Sadržaj:

Srila Prabhupada: Prvi i poslednji inicirajuci guru ISKCON-a

Satsvarupina zagadjena Lilamrta

btp6