Ćaknut Svet ISKCON-ovog (GBC-ja)
Upravnog Organa Upravljanja


IRM


Povratak Prabhupadu, Izdanje 24, Leto 2009

Urednik: Krishnakant

Kao što vidimo ispod, GBC putem svojih Rezolucija nastavlja da pruža još više dokaza o njihovim konstantnim menjanjem stavova, čime neizbežno protivreče sami sebi u procesu. Do sada bi moralo biti jasno i najracionalnoj osobi da bi trebalo slediti Šrila Prabhupada kao jedinog dikša (inicirajućeg) gurua u ISKCON-u, a ne GBC-jev ćaknuti svet izglasanih gurua.

Trebamo više gurua koji su dobri kao Bog

Obzirom da postoji činjenična potreba za više dikša gurua u ISKCON-u da se propovedanje prilagodi svetu […]"
(GBC Rezlucija 305, 2009)

...ali oni mogu biti izopačeni!

Disciplina Bhakta Odobrena da deluje kao Inicirajući Gurui. Razlozi za Disciplinu […] kršenje pravila, kao što je fizički napad, osim u samoodbrani, nepravilan odnos sa suprotnim polom, nepravilno seksualno ponašanje, optuživačko ponašanje prema bhaktama, nepravilna ponašanja van vaišnavske zajednice. Itd […] Nenamensko trošenje sredstava. […] Neuspeh da se poštuju četiri regulativna principa ili da se ne mantra 16 krugova maha mantre.“
(GBC Rezolucija 315, 2009)

Mi sledimo tradiciju

Na snazi naše Vaišnavske tradicije i izjava Šrila Prabhupada, GBC zaključuje da Šrila Prabhupada namerava da njegovi učenici postanu “regularni gurui“ nakon što on fizički napusti svet.“
(GBC Rezolucija 409, 2004)

...tako što će biti bez presedana!

Dok je ISKCON svetska bez presedana Gaudiya Vaišnava misija koja ima za cilj pripojiti mnoge individualne dikša i šikša gurue i njihove ućenike.“
(GBC Rezolucija 316, 2009)

Mi se želimo fokusirati na Šrila Prabhupada

Dok pozicija odbora Šrila Prabhupada želi da fokusira naše ISKCON zakone sve više na čvrstom položaju Šrila Prabhupada“
(GBC Rezolucija 316, 2009)

... tako što će naše noge oprati u javnosti!

Kako bi se potpuno više fokusirali na Šrila Prabhhupada i njegov specijalni odnos sa svakim bhaktom, ISKCON-ov šikša ili dikša guru može prihvatiti javno guru-puja (obožavanje/ ili pranje stopala) lično jednom godišnje na ISKCON vlasništvu na njegov rođendan (Vyasapuja).“
(GBC Rezolucija 316, 2009)Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!