Da li sam Demon ili Vaišnava? 2. Deo


IRM


Povratak Prabhupadu, Izdanje 27, Proleće 2010
Urednik: Krishnakant

Nastavljajući naše teme i izdvajajući absurdne i kontradiktorne objave GBC-ja i njihovih izabranih gurua što se tiče kanonizovanja gurua kao velikih svetaca (molim vas pogledajte zadnju stranu BTP magazina br. 25), mi smo izdvojili ispod još neke od ludih dvomisli:

1991: Guru u GBC rehabilitaciji

“Dok, shodno Rezoluviji 90-69 u kojoj je Bhakti Tirtha Swami postavljen na uslovno od strane GBC Tela i kome je dat program ispravljanja za godinu 1990-91, koji je bio u raspoloženju rehabilitacije za njega kao GBC člana u dobrom stanju za druženje sa svetim mestima i starijim ISKCON vaišnavama koji borave tamo; dok je on na nesreću bio neuspešan da se pridržava sa ovim posebnim uslovima ispravljanja. Zbog toga je GBC Telo, sa dubokim žaljenjem, primorano svojim pravilima da ovim suspenduje Bhakti Tirtha Swamija kao člana GBC-ja. GBC-jeva primarna briga je da vide Bhakti Tirthu ponovo kao člana u dobrom stanju, i kako bi dostigli ovo, program ispravljanja je dat kao sledeće:
On mora sarađivati sa GBC-jem i njihovim dodeljenim oblastima u kojima on propoveda. Za održavanje internacionalnih standarda, on mora ohrabriti svoje učenike da donesu procedure u svojoj zoni za slavljenje i obožavanje gurua u skladu sa onim opisanim u Zakonima ISKCON-a."
(GBC Rezolucija br. 37, 1991)

1998: Guru još uvek GBC rehabilitaciji

“Bhakti Tirhta Swami će raditi sa Ministrastvom Saopštavanja na sadašnjim i budućim knjigama da pregledava da li su određene montaže neophodne kako bi se poboljšale njegove knjige za zajednicu bhakta. Preporučeno je da se pridržava bliže standardima sannyasi oblačenja, u najmanju ruku u ISKCON hramovima. Ministar sannyasija mora prići njemu da razmotri ovo i odluči koji je standard pogodan, uključujući korišćenje štapa. Preporučeno je da pokuša da poveća sadržaj šastri u svojim predavanjima i propovedanjima."
(GBC-jeva Procena Preporuka, 1998)

2003: Guru je besmisleni prevarant i ubica

“Puno bhakta širom sveta su duhovno ubijeni verujući BTS-jevim (Bhakti Tirhta Swami) bizarnim tvrdnjama […] Sa majčinskim vođstvom iz Atlantisa, sa svetom kontrolisanim od strane Društva Lobanja i Kostiju, itd, itd... BTS ima istoriju priča i objavljivanja izmišljenih besmislica koje ga diskvalifikuju da bude ačarya. On bi trebao pričati u skladu sa guru, sadhu i šastra standardom ili da pomoću vođstva majčinstava odleti u drugu dimenziju. Ove besmislice moraju prestati. To je jednostavno varanje."
(HH Bhakti Vikaš Swami, PAMHO tekst, 19. Avgust, 2003)

2010: Guru je sve vreme čisti bhakta iz duhovnog sveta!

“Dakle na ovaj način možemo videti da je zapravo Krišna poslao Šrila Prabhupada da izvrši ovu misiju. I da bi asistirao Šrila Prabhupadu Šri Krišna je takođe poslao puno bhakta.
Bez sumnje HH Bhakti Tirtha Maharaj je jedan od njih. […] Šrila Prabhupada je to sam nekoliko puta priznao da su puno njegovih učenika ne samo obična živa bića, sadhaka bhaktas, već da su njegovi večni saradnici. Kao što je on došao sa duhovnog neba ove bhakte su tako isto došle sa duhovnog neba. […] Šrila Prabhupada je smatrao sebe da je veoma, veoma poseban bhakta i bio je poseban bhakta. […] Kako mi prepoznajemo Bhakti Tirtha Maharaj-inu naprednu situaciju kao čistog bhaktu? Mi smo čuli o plesanju Čaitanya Mahaprabhua i Njegovih sledbenika i možemo videti samo bljesak toga dok je Maharaj plesao."
(HH Bhakti Charu Swami, 22. Februar, 2010, Javna lekcija o Bhakti Tirtha Maharaju u ISKCON bazi Mayapura, Zapadni Bengal, Indija)

Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!