ISKCON’s foutieve vergelijking 1: goeroe v ritvik


IRM

Back to Prabhupada, Editie 20, Zomer 2008

Als je met de verkeerde vraag start dan krijg je een verkeerd antwoord. De GBC goeroe fraudeurs en hun aanhangers geven bewust een foutieve beschrijving en daardoor ook een foutieve conclusie. Ze doen alsof de goeroe fraude een keus is tussen “goeroe v ritvik”. Mensen zijn natuurlijk geneigd om de vertrouwde “goeroe” optie te verkiezen boven de “ritvik” optie. Maar dit is uiteraard niet de keuze die voor ons ligt, al wil de GBC dit ons wel laten geloven.

Welke keuze is er?

De werkelijke keuze is tussen goeroe v goeroe, waarbij we kunnen kiezen voor Srila Prabhupada of een door de GBC gekozen frauderende goeroe. De goeroe fraudeurs zullen misschien toegeven dat dit de daadwerkelijke keuze is, maar zij kunnen zeggen dat dit niet volledig is en het eigenlijk als volgt zou moeten zijn:

Goeroe + Ritvik (Srila Prabhupada)
V.
Goeroe (GBC)

Dit wordt gezegd omdat ritviks nodig zijn om Srila Prabhupada als goeroe te kunnen accepteren.

De werkelijke keuze

In de werkelijkheid is het eigenlijk andersom. We kunnen kiezen tussen:

Goeroe (Srila Prabhupada)
V
Goeroe + Ritvik (GBC)

Dit lijkt vreemd, maar hieronder wordt duidelijk waarom de bovenstaande beschrijving wel klopt. De eerste elf goeroes, die handelden onder het zone acharya stelsel (de eerste grote goeroe fraude), werden geaccepteerd als bonafide geautoriseerde goeroes. Dit stelsel werd uitgebreid zodat er meer goeroes konden worden toegevoegd aan de oorspronkelijke elf. Deze oorspronkelijke elf goeroes (behalve degenen die de organisatie reeds hadden verlaten) waren betrokken bij de autorisatie van dit nieuwe stelsel en de aanstelling van nieuwe goeroes (de grote goeroe fraude deel 2 en de basis van het huidige ISKCON goeroe stelsel). De elf acharya’s afkomstig van het oorspronkelijke ISKCON goeroe-stelsel vormen daarom de basis van het huidige ISKCON goeroe-stelsel. Het huidige ISKCON goeroe-stelsel is slechts een uitbreiding van de eerste elf goeroes. Als je hen verwijdert als goeroes dan zijn er geen goeroes en kan het aantal goeroes ook niet worden uitgebreid, waardoor er hedendaags helemaal geen goeroes zouden zijn. Het vorige goeroe stelsel (zone stelsel) van de GBC vormt dan ook de basis voor het huidige goeroe-stelsel. En dit zone acharya goeroe-stelsel is op haar beurt geheel afhankelijk van het feit dat de goeroes waren geautoriseerd als ritviks:    

“Eigenlijk stelde Prabhupada nooit goeroes aan. Hij stelde geen elf goeroes aan. Hij stelde elf ritviks aan. Ik en andere GBC’s hebben de laatste drie jaar de grootste schade aan deze beweging toegebracht omdat we de aanstelling van ritviks interpreteerden als een aanstelling van goeroes. Wat is de positie van deze elf personen na het heengaan van Srila Prabhupada? Het is duidelijk dat Srila Prabhupada van mening was dat deze mensen het meest gekwalificeerd waren. Het is daarom aannemelijk dat ze, na het heengaan van Prabhupada, door zouden gaan met initiëren (als ze dat zouden willen)." (ZH Tamala Krishna Goswami, 3/12/80)

“Prabhupada’s ritvik aanstelling impliceert dat hij hoopte dat deze personen daadwerkelijk goeroe zouden worden, maar hij heeft ze niet aangesteld als goeroes.”
(Under My Order, Ravindra Svarupa Das)

De ritvik boom

Twee dingen zijn duidelijk:

  1. De eerste elf “goeroes” waren alleen als ritviks aangesteld en nooit als goeroes.
  2. Ze hebben hun goeroe status juist verkregen door hun aanstelling als ritviks; de aanstelling als ritvik was blijkbaar een reden om goeroe te worden, waarbij de GBC speculeert dat die aanstelling als ritviks betekent dat Srila Prabhupada “voelde” en “hoopte” dat zij door zouden moeten gaan als diksa goeroes.

De status van de eerste elf  goeroes is daarom compleet afhankelijk van hun aanstelling als ritviks. En het huidige goeroe-stelsel van ISKCON is op haar beurt afhankelijk van de aanstelling van de eerste elf goeroes, aangezien zij de basis vormen van het geëxpandeerde huidige stelsel. Dit wordt getoond in het onderstaande “ritvik boom” schema.

Ritviks worden juist gebruikt om de ceremoniële handelingen uit te voeren, zodat Srila Prabhupada als goeroe kan worden geaccepteerd (ze zijn nodig om te helpen bij het uitvoeren van de formele initiatie ceremonie; een discipel accepteren ten behoeve van Srila Prabhupada en deze een geestelijke naam geven). Srila Prabhupada’s positie als goeroe van ISKCON en goeroe van ons allemaal, is niet afhankelijk van ritviks, terwijl ISKCON’s goeroe stelsel dit wel is. Ritviks zijn juist afhankelijk van Srila Prabhupada’s positie als ISKCON goeroe. Ritviks zorgen voor de ceremonie.

Conclusie

De vergelijking “goeroe V. ritvik”, waarbij “goeroe” staat voor de GBC goeroes en “ritvik” voor het accepteren van Srila Prabhupada als goeroe, klopt niet. Als dit echter wordt omgedraaid en  “goeroe” staat voor het accepteren van Srila Prabhupada als goeroe (het standpunt van de IRM) en “ritvik” staat voor het accepteren van de huidige GBC goeroes, dan zou het wel kloppen. ISKCON’s huidige goeroe-stelsel is immers compleet verbonden met Srila Prabhupada’s aanstelling van ritviks.

Het is daarom ironisch dat de GBC het ritvik stelsel, dat door Srila Prabhupada in het leven is geroepen, nodig heeft om hun goeroe-stelsel te rechtvaardigen, terwijl Srila Prabhupada’s positie als ISKCON goeroe helemaal niet afhankelijk is van ritviks; de positie van ritviks is juist afhankelijk van Srila Prabhupada’s positie als goeroe van ISKCON.

Wanneer de goeroe fraudeurs het ritvik stelsel afkeuren, dan keuren ze daarom eigenlijk zichzelf af!

De ritvik boom

Srila Prabhupada – goeroe
↓                           ↑       ↑
↓                           ↑       ↑
De initiatie ceremonie dient om Srila Prabhupada te accepteren

 
↓                            ↑
↓                            ↑

Ritviks worden aangesteld


Ritviks worden goeroe omdat ze ritviks zijn


De goeroes werken mee aan het uitbreiden van het aantal goeroesHet huidige goeroe-stelsel van ISKCON

W
E
R
K
E
L
I
J
K
H
E
I
D

G
O
E
R
O
E

F
R
A
U
D
E

   Srila Prabhupada

Srila Prabhupada:
De enige goeroe van ISKCON

De werkelijkheid is dat Srila Prabhupada alleen ritviks heeft aangesteld vanwege zijn positie als diksa goeroe van ISKCON. Het idee dat de aanstelling van ritviks betekent dat Srila Prabhupada eigenlijk wilde dat de ritviks, na zijn heengaan, zouden veranderen in diksa goeroes, is slechts een verbeelding.

Terug naar homepage

Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!