Kako može biti više različitih nekoliko verzija istine?


IRM


Leto 2005

Sami odlučite šta se zapravo desilo, jer GBC i ISKCON lideri ne mogu!

Kada su Guru obmanjivači ovlašćeni da postanu Gurui?

 1. 28.Maj, 1977

“Sadašnji papir će pokazati da je 28 . Maja, 1977, Šrila Prabhupada naredio svojim učenicima da postanu inicirajući duhovni učitelji.“
(Učenik Mog Učenika, str. 2, Badrinarayana Das, Umapati Swami, 1997)

 1. 8.Juli, 1977

“7. Jula Šrila Prabhupada je dao listu onih kojih je “izabrao“. Proces je već bio jasan. Prvo u njegovo ime, onda kao regularan guru.“
(Nastavljajući Parampara, Šivarama Swami, str. 20, 1994)

 1. 8.Juli, 1977

“Postavljanje 8.Jula koje je jedino postavljanje zabeleženo je postavljanje ritvika... Većina bhakta koja je studirala prepisanu konverzaciju se slaže da je razumljivo da se zaključi da je Šrila Prabhupada očekivao da zvanični ritvici u njegovom prisustvu postanu nakon njegovog odlaska dikša gurui pod njegovom naredbom.“
(’Pod Mojoj Naredbom’:’Razmišljanja o Guruima u ISKCON-u’, Ravindra Svarupa Das, 1985)

 1. 9.Juli, 1977

“Tako da pismo iz 9. Jula nije, kao što je lažno trvđeno od autora ’konačne naredbe’, ’izjava o polisi kako je on želeo da se inicijacije vode u ISKCON-u’, već čisto privremena naredba, koja je imala imena osoba sa funkcijama kao gurua čak i u njegovom prisustvu dok su se još pridržavali etikete ponašanja.“
(Naredba Prabhupada, Dodatak 3, GBC 1998)

Kako su Guru obmanjivači bili ovlašćeni da postanu Gurui?

 1. Direktno od Šrila Prabhupada

“Ovde Šrila Prabhupada kaže celom liderstvu pokreta Svesnosti Krišne (GBC-ju, sanyasijima, i predsednicima skupljenim u Mayapuru) da on očekuje od njih da postanu ačarya (gurui) koji će inicirati sami svoje učenike...Dakle veoma je jasno da Šrila Prabhupada priča tokom lekcije 6. Aprila, 1975 o ačaryama koji će inicirati učenike.“
(Drutakarama Das, Fantomska Naredba, 1998)

“Onoga dana kada je Šrila Prabhupada dao sannyasu Bhakti Ćaru Swamiju, rekao mu je, ’Sada kada si sannyasi možeš davati inicijacije. Ali sve dok je duhovni učitelj živ jedan ne daje inicijacije. To je etiketa ponašanja.“
(Gurui i Inicijacije u ISKCON-u, GBC, 1995)

 1. Od GBC-ja

“Šrila Prabhupada je želeo da GBC odlučuje ko će inicirati“
(Pismo Bhakti Čaru Swamija, 24. Septembar 1993, Novi Mayapur, Francuska)

“Tvoj dikša guru ti daje dikšu jer je ISKCON institucija odlučila da on može davati dikšu.“
(Bhakti Ćaru Swami, Tekst PAMHO6829041, ponedeljak 19. Maj 2003)

Ko je bio ovlašćen da bude Guru?

 1. 11 bhakta ovlaščenih da budu Gurui

“Šrila Prabhupada je imenovao jedanaest bhakta da daju dikša“ (kao inicirajući gurui)
(Pismo Šivarama Swamija, Šikša van ISKCON-a?, str. 28, Lal Objavljivanje, 2002)

“Šrila Prabhupada nije želeo nikoga imenovati kao naslednika ili naslednike“
(Pismo Bhakti Čaru Swamija, 24. Septembar 1993, Novi Mayapur, Francuska)

Da li je Guru ovlašćenje bilo jasno?

 1. Bil je veoma jasno

“Šrila Prabhupada je prilično jasno stavio do znanja da će oni inicirati nakon njegovog odlaska“
(Pismo Bhakti Ćaru Swamija, 24. Septembar 1993, Novi Mayapur, Francuska)

“Ali nikada nije bilo nikakve sumnje da je Šrila Prabhupada jasno naredio njegovim sledbenicima da nastave parampara kao regularni gurui."
(Ritvik Katehizam: Pitanja i Odgovori o Ritvicima, GBC, 1998)

 1. Bilo je veoma nejasno

“Izjava Šrila Prabhupada po ovom pitanju izgleda nekako nejasna,"
(Pismo Bhakti Čaru Swamija, 24. Septembar 1993, Novi Mayapur, Francuska)

“Moram takođe priznati da Šrila Prabhupada nije rekao ništa veoma jasno o tome kako će sistem inicijacija biti u ISKCON-u nakon njegovog odlaska sa ove planete."
(Bhakti Ćaru Swami, Dan 3, LA Seminar, ’Pitanja i Odgovori’ Objavljeno 11. Juna, 2000)

Tako ISKCON nije bio u mogućnosti da predstavi nijedan jasan odgovor kada, kako i ko je bio ovlašćen da postane Guru. Čak ni njima nije jasno, da li je ovlašćenje bilo jasno! U odgovoru na pitanje, “kako može biti puno verzija istine?“Odgovor je naravno ne može biti. Po definiciji može biti samo jedna verzija istine. I ova verzija je dosledno data u Konačnoj Naredbi, kao i ponovljena na stranicama BTP, i ovde je:

Šrila Prabhupada će biti jedini dikša (inicirajući) guru dokle god ISKCON postoji. Ovo je podržano i sa njegovom poslednjom pisanom direktivom na temu inicijacija izdanom svim ISKCON GBC članovima i Hramskim Predsednicima, i takođe njegovom poslednjom Željom i Testamentom.“

Jednostavno. Jedna Činjenica. Jedna Istina. Jedan Guru. Jedan ujedinjen i slavan ISKCON.

Sama činjenica da su Guru obmanjivači morali da izmišljaju mnogo kontradiktornih i različitih priča da podrže njihov guru sistem je jedan od najvećih dokaza da se suočavamo sa obmanama. Kao i sa svakim kompleksnim i podužim zločinom ili podvalom, kriminalci se obično muče i bore da održe svoju ’priču poštenom’ između njih, i zbog sklonosti uslovljene duše da načini grešku, odstupanja u priči obmanjivača će prirodno nastupiti jer je podvala učinjena.

 • Ako je Šrila Prabhupada stvarno ovlastio dikša Guru da ga zamene u ISKCON-u, zašto GBC ne može jednostavno da izjavi, sa jednim glasom, za sva vremena, kada, kako i ko je bio ovlašćen?

 • Zašto nisu u mogućnosti da izjave to već skoro sad 30 godina?

Jednostavno, jer nema takvih Gurua koji su ikada ovlašćeni!


Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!