Rešavanje sukoba u ISKCON-u


IRM


Leto 2006

Kao deo njihovih pokušaja da pokažu više prijateljski stav, GBC je napravio više pokušaja ka završnom projektu koji su obuhvatali racionalniji način za rešavanje sukoba i suočavanja zbog nastalog rascepa u ISKCON-u. Ovo je uključivalo postavljanje arbitra (onaj koji posreduje u sporovima preduzeća), i na ovogodišnjem sastanku GBC-ja, HH Jayadavaita Swami je pozvan da da celu prezentaciju GBC-ju kako da se reše sukobi. Njegova prezentacija je srdačno pozdravljena od strane GBC-ja, i njegove dve preporuke su bile:

“2. Prepoznati načine da se zatvorite ili isteraju disidenti – što je ponekad možda potrebno i neizbežno – imaju samo ograničenu efikasnost, i mogu ponekad da uzvrate paljbom.

6. Kao odgovor na konkurenciju, prepoznati da ratoborna reakcija sama verovatno neće uspeti bez poboljšanja u vašim “proizvodima, marketingu i korisničkom servisu.""
(HH Jayadvaita Swami, Presentacija GBC-ju, 2006)

Na ovogodišnjoj Rathayatri festivalu, videli smo dokaze kako je ISKCON odlučio da primeni ove iznad preporuke za rešavanje sukoba.

    • Na Londonskoj Rathayatri ove godine, jedan od naših BTP distributera je bio udaren u pokušaju da se spreči nastavak deljenja magazina. Srećom, napadač je bio uhvaćen kamerom i krivična prijava je bila podignuta. Istraga policije je u toku.

    • Na Detroitskoj Rathayatri, hramski bhakta je uhvaćen na jednom video snimku kako nasilno cepa kopiju BTP magazina. I to uprkos činjenici da BTP korice i unutrašnje strane imaju slike Šrila Prabhupada, Šrila Prabhupada je izjavio u pogledu na njegovu sliku:


Ne postoji razlika između mene i moje slike. Zbog toga trebamo poštovati i čuvati slike u tom duhu. Ako bacamo slike tamo vamo, to je uvreda. Ime i slika su dobri kao i sama osoba u duhovnom svetu. U materijalnom svetu bilo slika ili osoba, sve je iluzija."
(Pismo Šrila Prabhupada, 4. Septembar, 1972)

    • Na istoj Rathayatri, član GBC-ja i GBC izabran guru Ravindra Svarupa Das je takođe uhvaćen na kameri kako nalaže saučesnicima “uzmite tu kameru“ (odnoseći se na film koji je bio snimljan dok je napadač fizički napadao našeg BTP distributera). Nasilno oduzimati nečije vlasništvo je, naravno, krivično delo

Sve ove aktivnosti samo pokazuju kako je ozbiljno ISKCON uzeo Jayadvaita Swami-jev savet da NE pokušaju i “zatvore i isteraju“ disidente, i da “ratoborna reakcija sama verovatno neće uspeti“. Naravno, Jayadvaita Maharaja je pokazao sam šta misli o svojim preporukama kada je organizovao operaciju na Rathayatri u Los Anđelesu 2004 godine da pokupi BTP magazine od onih bhakta kojima su magazini već bili podeljeni.

Los Anđeles Ratha Yatra 2004

I opet, IRM bhakte iz čitave zemlje su se skupile zajedno u LA-u da rade udruženo da bi osigurali da što više bhakta dobiju istinu o Šrila Prabhupadovoj milosti koja je dostupna i slobodna svima.

Međutim neposredno pred putovanje, da bi osigurala da što više IRM bhakta mogu otići, odana učenica Šrila Prabhupada, Majka Akara, koja je služila u originalnom templu na Menhetan oblakoderu u 55-toj ulici, je izašla u sankirtan na ulicama New Yorka i sakupila dovoljno novca za sebe i još pet bhakta da odlete na događaj! Ne želeći da se nađu u istom problemu da ostanu bez dovoljno časopisa kao u Nju Yorku, ovog puta su naše bhakte pošle naoružane sa 1500 magazina!

I opet je parada bila pretrpana veoma brzo sa bhaktama i magazinima. Po desetine bhakte bi se pružale da dobiju časopis. Svuda su zahvalne ruke grabile magazine i svako je imao osmeh na licu. Toliko je bilo puno BTP magazina u svačijim rukama, i toliko mnogo nas, da uobičajen kontigent ’bhakta/napadača’ koji bi obično pokušavao da zaustavi naše propovedačke napore sa nasiljem, nije znao šta da radi.

Počeli su vikati, “Ima ih svuda! Ne uzimajte ih“. Naravno ovi uzvici su bili poklapani sa mnogo više uzvika “Mogu li ja dobiti jedan!“. Nakon nekoliko stotina podeljenih magazina, HH Jayadvaita Swami je obuzela panika (verovatno i neiznenađujuće, od kad je otkriven u BTP magazinu br.4 kako je priznao da GBC-jevo filozofsko opravdanje za Guru naslednike “rasteže istinu“), i organizovao je grupu bhakta da ide naokolo i uzima nazad časopise od bhakta koji su ih već dobili.

Onda se hvalio kako će magazine koristiti za “potpalu“. Nakon nekog vremena, on i njegov tim je uspeo da sakupi jednu celu punu kutiju magazina, i jedan bramaćari je bio zadužen za odlaganje kutije. Na putu, međutim, je bio presreten od Ghanashyama, jednog od IRM bhakta iz New Yorka. Nekako je uspeo da povrati kutiju od brahmaćarija, i sve te magazine su opet uspeli da se podele!

Ipak, na kraju dana Jayadvaita Swami je uspeo da sakupi pola kutije BTP magazina, koja je bila postavljena iza stola BBT (Bhaktivedanta Book Trust) knjiga čuvana brojnim bhaktama. Međutim, kao poslednji ritam bubnja na savršen dan, IRM-ov lav Yajananda Das je ušetao iza BBT stola i jednostavno uzeo kutiju.

Niko se nije pomerio niti rekao nijednu reč. I brzo su se ovi magazini opet podelili. Onda je Jayananda krenuo do Jayadvaite Swamija i rekao sa osmehom, “Nećeš biti u mogućnosti da postaviš Šrila Prabhupada na potpalu ove zime, jer sam pokupio sve BTP magazine nazad i podelio ih opet!"

Očigledno ISKCON ne veruje u to da bhakte trebaju imati dozvolu da sami čitaju argumente i da sami odlučuju. Ove nasilne reakcije su čak još više bizarne ako se uzme u obzir skorašnja akademska objava gde GBC takođe navodi da:

“Nema nikakve sumnje da su i ISKCON vođstvo i IRM delovali I da deluju da uspostave ono što svaka strana pojedinačno misli teološki ispravanim zaključkom, u vezi sa poslovima I aferama gurua I učenika."
(GBC podnošenje, Protivničke Pozicije u IRM-GBC polemikama u ISKCON-u, Martin-Luter Univerzitet, Nemačka, 2006)

    • GBC je priznao da IRM deluje samo sa iskrenim teološkim razmatranjima, zašto se onda boriti sa tim putem nasilja?

Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!