Dokaz je ispred nas svakog jutra


IRM

Povratak Prabhupadu, Izdanje 21, Jesen 2008

Novi bhakta nam je rekao da ne moze da razume zasto postoji spor oko Srila Prabhupadove pozicije kada svaki ISKCON hram ima veliku „statu-u“ Srila Prabhupada, i svako jutro oni nude njemu „Guru-puja“ molitvu, ili ponudu za obozavanje Gurua.

Objasnili smo da je ovo bio „mamac za preokrenuti“ pristup. Nemajuci svoju moc, GBC guru obmanjivaci se svi kriju iza Srila Prabhupada, osim kada je njihov „dan za naplatu“, poznat u ISKCON-u kao „inicijacija“, kada se Srila Prabhupada odjednom po kratkom postupku izgura sa puta. Cak i tada, kako bi se umirio ucenik,  ponekad bi se dvolicne reci nudile tvrdeci da se inicijacija radi „u ime Srila Prabhupada“, ali bi guru-daksina cek i obozavanje, ipak, ostao kod „guru“ varalice.  

Ali cinjenica da ISKCON nudi „Guru-puja“ svakog jutra Srila Prabhupadu je svakako poucna.

Guru-puja: obozavanje diksa Gurua

Svakog jutra u svakom ISKCON hramu u svetu, bhakte izvode ceremoniju „Guru-puja“ – obozavanje ISKCON Osnivaca- Acarye Njegove Bozanske Milosti A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ova ceremonija je obavezna za svakog clana ISKCON-a, od najstarijeg GBC clana do novog bhakte (privrzenika). To je ceremonija koja je namenjena da se dnevno odrzava dokle god je ISKCON-a za hiljade godina koje dolaze. Iako Srila Prabhupada nije fizicki prisutan, svaki dan svi clanovi GBC-ja i njihovi sledbenici stoje ispred Srila Prabhupadovog oblika - murtija (sveta statua), kao deo Guru-puja (molitva) ceremonije, pevaju sledeci stih njemu:

„cakhu-dan dilo jei, janme janme prabhu sei, Divya-jnana hrde prokasito.“

Prevod ovog stiha u ISKCON pesmaricama je:

„On otvara moje mracne oci i ispunjava moje srce sa transedentalnim znanjem. On je moj Gospod zivot za zivotom.“

I u objasnjenju ovog stiha, Srila Prabhupada kategoricki objasnjava da on daje diksa, ili inicijaciju:

„Divya-jnana hrde prokasito. Sta je ta divya-jnana? […] Ovo je divya-jnana. Diksa. Diksa znaci od ove divyajnana.“
(Lekcija Srila Prabhupada, 11/7/1976)

Srila Prabhupada kaze da njemu pridjemo za diksu

Standardni pismeni dokaz za potrebom da se dobije inicijacija od diksa Gurua je data u Bhagavad-Giti, 4:34:

„Samo pokusaj da saznas istinu prilazeci duhovnom ucitelju. Ponizno mu postavljaj pitanja i sluzi ga. Samospoznata dusa ti moze preneti znanje jer je videla istinu.“
(Bhagavad-Gita Kakva Jeste, 4:34, [1972 izdanje])

  1. Rec „upadeksyanti“ koja se pojavljuje u sanskrit transkripciji ovog stiha je prevedena od strane Srila Prabhupada kao „inicirati“ i „preneti znanje“. I upravo smo videli da moramo recitovati i pevati svakog jutra da je Srila Prabhupada taj koji prenosi ovo znanje kojim je neko iniciran – „divya-jnana.“

  2. GBC tvrdi da se ovaj stih moze samo primeniti na njih a ne Srila Prabhupada, jer se ne moze prici Srila Prabhupadu za inicijaciju jer „nije fizicki prisutan“. Ali opet, mi svakog jutra pevamo nesto drugo Srila Prabhupadu tokom Guru-puja molitve. Sam prvi stih Guru-pija molitve pevane od svakog ISKCON clana svakog jutra, je:

„Sri-guru-carana-padma, kevala-bhakti-sadma, vando mui savadhana mate.“

Dok citira ovaj prvi stih iz njegove Guru-puja molitve ceremnonije, Srila Prabhupada kategoricno iznosi da ovaj stih znaci prilazenje „duhovnom ucitelju koji ima moc“ – koji mora da bude naravno samo on jer je ovaj stih pevan njemu:

„Dakle to je pocetak, jer ako zelite postati bhakta, onda morate prici duhovnom ucitelju koji ima moc. Sri-guru-carana-padma, kevala-bhakti-sadma, vando mui savadhana mate.“
(Lekcija Srila Prabhupada, 11/7/1976)

I videli smo ranije da on poseduje tu moc da podeli divya-jnana, ili diksa (inicijaciju).

GBC izjavljuje da svako prima diksa od Srila Prabhupada

GBC se slaze da ko god daje divya-jnana je zaista nas diksa Guru:

„Ova divya-jnana je glavni aktivni sastojak diksa.“
(GBC Rezolucija 1999, No 404)

I upravo smo videli da svaki ISKCON-ov clan treba pevati i slaviti Srila Prabhupada svakog jutra, kao Gurua koji nam daje ovu divya-jnana!
Zbog toga, GBC nenamerno prihvata da Srila Prabhupada mora biti, kao davalac divya-jnana, nas diksa Guru.
 
GBC vara kako bi ispravio svoje gluparije

Shvateci da su 1999 iz neznanja efektno proglasili Srila Prabhupada kao diksa Gurua ISKCON-a, i da svako jutro pevaju ovu cinjenicu, GBC je pokusao da izbegne ovo prihvatajuci preporuke svog „Savetodavnog Veca Sastri“, takodje zvanog „bramane“, jednostavno  promeniti definiciju reci „diksa“ i tvrdeci da nema veze sa reci „divyajnana“!:

„Slog di u diksa nije zapravo izveden iz istog korena kao divyam, niti je nuzno povezana sa imenicom jnanam. Niti goli slog ksa nuzno znaci ksapayati, niti je objekt tog glagola nuzno „neznanje.““
(GBC Savetodavno Vece Satri dokument, 2003)

Naravno, Srila Prabhupada kaze potpuno suprotno:

„Diksa, diksa. Di...divya. Postoje dve reci, divyajnana. Divyajnana znaci transedentalno, duhovno znanje. Dakle divya je di, i jnanam, ksapayati, znaci, da je ksa, di-ksa. To se zove diksa, diksa, kombinacija. Dakle diksa znaci inicijacija za zapoceti duhovne aktivnosti. To se zove inicijacija.“
(Lekcija Srila Prabhupada 22/2/1973)

Ovo je isto kao kad bi osoba koja priznaje kako je uhvacena u kradji, kasnije rekla „kradja ne znaci ukrasti“!

Zakljucak

Sama cinjenica da trebamo pevati Guru-puja molitvu Srila Prabhupadu svakog jutra dokle god je ISKOCN-a je najednostavniji i najubedljiviji dokaz da je postavljen za diksa Gurua ISKOCN-a za vreme njegovog trajanja. I GBC je takodje sam nenamerno (u nezanju) na kraju priznao ovu cinjenicu, pored ociglednog pokusaja upisa da se uvede i izmisli njihova sama ucenja o divyajnana i diksa znacenju.

Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. I Budite Srećni!