Tripuráriho efektivní odmítnutí
Šríly Prabhupády

 

IRM


J
iž dříve jsme odhalili spekulaci Swamiho Tripuráriho (ST) ohedně pokynu Šríly Prabhupády, že zasvěcování v ISKCONu by měla být prováděna prostřednictvím representantů, kterým se říká "ritvici":

www.iskconirm.com/docs/webpages/tripurari_speculations.html

www.iskconirm.com/docs/webpages/tripurari_speculates.html

V současnosti ST napsal článek nazvaný "Ritvický domeček z karet" (2710/2014), který byl zveřejněn na jeho webových stránkách a různě jinde. Níže citujeme části tohoto článku, které budou ohraničeny v uvozovkách takto " ", a za nimi následují naše komentáře ohraničené závorkami takto [ ] , a tučným písmem.

"Kromě toho, současná církevní politika koncentrovaná okolo toho udržovat Zakladatele Áčárju ISKCONu "v centru" ISKCONu, pravděpodobně posune sektu tím směrem, který mnoho ostatních Gaudia misií považuje za formálně skrytý ritvik system."

[1. ST souhlasí s tím, že udržovat Šrílu Prabhupádu "v centru", jako Zakladatele Áčárju ISKCONu vede k "formálně skrytému ritvik systému".

2. A Šríla Prabhupád nařídil, že on zůstane permanentně v centru ISKCONu jako jeho Zakladatel-Áčárja:

"Přeji si aby si každá jednotlivá pobočka udržovala svou nezávislou identitu a spolupracovala udržujíce Áčárju v centru. Na tomto principu můžeme otevřít jakékoli množství poboček po celém světě."
(Dopis Šríly Prabhupády, 11/2/67)

3. Šríla Prabhupád nám dále řekl, že pokud ho budeme udržovat v centru jako Zakladatele a Áčárju ISKCONu (Zakladatel-Áčárja), výsledkem bude, že on zůstává ISKCONský dikša guru:

"Je deklarováno to, že Jeho Božská Milost A.Č. Bhaktivedanta Swami Prabhupád je Zakladatelem-Áčárjou ISKCONu (International Society for Krishna Consciousness- Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny).

On je nejvyšší autoritou společnosti ve všech ohledech. Jeho pozice nemůže být okupována kýmkoliv jiným, a jeho jméno a titul musí být uvedeno na všech dokumentech, v záhlaví každého dopisu, publikace a ve všech budovách společnosti. […] Schváleno: A.Č. Bhaktivedanta Swami Zakladatel-Áčárja".
(Nejvyšší důležitost, Dodatky k registračním dokumentům, 22/7/74, zvýraznění doplněno)

"Duchovní mistr je také nazýván áčárja, neboli transcendentální profesor duchovní vědy. Manu-samhita (2.140) vysvětluje povinnosti áčárji, popisuje, že pravý duchovní mistr přijímá péči o žáky, učí je védskému poznání se všemi jeho spletitostmi, a udílí jim jejich druhé zrození. Tento obřad prováděný k zasvěcení žáka do studia duchovní vědy je nazýván upaniti, neboli činnost která přivádí člověka blíže k duchovnímu učiteli. [...] Ve Váju Puráně je áčárja definován jako ten kdo zná význam veškeré Védské literatury, vysvětluje smysl Véd, řídí se jejich pravidly a regulacemi, a učí své žáky jednat stejným způsobem."
(ČČ., Adi-lila, 1.46)

ST má pravdu v tomu, že přijímání centrální posice Šríly Prabhupády jako Zakladatele-Áčárji ISKCONu znamená, že on zůstane dikša guruem ISKCONu ("formálně skrytý ritvik systém"), jelikož to je ve skutečnosti to co Šríla Prabhupád nařídil!]

"V tomto systému ("ritvik") jsou zúčastnění oddaní popsáni jako oddaní, kteří zasvěcují studenty jménem předchozího gurua v posloupnosti s tím, že zasvěcovaní se stávají žáky odešlého gurua (v tomto případě žáky Šríly Prabhupády).

Problémem v této nové myšlence je to, že postrádá precedens v písmech nebo historii. […] Je to zrozeno ze sentimentu a/nebo z náboženského fanaticismu a živeno příklady nekvalifikovaných osob, které vystupují jako guruové. Tato představa oslepuje její propagátory od rozpoznání kvalifikovaných guruů mezi námi, kteří, pokud budou uznáni, zboří celou ritvik myšlenku jako domeček z karet."

[1. ST říká, že to, že Šríla Prabhupád zůstává dikša guruem ISKCONu, není podpořeno písmy (šástrami), ale místo toho je to zrozeno ze "sentimentu a/nebo náboženského fanaticismu". Nicméně my víme, že pokud je Šríla Prabhupád pravým guruem, cokoliv co on dělá je v souladu s písmy, a tudíž pravé:

"Sádhu, šástra. A guru? Guru znamená ten kdo následuje šástru a sádhua. Takže tu jsou tři, ti stejní."
(přednáška Šríly Prabhupády, 30/11/76)

A již jsme v předchozím bodě ustanovili, že Šríla Prabhupád nařídil, že zůstane v centru jako Zakladatel-áčárja ISKCONu a tudíž také jako jeho dikša guru. A ST proto také souhlasil s tím, že Šríla Prabhupád nařídil, že on zůstane dikša guruem ISKCONu, jelikož přijal, že udržovat Šrílu Prabhupádu v centru jako Zakladatele-Áčárju znamená, že on zůstává ISKCONským dikša guruem
("formálně skrytý ritvik system.")

2. Tudíž, jelikož -

a) ST přijímá, že udržování Šríly Prabhupády v centru jako ISKCONského Zakladatele Áčárju znamená to, že on je ISKCONským dikša guruem.

b) Šríla Prabhupád nařídil, že on zůstane v centru jako ISKCONský Zakladatel-Áčárja, a tudíž dikša guru.

c) ST odmítá zůstávání Šríly Prabhupády ISKCONským dikša guruem jako nešástrický nesmysl.

-jediný způsob, kterým může ST zavrhnout postavení Šríly Prabhupády jako permanentního dikša gurua ISKCONu a trvat na tom, že to není v souladu s písmy, ale je to zrozeno z fanaticismu, je to, že on osobně odmítá Šrílu Prabhupádu jako pravého gurua, který by mohl nařídil, že zůstane dikša guruem ISKCONu.]

"Navíc Šríla Prabhupád napsal některé věci, které jsou nějak dvojsmyslné ohledně toho, kdo má být jeho nástupcem. Tyto faktory dohromady živí spekulace, které vedou k implementaci ritvik systemu v množství skupin a chrámů v ISKCONu."

[1. ST tvrdí, že pokyny Šríly Prabhhupády ohledně jeho nástupců jsou "nějak dvojsmyslné", což částečné může za ritvik system, který považuje za deviantní a implementovaný v některých částech ISKCONu.

Tvrzení ST o dvojsmyslnostech Šríly Prabhupády, které plodí deviace, přirozeně plyne z jeho efektivního odmítnutí Šríly Prabhupády jako pravého gurua, který nařídil, že zůstane jako dikša guru ISKCONu.

2. Nicméně, Šríla Prabhupád nebyl nějak dvojsmyslný ohledně svého nástupce, jelikož on nikdy nevydal nějaký pokyn pro nějakého svého nástupce, který bude ISKCONským áčárjou (dikša guruem).]

"ritvik zasvěcení je v Gaudia komunitě překroucením věčného pojmu guru parampara, neboli pokračující posloupnosti guruů, ve které je duchovní poznání/bhakti přenášeno z gurua na žáka[...] Instituce přichází a odchází, ale guru parampara pokračuje; to je příslib Šrí Kršny v Bhagavadgítě: evam parampara-praptam imam rajarsayo viduh. Takže v ISKCONu nebo kdekoliv, je moje doporučení pro studenty, najít nějaké vitální žijící spojení s guru paramparou a přijmout šikšu a mantra dikšu od něj nebo od ní."

[1. ST cituje následující verš z Bhagavadgíty, říkajíce, že tímto způsobem guru parampara pokračuje:

"evam parapara-praptam imam rajarsayo viduh"
(BG, 4:2)

Nicméně, překlad tohoto verše je:

"Tato nejvyšší věda byla takto přijata prostřednictvím řetězu žákovské posloupnosti, a takto ji porozuměli svatí králové."

Povšimněme si prosím, že zde není uvedeno:

a) Že řetěz žákovské posloupnosti pokračuje +pouze+ prostřednictvím +fyzicky přítomného+ gurua.

b) Nebo, že ti kdo jsou členy řetězu žákovské posloupnosti mají nějaký +časový limit+, který říká, jak dlouho oni mohou zůstat členy žákovské posloupnosti

2. Proto:

a) V současnosti je pojem guru parampara naplňován tím, že Šríla Prabhupád předává duchovní poznání/bhakti jako guru svým žákům.

b) Tudíž parampara pokračuje se Šrílou Prabhupádou.

A proto mít Šrílu Prabhupádu jako současný spojovací článek v parampaře, není "překroucením" pojmu guru parampara, jak tvrdí ST. Spíše je to doporučení +ST+ , že si člověk musí najít "žijící spojení" s guru paramparou, předpokládajíce tím "fyzicky přítomného" a tedy někoho jiného nežli Šrílu Prabhupádu, což je tímto překroucením a výmyslem ST.

Jelikož Šríla Prabhupád +je+ současným pravým žijícím spojením s paramparou:

"Takže přestože fyzické tělo není přítomno, tato vibrace by měla být přijata jako přítomnost duchovního mistra, vibrace. To co jsme slyšeli od duchovního mistra, to je žijící."
(Přednáška Šríly Prabhupády, 13/1/1969, Los Angeles)

Závěr

1. ST přijímá, že udržovat Šrílu Prabhupádu v centru jako Zakladatele – Áčárju ISKCONu, znamená, že on je ISKCONským dikša guruem. A Šríla Prabhupád nařídil, že on zůstane v centru ISKCONu jako Zakladatel – Áčárja, a to tedy znamená, že on je dikša guruem.

2. ST odmítá zůstávání Šríly Prabhupády dikša guruem ISKCONu jako nešástrický fanaticismus, a tudíž on účinně neuznává Šrílu Prabhupádu jako pravého gurua, který nařídil, že zůstane dikša guruem ISKCONu. Spíše ST vidí Šrílu Prabhupádu jako někoho, jehož "dvojsmyslné" učení plodí deviace.

3. ST také nemá porozumění učení Pána Kršny, které dal v Bhagavadgítě ohledně parampary.]

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!