Bez Naredbe: Ne zaustavljajte Šrila Prabhupada


IRM


Zima 2005/6

U Šri-Čaitanya-ćaritamriti je izjavljeno:

Naredba duhovnog učitelja je aktivni princip u duhovnom životu."
(Chaitanya-Charitamrta, Adi-lila, 12:10)

Ovo bi trebala biti očigledna poenta – mi radimo samo šta nam duhovni učitelj kaže, i ako nam nije rekao da uradimo nešto, mi ne bismo trebali uraditi to.

Početak naredbe

Prihvaćeno je od svakog da je 7.Jula, 1977 Šrila Prabhupada ovlastio ritvik sistem predstavnika za inicijacije da bude operativan u ISKCON-u. Time je duhovni učitelj dao naredbu, i prema ovom stihu iz Chaitanya-Charitamrte datom iznad, mi bismo trebali slediti ovu naredbu.

Završavanje naredbe

Ipak, 15. Novembra, 1977, dan nakon odlaska Šrila Prabhupada, GBC je odlučio da ISKCON mora prestati da sledi ovu rtvik naredbu Šrila Prabhupada. Očigledno pitanje je ZAŠTO? Po stihu koji je dat u Chaitanya-Charitamrti, i takođe po mehanizmu koji je doveo ovu naredbu na prvom mestu, jedini mogući razlog koji bi mogao da opravda prekidanje ove naredbe je da je Šrila Prabhupada naredio to; što je, da je Šrila Prabhupada to naredio to na svom odlasku ritvik sistem bi trebao biti prekinut. Ipak, takva naredba nije nigde nađena niti predstavljena kao postojeća od strane GBC-ja. Tako da po stihu iz Chaitanya-Charitamrte, zaključak je jasan – neko ne može zaustaviti ritvik naredbu Šrila Prabhupada bez suprotne naredbe. I pozicija IRM je zbog toga ovlašćena.

Kako god, u odsustvu takvog jasnog prekida naredbe Šrila Prabhupada, GBC i njegovi sledbenici su izumeli puno izmišljenih i stalno promenjivih objašnjenja kako neko može zaustaviti naredbu duhovnog učitelja bez naredbe da se uradi to.

a) Naredba data unapred

Prvo objašnjenje je bilo da je 28.Maja, 1977, Šrila Prabhupada već izjavio da se ritvici koje je postavio automatski preobratiti u potpuno funkcionalne dikša gurue odma nakon njegovog odlaska.

Ova ’postavljanje’ teorija je trajala 11 godina pre nego što je GBC otkačio
(Velike Guru Obmane 1. deo)

b) Naredba nije potrebna

Kako god, imeđu 1986-87, kako bi se uvela Velika Guru Obmana 2. deo, gde sada svako može biti guru, predloženo je da naredba o prekidu o ritvik sistemu i postavljanju njih kao gurua nikad nije bila potrebna.

Sada je predloženo da je bilo ’shvaćeno’ po zakonu ’učeničkog nasleđa’, da po odlasku gurua svi njegovi učenici sami postanu gurui. Ovo je bilo potresno pomeranje u poziciji, kao i otarasiti se prethodnog objašnjenja da je razgovor iz 28. Maja postavio 11 ritvika da se preobraze u dikša gurue, sada je predloženo da sada neko i ne treba naredbu da prekine ritvik sistem. To je ’automatski’ zbog odlaska duhovnog učitelja.

Ovaj ’zakon učeničkog nasleđa’ je bio izjavljen u privatnom pismu devijantnom učeniku, Tusta Krishna Dasu, 1975, i nedostupnog nakon mnogo godina kasnije, i glasi:

Ali što se tiće etikete ponašanja običaj je da tokom života tvog duhovnog učitelja potencijalne učenike dovodiš njemu, i u njegovom odsustvu ili odlasku ti možeš prihvatati učenike bez nekog ograničenja. Ovo je zakon učeničkog nasleđa."
(Pismo Šrila Prabhupada Tusta Krishna Dasu, 2/12/75)

Sada ovo pismo ni u kom smislu ne daje naredbu za prekid ritvik sistema nakod Šrila Prabhupadovog odlaska.

Jednostavno ukazuje da je moguće biti duhovni učitelj samo ako nečiji guru napusti telo. Ovo je zbog toga samo naredba kada neko definitivno NE može biti guru. Ne naređuje da ritvik sistem treba biti prekinut odmah nakon Šrila Prabhupadovog odlaska, sa ritvicima koji automatski postaju dikša gurui. Ipak, GBC je tvrdio da je takva instrukcija zapravo obuhvaćena u instrukciji iznad, iako čak ne postoji pominjanje ritvika i kada oni ne mogu biti operativni.

Jedina naredba data u pogledu ovoga je kada neko ne može delovato kao GURU, ne kada neko ne može delovati kao ritvik, koja je naredba koju mi tražimo.

c) Izaberite sami

I čak sada na dolasku 21 veka objašnjenje o ’zakonu učeničkog naleđa’, koje samo po sebi nije objašnjenje jer čisto pomera granice i eliminiše potrebu za naredbom od strane duhovnog učitelja kompletno, je odbačeno. Za sada je GBC srećno prekinuo ’zakon o učeničkom nasleđu’ koji su prethodno promovisali, i ovlastili najmanje 3 dikša gurua u ISKCON-u, iako su čak njihovi guru još uvek fizički prisutni na planeti.

Da ispune prostor napravljen u nedostatku prekida naredbe od Šrila prabhupada, sa GBC-jevim skorašnjim objašnjenjem sada i poništenim od samog GBC-ja, odgovor će zavisiti od onoga sa kim razgovarate. Sa time da više nemamo zvaničano objašnjenje, GBC i njegovi sledbenici obično daju jedno od sledećih objašnjenja:

Dva su već data iznad, iako su odbačena od samog GBC-ja.

Apel istoriji, “zdravom razumu“ i “šastrama“ (spisima), da “očigledno“ ritvik sistem ne može nastaviti u fizičkom odsustvu gurua.

Apel ka opštim instrukcijama od strane Šrila Prbahupada gde on iznosi kvalifikacije gurua, ili pita njihove učenike da “postanu gurui“ (nijedan od kojih on iznosi da je učenik ovlašćen da automatski postane dikša guru trenutka kada Šrila Prabhupada napusti telo, čime se ukida ritvik naredba).

Razne druge odabrane spekulacije i teorije.

Zaključak

Mi imamo naredbu o pokretanju ritvik sistema u ISKCON-u, činjenicu prihvaćenu od svakoga. Mi nemamo nijednu specifičnu naredbu koja je ukida. Ova činjenica je takođe prihvaćena od svakoga.

Završena igra za svakoga ko prihvati stih iz Chaitanya-caritamrte, dat na početku.

Ali kao što smo videli, postoje drugi koji će ići do bilo kakvih širina da pokriju nedostatak naredbe za prekidanje ritvik sistema od Šrila Prabhupada, kao što je prvo reći jednu stvar, onda reći drugu, onda reći da ti uopšte ne treba naredba, i onda samo raširiti polje za svakoga ko može nešto smisliti. MI ćemo ostaviti čitaocima da izaberu koji put žele da slede.


Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!