Sadržaj:

Uvodnik: Ubijanje lazi sa “logikom, razumom I argumentima”

btp4