Da li se parampara nastavlja ili zavrsava?


IRM


Leto 2006

U Sjedinjenim Američkim Državama, Predsednik je predmet izbornog pravila poznatog kao “ograničen rok“. Ovo iznosi da mora biti uklonjen sa mesta nakon dva termina (8 godina), i glasačima nije dat izbor odlučivanja bez obzira da li žele ili ne žele da nastavi sa tom funkcijom. Kao što ćemo sada pokazati, izgleda da je naš veći deo Američkog GBC-ja takođe odlučio da primeni ovaj politički izum za parampara (učeničko nasleđe verodostojnih Gurua).

GBC-jev glavni argument zašto Šrila Prabhupada mora biti zamenjen kao dikša Guru ISKCON-a, je da ako bi ga zadržali kao Gurua za ISKCON onda bi ’okončali parampara’. Ajde zda ispitamo da li je ova izjava podržana od strane Šrila Prabhupada.

  1. Niko ne osporava da kada je Šrila Prabhupada osnovao ISKCON i postao njen dikša Guru 1966 godine, ova aktivnost iniciranja učenika preko Šrila Prabhupada je viđena kao NASTAVLJANJE parampara sa Šrila Prabhupadom. Niko ne raspravlja da je delovanje Šrila Prabhupada kao Gurua ISKCON-a od 1966 pa nadalje, bilo delo koje je prouzrokovalo da se parampara prekine. Tako se delovanje Šrila Prabhupada kao Guru ISKCON-a ne vidi kao završavanje parampara, već nastavljanje.

  2. Kako onda može ideja o tome da Šrila Prabhupadovo nastavljanje delovanja kao Guru ISKCON-a, koje je samo NASTAVILO parampara, sada biti paradoksalan KRAJ parampara? Kako da to što je dosad bilo sam uzrok nastavljanja parampara, bude sada izvor njenog samog završetka? To je gde je ’ograničen rok’ termin nastupio. Jer je tvrđeno da nijedan Guru ne može preći svoj ograničeni rok delovanja kao Guru – ovaj ograničen rok je dokle god ima fizičko telo. Sad imamo novi paradoks, da je sposobnost DUHOVNOG učitelja da deluje kao duhovni učitelj, sada definisana putem dostupnosti njegovog fizičkog tela. Ovo je, da iskoristimo političku analogiju, duhovnom učitelju je ’ustavno’ zabranjeno da prihvata učenike čim izgubi korišćenje svog fizičkog tela.

Ali postoji jedan problem sa ovim ’ogramičen rok’ argumentom. Šrila Prabhupada nikada nije ovo izjavio ’ograničen rok’ za delovanje duhovnog učitelja. Zbog toga, u odsustvu ove eksplicitne izjave od strane Šrila Prabhupada u potvrđivanju ovog argumenta navedenog iznad, argument ostaje jednostavno spekulativan, i ne moramo da ga uzimamo u obzir nadalje jer mu fali punomoćje.

Ipak postoje dve izjave Šrila Prabhupada koje su greškom iskorišćene da podrže ovaj ’fizčko odsustvo - ograničen rok’. Jedna je sledeća:

Ali što se tiče etikete ponašanja običaj je da tokom života tvog Duhovnog učitelja ti donosiš potencijalne učenike njemu, i u njegovom odsustvu ili odlasku možeš prihvatiti učenike bez nekog ograničenja. To je pravilo učeničkog nasleđa.“
(Pismo Šrila Prabhupada Tusta Krishni, 2. Decembra, 1975)

Ipak, ovo ne izjavljuje nigde termin OGRANIČENJE za dokle Guru može delovati. Naprotiv, zapravo izjavljuje termin ograničenja u kome Guru NE može biti zamenjen.

Da ponovo iskoristimo političku analogiju, GBC-jev argument je sličan kao kad bi smo rekli da nakon 4 godine Predsednik mora biti zamenjen. Pismo iznad, ipak, je slično tome reći da Predsednik mora vladati najmanje 4 godine, pre nego što je uopšte moguće smeniti ga.

Izjaviti da u nekom periodu neko ne može biti zamenjen NIJE isto što i dati period u kome MORA biti zamenjen!

Druga izjava pogrešno iskorišćena da podrži ’rok ograničenja’ argument je:

Onaa koji je sada učenik je budući duhovni učitelj."
(Šrimad-Bhagavatam, 2.9.43)

Ipak, ovo uopšte ne podrazumeva GBC-jev ’fizčko odsustvo - ograničen rok’ argument, jer ne daje obavezan vremenski period unutar koga učenik mora postati duhovni učitelj, ili šta više, da je takav eksplicitni vremenski period povezan sa fizičkim ODSUSTVOM duhovnog učitelja, Naprotiv, citat iznad je korišćen u kontekstu parampara uključujući Brahmu, Naradu i Vyasu, za koje se kaže da su još uvek fizički PRISUTNI.

Tako, u zaključku, ne postoji izjava koja podržava ovaj ’fizčko odsustvo - ograničen rok’ argument. Zato, delovanje Šrila Prabhupada kao dikša Gurua ISKCON-a ne završava parampara, već zapravo NASTAVLJA parampara, jer kao verodostojni član i sadašnja veza parampara, Šrila Prabhupada, nastavlja da povezuje bhakte sa parampara.

Ipak, sadašnji sistem guru obmana praktikovan od ISKCON-a ZAVRŠAVA parampara, jer je zamenila jedinstvenu, ovlašćenu i sadašnju vezu u parampara - Šrila Prabhupada – sa brojnim neovlašćenim lažnim guruima, koji su nesposobni da predstavljaju ili povežu bilo koga sa parampara. Nadalje, čak i sa njihovim lažniim ’fizčko odsustvo - ograničen rok’ argumentom, GBC-jev program guru obmana se može videti kao završavanje određenih grana ISKCON parampara, jer čim jedan od njegovih neovlašćenih gurua napusti svoje telo, odmah bih učenik trebao da ga nasledi, da ne bi “zaustavio parampara“ ; i ipak sledeći GBC gurui su svi fizički odsutni i NIJEDAN “živi guru“ ih nije zamenio da postane naredna GBC ovlašćena ’živa veza’ u parampara:

  • HH Gaura Govinda Swami: “parampara“ završena 1996

  • HH Tamal Krishna Goswami: “parampara“ završena 2002

  • HH Shridara Swami: “parampara“ završena“ 2004

  • HH Bhakti Tirtha Swami: “parampara“ završena“ 2005

“Gurudeva nije ostavio, ili je eventualno mogao da ostavio naslednika.“

(Forum BT Swami učenika, 8. Juli, 2006)

Ironično da je u jednu ruku GBC raspravljao da u slučaju Šrila Prabhupada “zakon“ o učeničkom nasleđu znači da svi njegovi učenici odmah ga navodno mogu naslediti nakon njegovog odlaska, i uistinu u ovom slučaju mi imamo 11 neposrednih zamena; ipak viđeno iz slučaja iznad, GBC je nemoćan da nađe čak i jednu osobu da nastavi “trenutni / živi parampara“ i “nasledi“ gurua nakon mnogo godina.

Delovanje Šrila Prabhupada kao dikša Gurua ISKCON-a nastavlja parampara, dok je ISKCON-ov neovlašćeni guru sistem okončao parampara.

Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!