Prikrivanje GBC-jevog gurua koje traje
25 godina je razotkriveno


IRM


Povratak Prabhupadu, 18. izdanje, Zima 2007/08
Autor: Krishnakant

Prethodno smo objavili kako brojni guru padovi obično imaju isti šablon prikrivanja: Prvo, pad se prikriva i drži pod tepihom koliko god je dugo moguće, onda, kad više nije nikako moguće, onda se novostima ’upravlja’, i konačno, kada su primorani, GBC nema izbora nego sve da razotkrije, pre nego što to u svakom slučaju izađe na videlo.
Skorašnji nečuveni i najšokantniji primer ove dinamične akcije je sveži pad i gubitak milosti još jednog GBC neovlašćenog gurua, kao što je objavljeno od strane GBC-ja Septembra 2007 godine:

“Izvršni Odbor GBC-ja, nakon mnogo razmatranja i konsultacija, nema drugog rešenja nego da sa žalošću iznese devijacije i zloupotrebe prema bhaktama od strane Balabhadra dasa (ACBSP), prethodno poznatog kao Bhakti Balabh Puri Goswami.“
(GBC izjava, 17.09.2007)

(Sledeći citati će iz ove izjave biti izvedeni u nastavku)

Pad

“U ime ’pomaganja’ dvema učenicama on je obavljao mnoga eksplcitna seksualna i voajeristička dela ekploatišući poslušnost svojih ženskih učenika […] Balabhadra dasa je priznao da je sebe smatrao kao ličnog pratioca Gospoda Čaitanye ili/i Krišne. Dodatno, njegova koncepcija gurua je bila da je on vlasnik svojih učenika, ISKCON imovina, i posebno novca ISKCON-a u Škotskoj."

Dakle apsolutno obožavanje koje ISKCON gurui zahtevaju na svakodnevnoj osnovi se odmah uvuklo u Balabhadrinoj glavi. On se upustio u orgije i zloupotrebe dok je živeo na račun teškog rada svojih učenika i gospodario nad svima oko njega. Šrila Prabhupada ima da kaže nešto o ovakvom mentalitetu:

“Svako ko je u ovom materijalnom svetu je svakako imao nečistu sklonost za gopospodarenjem nad materijalnom prirodom, ili, drugim rečima, za čulnim zadovoljavanjem. Takve nečiste sklonosti trebaju se očistiti. Bez da uradite to, kroz propisane dužnosti, niko ne treba pokušati da postane takozvani transedentalista, odričući se posla i živeći na račun drugih."
(Bhagavad-gita Kakva Jeste, 3.8 smisao)

Znali smo da je ovakav još pre 25 godina

Dakle, da li su se sve ove ’gospodariti nad’ osobine odjednom pojavile preko noći, sa GBC-jem koji uskače u pomoć potčinjenim nesrećnicima ovog besnog devijanta?

“Balabhadra dasa je uvek bio ekscentričan i čak u ranim osamdesetim je pokazao sklonost za automobilima, kamerama i rukovođenjem novca."

Dakle GBC je znao, najmanje četvrt decenije, da je ovaj čovek bio ’ekscentrik’ i visoko materijalistički nastrojen, i uprkos tome su ga izglasali za dobar-kao-Bog guruom za ISKCON.

Stvari su se pogoršale, ali smo i dalje ćutali

“Smrt njegove žene je vidno napravila prekretnicu u njegovom životu. Njegova sadhana se pogoršala, telesna težina povećala i postao je veoma uključen u živote svojih ženskih učenika, uprkos tome što je ušao u deo života namenjen odricanju. Postojao je ’poseban’ odnos sa jednom od ženskih učenica, koja je bila osoba sa kojom je kasnije pao, nekoliko puta."

Balabhadrina žena je umrla Decembra 1994 godine. To znači da je GBC dozvolio čoveku za koga su znali da je ekscentrični materijalista, i koji se primetno pogoršavao narednih 13 godina, da predstavlja sebe kao verodostojnog učitelja i ličnog pratioca Samog Gospoda.

Stvari su se još više pogoršale

“Pre tri godine seksualno zloostavljanje njegove učenice je izbilo na videlo i u istraživanju tog zloostavljanja, otvorila se Pandorina kutija jednako ozbiljnih devijantnih zlostavljanja, koja su bila poznata GBC Direktoru."

Očigledno pitanje ovde je da li se GBC konačno probudio i učinio nešto da upozori njegove učenike jednom kad je Balabhadrino grozno seksualno zloostavljanje izašlo na videlo?

Ali srećom samo je jedna osoba znala

“Sve do ove godine, samo je jedan bhakta u Škotskoj svestan svih izopačenosti i sledstvenih ograničenja Balabhadre dasa je bio hramski predsednik, Prabhupada Vani dasa. Drugi su mislili da se polupenzionisao zbog zdravstevnih razloga. Na početku godine su vesti postepeno procurile do drugih starijih bhakta i od tada smo imali puno sastanaka da se informišemo i onda pomognemo tim bhaktama."

Dakle i nakon GBC-jevog saznanja o celoj horor priči njihovog izabranog gurua, oni su bili srećni jer je samo jedna osoba, Prabhupada Vani dasa, znao istinu. Sve ostale velike kongregacije i bhakte su bile totalno u mraku neobaveštene. Zašto se oklevalo da se Balabhadra izvede javno pravdi zbog svojih raznih zabranjenih dela? Da su članovi odbora koji su se bavili njime i sastavljali izveštaje, Šivarama Swami i B.B Govinda Maharaja, navodno primali značajne donacije od Balabhadra dasa za njihove projekte, je naravno čista koincidencija!

Lopovi su se konačno rastali od kompanije

Ali šta je bila zadnja slamka koja je dovela GBC da javno obelodani Balabhadrine zločine?:

“... ako želi da čini što mu je volja, njegov slučaj će biti dostupan javnosti kako bi se zaštitile bhakte iz Drištva od njega. […] Od kako je Balabhadra sada svoj čovek […] on će tražiti da dobije novac od internacionalnog društva bhakta koji bi trebali biti informisani da takvo podržavanje nije podržavanje ikakvog ISKCON odobrenog projekta ili osobe."

Savršeno je jasno da je Balabhadra radio ’šta je hteo’ decenijama, a ipak GBC nije nikad pokušao da ’zaštiti bhakte’. Ali velika razlika je da on neće sada davati njegovim GBC drugarima ni deo bilo kog dela novca koji je iscedio od teškog rada drugih. Kada je jednom ovo bilo jasno GBC je odlučio da ’zaštiti bhakte’ time što su ga izbacili iz ISKCON-a. Na ovaj način, oni mogu opet postaviti lažnog guru Gospoda da izvršava skupljanje novca prouzrokovanim projektom koji je pomogao da održi njihov lažni guru program.


Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!