Sadržaj:

Uvodnik: Srila Prabhupada nam govori kako da ga uistinu slavimo

Mnoge vrste odstupanja

Razbijaci Mitova: Mit o “Automatskom nasledju”              

Citati, Dopisi I Vesti

BTP8