenaamde discipelen dienen zodat zij tevreden zijn en hem misschien iets betalen. Hij is een dienaar en geen goeroe. Een goeroe is een meester. Je kunt niet ongehoorzaam zijn tegen een goeroe. Maar als je een dienaar wordt dan wil je de discipel vleien om zijn geld te krijgen. Je bent dan geen goeroe, maar een dienaar. Een dienaar pleziert de meester en is geen goeroe. Ons standpunt is dat we dienaar zijn, maar dan van de Allerhoogste. Een goeroe is niet zomaar iets. Je kunt het niet gebruiken om je eigen behoeftes te verzadigen. Dat is geen goeroe.”
(Srila Prabhupada gesprekken: Antwoorden op een ondervraging uit Bhavan’s nieuwsbericht, 28 juni, 1976, Vrindavan).

Srila Prabhupada maakt duidelijk dat het volgen van de behoeftes van de discipelen, zoals een dienaar dat doet, niet hoort bij de taken van een bonafide goeroe. Als het de bedoeling was om die dag alleen te vieren als ‘Srila Prabhupada’s herdenkingsfestival’ dan had het ook zo uitgevoerd moeten worden – de zogenaamde goeroe kan niet het excuus gebruiken dat hij zichzelf liet vereren om de discipelen een plezier te doen.

Nadat hij Srila Prabhupada’s Vyasana heeft ingenomen en zijn discipelen en vereringen heeft gestolen, is het duidelijk dat BCS denkt dat hij net zo goed als Srila Prabhupada is. Dit wordt duidelijk uit het volgende deel van het bovenstaande bericht:

“De lezing van Partha Sarathi Prabhu draaide om de waardering van toegewijden. Hij vertelde dat hij het moeilijk vindt om een verschil te vinden in de kwaliteiten van goeroe maharaj en Srila Prabhupada. Dit ontroerde Partha Sarathi Prabhu en hij werd stil. Goeroe maharaj zag dit en wreef liefdevol over zijn rug en begon “Hare Krishna” te zingen.”

Hieruit blijkt dat BCS zonder te protesteren accepteert dat hij wordt vergeleken met Srila Prabhupada en dat het moeilijk is om een verschil in kwaliteit tussen hem en Srila Prabhupada te zien!

CONCLUSIE

Zoals we hier hebben aangetoond, is deze zogenaamde jaarlijkse ‘herdenkingsdienst van  Srila Prabhupada’ niets anders dan een afleidingstechniek die BCS in het leven heeft geroepen om zijn enorme vereringen te camoufleren. Elk jaar verloopt volgens het vaste protocol; hij vertelt iedereen dat hij geen vereringen wenst te ontvangen voor zijn ‘Vyasa-Puja’ en dat hij de dag omdoopt tot een ‘Srila Prabhupada herdenkingsdag’, waarin alle eer aan Srila Prabhupada dient te worden gegeven. Daarna wordt hij al vrij snel overgehaald om de vereringen wel te ontvangen, omdat zijn discipelen dit willen, waardoor de ‘Srila Prabhupada herdenkingsdag’ verandert naar een feest waarin BCS wordt vereerd! Deze misleidingtechniek beheerst BCS volledig. BCS zou moeten afzien van dit jaarlijks toneelspel; of hij houdt zijn voet stijf en weigert alle vereringen (zoals hij beweert te willen), of hij geeft simpelweg toe dat hij de puja te graag wilt ontvangen om deze te kunnen weigeren, en dit gewoon viert met een reguliere zelfverering ‘Vyasa-Puja’.

We eindigen met een uitspraak die we een aantal jaar geleden deden in dit artikel:

“We doen de volgende suggestie; waarom wordt er niet helemaal gestopt met het vieren van de Vyasa-Puja  feesten van de ‘plaatsvervangende goeroes’, zodat ELKE DAG automatisch een “Srila Prabhupada feest” wordt – zoals het ook het geval was toen Srila Prabhupada hier fysiek aanwezig was.”

Terug naar homepage


Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!