IRM

Lepo je kada se nešto može čuti od Šrila Prabhupada direktno, ali neki ljudi kažu da parampara ne treba biti zaustavljena – to čak na nekom mestu kaže i sam Šrila Prabhupada, ‘’U mom odsustvu moji učenici trebaju postati vođe’’.
- Sriganesh S., Mysore, Indija

Urednik odgovara:

Da, parampara (učeničko nasleđe) se treba nastaviti, i nastavlja se sa Šrila Prabhupadom. GBC je taj koji je zaustavio parampara uklanjanjem Šrila Prabhupada koji je opunomoćena sadašnja veza u učeničkom nasleđu, time, što je postavio neke neopunomo- ćene gurue koji opet zbog manja direktnog opunomoćenja ne mogu povezati nikog sa parampara. U stvari, oni su odsekli sve buduće generacije od povezivanja sa parampara. Da bi ispravio ovu veliku grešku, IRM pokušava da vrati Šrila Prabhupada, jedinu verodostojnu sadašnju vezu sa parampara, na položaj inicirajućeg gurua. Šrila Prabhupada takođe nikada nije učio da sadašnja veza sa parampara prestaje da bude sadašnja, onog momenta kada napusti planetu, čak iako on nije opunomoćio novu, naslednu sadašnju vezu sa parampara. Radije, on ostaje Guru koji je pristupačan kako svojim učenicima tako kao i onima koji žele da postanu njegovi učenici. Prema tome, Šrila Prabhupada nastavlja da predstavlja parampara svim budućim generacijama. Činjenica je, da je Šrila Prabhupada zaista hteo da svi mi u njegovom odsustvu postanemo lideri, koji bi delovali kao šikša gurui (poučavajući gurui ili propovednici), ali on nikada nije opunomoćio nikoga ko bi ga zamenio na položaju dikša Gurua za ISKCON:

“Svi članovi GBC-ja trebaju biti poučavajući gurui. Ja sam inicirajući guru, a ti trebaš biti poučavajući guru [...] “
(Šrila Prabhupada Pismo GBC članu, 4-ti Avgust, 1975)

Zahvaljujem na časopisu.
[…] Kritika – pažnja se pridaje previše onome šta oni prevaranti rade u instituciji ISKCON. Ostavite to za kraj. […] Ja hoću da vidim inspiraciju momentalno po otvaranju časopisa PP. Neka prvo Šrila Prabhupada govori. […] Setite se originalnog Back To Godhead časopisa, na čijim su koricama srećna lica koja rade službu, nama to treba! Motivišite bhakte! […] Fokusirajte se na pozitivno. Šrila
Prabhupada kaže “mi smo vrlo pozitivni” (Intervju, ‘Savršena Pitanja,
Savršeni Odgovori).”
- Dominique Rocanella, Grinfild, SAD

Urednik odgovara:

Hvala ti što sa nama deliš svoje stavove. Najveća inspiracija se može dobiti iz Šrila Prabhupadovih knjiga, gledanjem njegovih video snimaka, slušanjem njegovih lekcija sa traka itd. Mi se sa time ne može takmičiti, niti to pokušavamo!
Radije, časopis PP je pokrenut sa posebnim zadatkom, a to je da se izbori sa problemom nerazumevanja, prevare i laži koje se serviraju ljudima u Šrila Prabhupadovo ime. Stoga, mi stvarno pokušavamo da nekako izbalansiramo prezentaciju informacija o ‘’prevarantima’’ sa informacijama o dobrim vestima, ali nažalost, ovaj prljav posao čišćenja gluposti zahteva da se uradi još dosta toga, pa se pažnja usmerena na to prirodno reflektuje u časopisu.

Ovaj časopis, je za bhakte koji ga čitaju, nešto konačno izvan onoga što je spravljeno u Velikoj Guru Prevari koja je opustošila Šrila Prabhupadov pokret, a saznanje za to da je Šrila Prabhupada i dalje pristupačan, je najbolja vest koja može da nas motiviše. Ako nam neveruješ, samo pogledaj naše stranice sa pismima, na njima smo objavili nešto više od 1500 primljenih pisama ispunjenih pozitivnom energijom!

I mi se nadamo da takav rad u skorije vreme više neće biti potreban, i da će časopisi Povratak Prabhupadu i Back To Godhead postati jedan časopis za ceo Hare Krišna pokret!

Propaganda je štetna, i ja ne- verujem, da bi se to Šrila Prabhupadu svidelo i da bi on to odobrio. [...] Neka vas je sramota što koristite Šrila Prabhupadov obraz i njegovo ime u promovisanju vaših ličnih devijantnih filozofija. To zaista nije u redu.’’
- Laurence i Kathleen Fink, ISKCON Detroit, SAD

Urednik odgovara:

Kažete da je ‘’propaganda štetna’’. Ono što vi zaista hoćete da kažete je da je ISTINA ‘’štetna’’, jer u časopisu PP nepostoji apsolutno ništa što ste vi čak i izdaleka identifikovali kao neistinu. Pored toga, Šrila Prabhupada nam u Bhagavad-Giti daje instrukciju, da mi trebamo govoriti istinu, čak iako ona nije prijatna za čuti.

Istinoljubivost, Satyam, znači da činjenice trebamo predstaviti takve kakve jesu, za dobrobit drugih. Istinu se smemo da menjamo. Društveni običaji često nalažu da istinu treba reći samo ako je prijatna. To nije istinoljubivost. (…) Ako upozorimo narod na lopova, rekli smo istinu. Iako je neprijatno, ne smemo da je prećutimo.’’
(Bhagavad-gita Kakva Jeste, 10:4-5, smisao)

Stoga, pošto je ono što mi objavljujemo istina, cela istina i ništa osim istine, Šrila Prabhupadu bi se to sigurno svidelo i on bi to odobrio!

Optužujete nas da koristimo ‘’Šrila Prabhupadov obraz i ime za propagiranje devijantnih filozofija.’’ Ono što vi zaista hoćete da kažete, je da mi koristimo Šrila Prabhupadov obraz i ime, za promovisanje njega kao Gurua svog sopstvenog pokreta.

GBC je taj koji koristi Šrila Prabhupadovo ime u promovisanju SVOJIH devijantnih filozofija, tj. da su GBC članovi, a ne Šrila Prabhupada, guru za Njegov pokret. Neka ih je sramota. To zaista nije u redu.


Molim vas, dajte mi imena gurua koji su pali. To tražim iz predostrožnosti, kako bi nadgledali ono što se trenutno dešava.’’
- Raghavendra Rao, Houston, Texas, USA

Urednik odgovara:

Ono što sledi je spisak bivših
ISKCON “gurua” koji više nisu inicirajući gurui za ISKCON, i još više desetina njih koji su dobili cenzuru.

U stvarnosti je svaki “guru” u ISKCON-u pao, pošto se svi oni nisu povinovali Šrila Prabhupadu, nisu povinovali - u smislu da su uzurpirali njegov položaj kao jedinog opunomoćenog dikša (inicirajućeg duhovnog učitelja) Gurua za ISKCON:

1. Agrani Swami
2. Ananda Svarupa Swami
3. Astaratha Das
4. Atreya Rsi Das
5. Bhagavan Das Goswami
6. Bhakti Balabh Puri Goswami / Balabhadra Das
7. Bhakti Abhaya Carana Swami
8. Bhaktiprabhava Maharaj
9. Bhaktivaidurya Madhava - formerly Rohini Kumar Swami
10. Bhavananda Goswami
11. Ganapati Swami
12. Hansadutta Swami
13. Harikesa Swami
14. Isvara Swami
15. Jagad Guru Swami
16. Jagadish Goswami
17. Jayatirtha Das
18. Kirtanananda Swami
19. Mahabhagavata Swami
20. Maharam Das Adhikari
21. Narahari Swami
22. Pancadravida Swami
23. Paramananda Das Adhikari
24. Prthu Das
25. Radha Krsna Swami
26. Ramesvara Swami
27. Rohini Suta Das
28. Rukmini Pati Das
29. Rupanuga Das
30. Satsvarupa Das Goswami
31. Somaka Swami
32. Suhotra Swami
33. Vaninatha Vasu Das
34. Vipramukhya Swami