Aplikování duchovních principů

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, 52, léto 2016 Úvodník


V
ítej v 52. vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Argumentujíce proti pozici IRM, že Šríla Prabhupád je ISKCONský dikša guru, jeden člověk předložil následující citát:

"Proto je v Hari-bhakti-viláse od Sanátany gosvámího nařízeno, že duchovní mistr a žák se musí spolu setkávat po dobu nejméně jednoho roku, takže žák může také porozumět , že "Zde je osoba, kterou mohu přijmout jako svého gurua", a také guru může vidět, že "Zde je osoba, která je způsobilá pro to, aby se stala mým žákem.""
(Šríla Prabhupád přednáška, 21/1/74)

Bylo tvrzeno, že to jak tato citace uvádí, že guru a žák se musí "setkávat nejméně po dobu jednoho roku", že to musí odkazovat na GBC guru systém téměř 80 GBC radou – zvolených "dikša guruů", které ISKCON nabízí novým rekrutům, jelikož toto "setkávání" je možné pouze pokud je guru fyzicky přítomný.

Nicméně, to co ve skutečnosti tento argument demonstruje, je hloupost, která se objeví, když je člověk motivován snažit se použít nějakou citaci na to "dokázat", že Šríla Prabhupád není dikša guru. Pojďme prozkoumat fakta:

a) V době, kdy Šríla Prabhupád učinil tento výrok, jako Zakladatel a Áčárya (Zakladatel-Áčárya) ISKCONu, bylo jistě vše co dělal správnou aplikací výše uvedeného učení. Jelikož, jako Áčárya, on "učil svým příkladem" (Čč., Úvod).

b) A standardním systémem, který Šríla Prabhupád ustanovil pro ISKCON, bylo doporučení skrze reprezentanty:

"Po šest měsíců, kdy kandidát na zasvěcení musí především navštěvovat árati a přednášky z šáster, praktikovat regulativní principy a stýkat se s dalšími oddanými. Když je skutečně pokročilý v puraščarya-vidhi, on je doporučen místním chrámovým prezidentem pro zasvěcení."
(Čč., Madhya-lila 15:108)

"Takto žák pokračuje v oddané službě pod vedením duchovního mistra nebo jeho reprezentanta po dobu nejméně šesti měsíců až rok. Kdy je doporučen pro druhé zasvěcení.”
(Čč., Madhya-lila 24:330)

Proto, pro první zasvěcení, vše je uděláno na základě doporučení chrámového prezidenta. Člověk se přidá k chrámu a je zasvěcen pouze na základě toho, že je pozorován a doporučen chrámovým prezidentem.

Není zde požadováno "setkávání se s guruem po dobu jednoho roku", jelikož Šríla Prabhupád delegoval zkoumání potencionálního žáka na chrámového prezidenta. Toto byl standardní systém v ISKCONu, a proto mnoho žáků Šríly Prabhupády ho nikdy ani nepotkalo.

A pro druhé zasvěcení zde Šríla Prabhupád uvádí, že reprezentant může také doporučit. A i v praxi, jak je zdokumentováno mnoha zasvěcujícími dopisy, bylo standardním systémem v ISKCONu, že chrámový prezident by doporučil druhé zasvěcení, tak jak to udělal při prvním zasvěcení.

Proto jak prostřednictvím příkladu, tak i prostřednictvím pokynů vydaných pro ISKCON, můžeme vidět, jak Šríla Prabhupád aplikoval duchovní principy.

Proto, pokud se člověk pokusí vzít citaci izolovaně, odděleně od její transcendentální aplikace Áčárjou, Šrílou Prabhupádou, může člověk skončit u nějakého absurdního závěru. Jako je ten, že Šríla Prabhupád se odchýlil od svého vlastního učení tím, že se nesetkával se všemi potencionálními žáky po dobu jednoho roku!

To je následek snahy "porazit" dikša guru pozici Šríly Prabhupády, spíše nežli jí pochopit.

Tudíž aplikace principů týkajících se zasvěcení Šrílou Prabhupádou, a to jak praxí tak i učením, je taková, že zasvěcení nevyžaduje žádný fyzický kontakt a může být vykonáno jednoduše prostřednictvím doporučení.

Proto to, že Šríla Prabhupád pokračuje v aplikaci těchto principů tím, že udělal tento standardní zasvěcující systém "s doporučením skrze reprezentanta", trvalým systémem pro ISKCON prostřednictvím nařízení z 9.července 1977, není námětem pro ty, kteří vesele zanedbávají to, jak Šríla Prabhupád aplikuje duchovní principy.

Děkuji ti a Haré Kršna. Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!