De Grote Goeroe Fraude, Deel 3
de
verwarring verspreidt zich


IRM

Back to Prabhupada, Uitgave 22, Winter 2008/9

Een toegewijde:

A) Stuurt een brief over de zeer bijzondere verschijningsdag van "onze geestelijk leraar, Zijn Goddelijke Genade A.C Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada”;

B) Spoort anderen aan om Vyasa-Puja offers aan Srila Prabhupada te schrijven om zodoende "onze eeuwige geestelijk leraar van dienst te zijn;

C) En verklaart dat het vieren van Srila Prabhupada's verschijningsdag een kans is om "voordeel te halen uit zijn associatie"*;

Men zou denken dat dit een discipel van Srila Prabhupada is die communiceert met andere discipelen van Srila Prabhupada, maar niks is minder waar. Deze brief is afkomstig van de voorzitter van ISKCON's jongeren groep, de Pandava Seva, en is gestuurd naar andere jeugdleden. Deze leden worden ook aangespoord om niet te kiezen voor Srila Prabhupada als eeuwig geestelijk leraar, maar om initiatie te nemen van een fysiek aanwezig geestelijk leraar binnen ISKCON, zoals bijvoorbeeld HH Jayapataka Swami; en om geïnitieerd te worden moet men hem accepteren als eeuwige goeroe. Dit wordt duidelijk uit de volgende officiële initiatie eed die men moet afleggen om door HH Jayapataka Swami geïnitieerd te worden:


"1. HIERBIJ DOE IK DE VOLGENDE EED:
Ik accepteer Srila Jayapataka Swami als mijn eeuwige initiërende (diksa) en instruerende (siksa) geestelijk leraar, leven na leven"
("Initiatie eed", ZH Jayapataka Swami).

Echter door een combinatie van het predikwerk van de IRM en de verwarring die is veroorzaakt door het derde deel de grote goeroe fraude (waarin ISKCON leiders beweren dat zij handelen als ritviks, maar wel alle voordelen van diksa goeroes ontvangen; zie BTP speciale editie 2), is Srila Prabhupada nu ook ieders eeuwige geestelijk leraar geworden, waarmee kan worden geassocieerd en waar men een Vyasa-Puja offer aan kan schrijven. Deze verwarring wordt toegelicht door ZH Sivarama Swami door in zijn Vyasa-Puja offer aan Srila Prabhupada het volgende te schrijven:


"Hoe konden volgers van Srila Prabhupada - vooral degenen die hem nooit fysiek hebben ontmoet - hem hebben leren kennen? [ ...] Met andere woorden, men kan u leren kennen door u te vereren en door altijd loyaal te zijn. [...] Alles wat toegewijden over u willen weten Srila Prabhupada, wordt aan hun onthult door toegewijde dienst te doen aan u."
(Vyasa-Puja offer 2008, ZH Sivarama Swami)


Nadat hij duidelijk heeft verklaard dat alle kennis wordt onthuld door toegewijde dienst aan Srila Prabhupada te doen en loyaal aan hem te zijn, verzekert ZH Sivarama Swami dat dit nooit kan gebeuren door dezelfde leden van de Pandava Sena groep aan te trekken als discipelen van zichzelf, waardoor de devotie en loyaliteit niet alleen aan Srila Prabhupada kan worden gegeven!

Hopelijk hoeft er nu nog maar één stap te worden gezet voordat toegewijden begrijpen dat het accepteren van Srila Prabhupada als "eeuwig geestelijk leraar", niet afhankelijk is van een bemiddelaar in de vorm van andere "eeuwig geestelijk leraren", en dan is de missie van de IRM volbracht. 

* Uitgebracht door de voorzitter van ISKCON Pandava Sena op 9/9/08 en 15/9/08.


ISKCON Pandava Sena's jongeren groep:
Verklaart dat Srila Prabhupada "onze eeuwige geestelijk leraar is"

JPS
ZH Jayapataka Swami:
Verklaart dat hij zelf "voor altijd" de geestelijk leraar is, "leven na leven"  

SRS
ZH Sivarama Swami:
Verklaart dat zowel hij als Srila Prabhupada de geestelijk leraar zijn

Terug naar homepage

Please chant: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare and be happy!