ISKCON’s foutieve vergelijking 2:
parampara
v ritvik


IRM

Back to Prabhupada, Editie 20, Zomer 2008

We hebben in deel 1 gezien hoe de goeroe fraudeurs bewust een foutieve vraag stellen om tot een verkeerde conclusie te komen. Deze techniek wordt ook gebruikt wanneer men spreekt over de geestelijke erfopvolging of parampara. Dit keer tracht men ‘ritvik’ in een slecht daglicht te plaatsen doordat het een alternatief voor de geestelijke erfopvolging of parampara zou zijn. En als men een keuze moet maken tussen het volgen  van de parampara of het “nieuwe begrip ‘ritvik’ ”, dan kiest men uiteraard voor de parampara. Wederom is deze keuzemogelijkheid niet correct. Het betreft geen keuze tussen de geestelijke erfopvolging en ritvik, maar we moeten juist bepalen wie een lid van de geestelijke erfopvolging kan zijn en voor welke periode en onder welke omstandigheden dit geldt. De GBC laat ons geloven dat hun frauduleuze goeroe-stelsel trouw is aan het “traditionele” model van de geestelijke erfopvolging, terwijl de parampara zou stoppen als Srila Prabhupada de goeroe van ISKCON zou blijven. De waarheid is dat het frauduleuze goeroe-stelsel tegen de principes van de parampara gaat.

Geen normaal stelsel

De goeroe fraudeurs gevel als argument dat de geestelijke “erfopvolging” alleen kan plaatsvinden na het heengaan van de geestelijk leraar:

“Dat de geestelijk leraar initieert tot zijn heengaan en dat daarna zijn discipelen initiëren is het normale stelsel. Hier zijn we het allemaal over eens. Dit onderwees Srila Prabhupada de hele tijd dat hij bij ons was.” (HH Jayadvaita Swami, Where the Ritvik People are Wrong, 1996)

Maar om hun volgers gelukkig te houden, zijn er nu een aantal discipelen van ISKCON goeroes die zijn begonnen met initiëren voordat hun geestelijk leraar is heengegaan, en de aanvoerder van dit gezelschap is ZH Kadamba Kanana Swami die een discipel is van ZH Jayadvaita Swami!

Geestelijke aanvulling in plaats van opvolging

Naast het argument dat de opvolging alleen kan plaatsvinden na het heengaan van de geestelijk leraar, geven de goeroe fraudeurs ook het argument dat de geestelijke erfopvolging het goedkeurt als daadwerkelijk sprake is van opvolging. Hun huidige goeroe-stelsel volgt dit echter niet altijd, aangezien er een aantal goeroes en discipelen zijn die op hetzelfde moment initiëren. Om die reden is er geen opvolging en als gevolg is er geen sprake van een geestelijke erfopvolging. Het is beter om te spreken over een geestelijke aanvulling!

Het stoppen van de parampara - 1

Srila Prabhupada verklaart dat zijn opvolger in de parampara eerst door hem moet worden geautoriseerd:

“Een goeroe kan goeroe zijn als zijn goeroe hem dat heeft opgedragen. Dat is alles. Er is geen andere mogelijkheid om goeroe te worden.” (Srila Prabhupada lezing, 28 oktober, 1975)

Zoals we echter in het artikel “How we all became gurus” hebben kunnen lezen, is dit nooit gebeurd. De goeroe fraudeurs hebben een bonafide goeroe  vervangen door zichzelf en omdat zij niet geautoriseerd zijn hebben zij de parampara gestopt.

Het stoppen van de parampara - 2

De goeroe fraudeurs verklaren dat zij, om de parampara te redden, Srila Prabhupada direct moesten opvolgen na zijn heengaan, zodat de parampara kon doorgaan. Echter zijn er in de laatste twaalf jaar al minstens vijf ISKCON goeroes heengegaan terwijl er geen opvolger in zicht is, waardoor zij volgens hun eigen argument de parampara aan het stoppen zijn.

Geen traditionele parampara

Door te verklaren dat we de traditionele parampara moeten volgen en dat ritvik niet traditioneel is, hebben de goeroe fraudeurs zichzelf in de voet geschoten, aangezien het waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis is dat de opvolgende goeroes eigenlijk waren geautoriseerd als ritviks! Als “ritvik” geen traditionele parampara is dan zijn zij dat ook niet!

Naast het geven van een foutieve vergelijking tussen “parampara” en “ritvik”, kunnen we ons tevens afvragen wat absurder is:

Dat de IRM beweert dat ritviks die zijn geautoriseerd als ritviks ook daadwerkelijk ritviks zijn, of dat de GBC beweert dat degenen die zijn geautoriseerd als ritviks eigenlijk diksa goeroes zijn! Het is in beide gevallen een stelsel dat afhankelijk is van ritviks, waarbij de parampara doorgaat doordat ritviks veranderen in goeroes (goeroe fraude), OF doordat ritviks gedurende de initiatie ceremonie de goeroe vertegenwoordigen (Srila Prabhupada’s ritvik stelsel).

Srila Prabhupada is de huidige schakel – 1

Terwijl de goeroe fraudeurs afwijken van hun eigen parampara principes, gaat Srila Prabhupada verder als huidige schakel van de parampara, aangezien de huidige schakel wordt gedefinieerd als de persoon van wie we de boodschap van het Srimad-Bhagavatam ontvangen:

“… en om de werkelijke boodschap van het Srimad- Bhagavatam te kunnen ontvangen, moet men de huidige schakel (geestelijk leraar) in de geestelijke erfopvolging benaderen.” (Srimad-Bhagavatam, 2.9.7, betekenisverklaring)

Srila Prabhupada zegt nergens dat de huidige schakel slechts voor een bepaalde tijd de huidige schakel kan blijven, of dat het fysieke lichaam nodig is om de huidige schakel te blijven. Vooral deze laatste beperking zou vreemd zijn, omdat we dan eigenlijk spreken over een materiële geestelijk leraar! Nog belangrijker; Srila Prabhupada heeft ISKCON opgericht zodat de boodschap van het Bhagavatam, gedurende de levensduur van ISKCON, wordt verkregen via de vertalingen en betekenisverklaringen van Srila Prabhupada (in elk ISKCON centrum behoort men Srila Prabhupada’s vertalingen en betekenisverklaringen elke ochtend te lezen en te bespreken).

Srila Prabhupada is de huidige schakel – 2


Volgens Srila Prabhupada betekent parampara:

Parampara betekent dat men de waarheid van de geestelijk leraar hoort”. (Srila Prabhupada kamerconversatie, 20 december 1976)

Als we doorgaan met het accepteren van Srila Prabhupada als de huidige schakel en zodoende de waarheid blijven vernemen van hem, dan is het duidelijk dat we voldoen aan de bovenstaande definitie. De parampara is wederom niet afhankelijk van een “fysiek lichaam”. Srila Prabhupada verklaart juist het tegenovergestelde:

“Het ontvangen van geestelijke kennis is nooit afhankelijk van materiële omstandigheden.” (Srimad-Bhagavatam, 7.7.1, betekenisverklaring)

Conclusie

Terwijl Srila Prabhupada de bonafide huidige schakel in de parampara is, kent het  frauduleuze goeroe-stelsel van de GBC vele tegenstellingen, is het ongeautoriseerd en is het niet parampara waardig.

We moeten daarom terugkeren naar de parampara goeroe, Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Terug naar homepage

Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!