Navodni Zlostavljač Deteta Nastavlja da Deluje kao 'Dobar Kao Zbir Polubogova’


IRM


5. Maj 2005

Prošlog vikenda Dhanudhara Swami, ISKON-ov Guru i Sannyasi, koji je imao izuzetno ozbiljan iskaz o zlostavljanju dece uperene protiv njega, je inicirao 17 učenika u New York-u. Po Dhira Govindi, šefu centralne službe za zaštitu dece u ISKCON-u, iskazi su veoma detaljni i brojni:

Dosije o ovom slučaju je veoma veliki (Tri manja dosije dnevnika koja sam isporučio Dhanudhara Maharaju u Mayapuru nisu čak ni 5% celog dosijea).“ (Dhira Govinda)

Ipak izleda da Dhanudhara nastavlja sa redovnim aktivnostima. Možda treba da istaknemo da istraga protiv njega nije završena, i da je on ’nevin dok se ne dokaže suprotno’. Ali molim vas obratite pažnju na akciju koju je sprovela Služba za Zaštitu Dece protiv jednog Maha Mantra dasa (Matthew Zacharais) iz Kanade. Ovde bez ikakve istrage, jednostavno samo na osnovu svedočenja njegove žene, donete su određene sankcije:

na osnovu izveštaja koje je dobila Služba za Zaštitu Dece (CPO) što se tiče Maha Mantra dasa (Matthew Zacharais), belca koji je nedavno boravio u Kanadi i koji je uzeo inicijaciju od Satsvarupa Maharaja, CPO preporučuje da Maha Mantra dasa nema nikakav kontakt sa ISKCON hramom, ISKCON školom, ISKCON projektom, ili bilo kakvim drugim ISKCON organizacijama.“

Uzimajući u obzir osetljivost situacije, sa Gurukulcima (deca koja pohađaju ISKCON škole) napadnutim ili sprečenim od napada Dhanudhara Swami-ja u prošlosti, kao i lebdećom tužbom gurukulaca, mogli bi ste pomisliti da se navodni visoko profilni zlostavljač dece šepuri naokolo kao da se ništa nije dogodilo što zasigurno neće pomoći ISKCON-ovom statusu u bilo kom budućem sudskom slučaju o zlostavljanju dece.

Bilo bi interesantno da se sazna da li su Dhanudharine delatnosti odobrene od GBC. Pitali smo GBC ali još uvek čekamo odgovor. Ako je delovao sa GBC-jevim odobrenjem, onda je očigledno da ima mnogo više blagosti primenjene kada je u pitanju Guru koji je optužen za zlostavljanje dece. Što se tiče GBC-ja i njihove zabrinutosti on je još uvek potpuno kvalifikovan da bude tretiran kao da je “dobar kao zbir polubogova“ i da vrati bilo koje učenike kuči nazad Bogu. Ovo jeste ruganje na njihovu skorašnju objavu što se tiče ISKCON-a kako uzimaju zlostavljanje dece za ozbiljnu stvar. Ovo sledi posle zadnjeg fijaska gde je GBC odabrao osuđenog zlostavljača deteta Satyadhanya Das-a, da ih predstavlja na Višem Sudu u Kalkuti, na verovatno najbitnijem sudskom slučaju sa kojim će se GBC ikada suočiti. Izgleda da se ništa nije promenilo, i naša procena je tačna da su sve skorašnje odluke donešene od GBC-ja u pogledu na zlostavljanje dece, čisto kozmetičke. Ne postoji nikakva iskrenost niti sažaljenje.

  • Ako se Dhanudhara ponaša protivno nekim zvaničnim GBC zakonima – gde je otvorena izjava sa njihove strane kako se on ponaša na izopačen način?

Nisu bili spori u donošenju izjava u slučaju Maha Mantra dasa. To bi takođe potvrdilo da je GBC totalno nemoćan u kažnjavanju svojih gurua.

  • I ako ne mogu dovesti ponašanje Dhanudhare u red – kakvu onda vrednost oni daju društvu?

Kako god bilo, cela afera daje lošu sliku o GBC-ju.

  • Kako onda može neko da nastavi da podržava ovakvo podmitljivo telo, od kojeg je ogromna šteta urađena deci u našem društvu, koja njima stvarno ne znači ništa više od dosadnih sudskih parnica sa kojim će morati da se suočavaju?

Osuđeni Zlostavljač Dece se Zvanično “Vraća“ u Parampara

U našoj Priči o Dhanudhara Swamiju iznad, prirodno smo pretpostavili da istraga povodom njegovih optužbi o zlostavljanju dece mora da je i dalje u toku. Nismo nikako mogli prihvatiti da je istraga završena i da je zapravo bio proglašen krivim za zlostavljanje dece, A da i dalje inicira. Ali to je ono što se zapravo tačno dogodilo. Prošlog Oktobra, Služba za Zaštitu Dece (O.C.P) je Maharaja proglasila krivim za ’Zapostavljanje Dece’ pod kategorijama ’Hrane, Odeće, Utočišta, Higijene, Lečenja, Nadzora i Emocija’. Nadalje proglašen je krivim za ’Fizičko Zlostavljanje Dece’ i ’Psihološko Zlostavljanja Dece’. Pod zadnje 2 optužbe sudski žiri je zaključio da:

U odnosu na definiciju o fizičkom zlostavljanju deteta u izveštaju operativne grupe, Dhanudhara Maharaja je fizički zlostavljao decu u nekoliko prilika. Dhanudhara Swami je priznao da ih je ponekad kažnjavao neprijateljski i ponekad sa neumerenošću, i on prihvata ličnu krivicu za ove greške. Postoji ubedljiv dokaz da je Dhanudhara Maharaj bio uključen u psihiloško zlostavljanje kao što je definisano u odeljku 1.I.B.5 izveštaja operativne grupe za zaštitu Dece u ISKCON-u.“

(Mi smo samo u mogućnosti da vam priložimo ove detalje od kad ovu našu priču (iznad), prati anoniman izvor koji nam je dostavio ceo izveštaj. Iako nam je i služba za Zaštitu Dece poslala kopiju izveštaja kao saradnju sa nama, označili su je sa ’poverljivo’. Puni izveštaji su poslati ISKCON liderima putem mail-a, ali ne i zajednici bhakta zbog publiciteta. Služba za Zaštitu Dece nas je informisala da je ovo ograničeno davanje izveštaja bilo na osnovi ’pravnog saveta’.)

Imajući okrivljenog Maharaju za ove uvrede, O.C.P je pokrenuo seriju sankcija protiv Maharaja, od kojih je glavna:

Od 28. oktobra, 2001, Dhanudhara Maharaja može inicirati učenike koji nisu na listi onih koji trenutno očekuju inicijaciju, ali Dhanudhara Maharaja ne može izvršavati ceremonije inicijacija van njegovog naznačenog geografskog regiona do 28. Oktobra, 2004)

Prostim rečima rečeno ovo znači da ne može nikog inicirati u Americi (koja NIJE jedna od njegovih naznačenih geografskih regiona) do 2004.

Kako bilo izgleda da je nova GBC administracija vođena od Ravindra Svarupe odlučila da obore ovo pravilo, i odlučili da je Maharaja podesan da inicira bilo koga, bilo gde, bilo kada. Ovo je dalje dokaz ako ih još uopšte treba, da kao što smo duže vreme već ukazivali, ova iznenadna ’briga’ o žrtvama zlostavljanja, gde je zapravo i pokazana, nije ništa više od idiotske reakcije da se izbegnu moguće krivične parnice.

U obaranju ovog pravila koje je osnova tela GBC-ja postavljena da se suoči sa Zlostavljanjem Dece u ISKCON-u, oni se rugaju na zahteve koje GBC pokušava da promeni, njihovu naviku i kulturu u saosećajnosti prema zlostavljačima dece.

Molim vas obratite pažnju da ovde nije u pitanju divlji napad na Gurue. GBC je prevrnuo presudu komisije za Zaštitu Dece koja je vratila gore napomenutu presudu, i koja je sadržala osobe kao što su: Bhakti Tirtha Maharaja, Sesa dasa, Laxmimoni dasi i Kalakantha dasa sve poznati GBC’Guru pristalice. Čak i ONI su mogli videti da se sa Dhanudhara Maharaj-om potrebno baviti – iako se moglo tvrditi od strane mnogih da je čak i kazna koju su mu dali previše blaga.

Ali za GBC je čak i TO bilo previše. Izgleda da je GBC zadovoljan zbog O.P.C da odmeri kaznu samo na ’obične’ bhakte koji su bili proglašeni krivim za loša dela. Ali kada je jedan od njihovih Guru ortaka uhvaćen, ’mreža starih Gurua’ pruža korake pomoći, i obara autoritet bilo koje organizacije za Zaštitu Dece. To znači da ako ste Guru, GBC je poslao jasnu poruku da ’Zlostavljanje Dece Biće Tolerisano’. Da bude još ironičnije, samo što je preuzeo mesto GBC predsedavajućeg, Ravindra Svarupa je odmah iskoristio svoj položaj kao prvu stvar. Skoro kao da je ispalo da je Dhanudhara čekao da njegov stari ortak Ravindra preuzme mesto da bi mogao da ga pusti sa lanca, i da mu bude dozvoljeno da nastavi sa Guru aktivnostima. Ravindra je u svom novom režimu najavio da će umesto praktikovanja ’nula tolerancije’ ka zlostavljanju dece, oni umesto toga više vole da praktikuju ’Maksimum Toleranciju’. I to sve od čoveka čija je slava trebala da bude prepoznata po tome što je bio protiv proširenja zonskih ačarya. Izgleda da je ono za šta je on bio protiv nije ono ŠTA su oni uradili, već da oni ne bi trebali biti zaustavljeni u davanju šansi i DRUGIMA da urade isto to, jer je jedini rezltat njegovih ’reformi’ bio da dozvoli sebi i svojim Guru ortacima da se pridruže istom vozu.

Ipak budući Guru zlostavljači dece se trebaju paziti. Oni neće uvek imati Ravindru kao GBC predsedavajućeg da pazi na njih i da ih zaštiti.


Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!