IRM

Mi smo postojano usmeravali pažnju na to, da otkako ISKCON gurui ne poseduju moć ubeđivanja, njima je neophodno, da se u pogodnom momentu potpomognu Šrila Prabhupadom, kako bi privukli sledbenike i motivisali ih da bilo - šta urade. U časopisu PP br.17, objavili smo ovakav jedan primer, gde je Šrila Prabhupada, koji treba biti glavni u životu svakog člana ISKCON-a, bio iznenada prizvan samo kako bi sprečio ISKCON bhakte da ne prebegnu kod HH Narayana Maharaja iz Gaudiya Matha.

Dole vidimo još jednu besramnu eksploataciju Šrila Prabhupada, ali ovog puta od strane GBC izabranog gurua HH Sivarama Swamija (“SRS”), kada je u vreme maratona poslao sms poruku svojim učenicima, kako bi ih motivisao da prodaju knjige:

srsHH Šivarama Swami:
Priziva Šrila Prabhupada samo kada mu to odgovara

“Pre 30 godina, budući da sam bio predsednik hrama u Čikagu, zajedno sa drugim bhaktama sam od 6 sati prepodne do 8 sati poslepodne bio na aerodromu O’Hara. Zadatak svakog bhakte je bio da dnevno podeli minimum 100 velikih knjiga. Znali smo, da ćemo dok delimo knjige biti zajedno sa Šrila Prabhupadom, našim guruom,našim prijateljem, našim dobronamernikom, našim jedinim ključem ka Krišni, i najvećem propovedniku Gospodina Caitanye. I mi smo želeli da živimo samo na taj način: uvek sa Šrila Prabhupadom. Stoga se danas, kao i u ono vreme, Šrila Prabhupada treba služiti. Prema tome, hajdemo danas napraviti naš ‘’Specijalan Prabhupada Dan!’’ […] Neka nam Šrila Prabhupadov osmeh bude meditacija, hajdemo danas uraditi nešto divno. Uskliknite “Šrila Prabhupada ki jaya!”, i on će biti tu pored vas. Nemojte nikad misliti ,da ste sami.”
(SMS poruka od ŠRS Sankirtan
bhaktama, 28-mi Novembar, 2007)

1) Zbog toga, što se knjige moraju podeliti i novac pokupiti, bhakte se iznenada ubeđuju, da svoju pažnju fokusiraju na Šrila Prabhupada, služeći ga tako na isti način, kao što su ga pre 30 godina, služili njegovi učenici.

2) Ovo se radi zato, da bi bhakte mogle živeti sa Šrila Prabhupadom isto onako, kako su to pre 30 godina, radili njegovi učenici.

3) Pa se tako, na ovaj način ističe to, da je Šrila Prabhupada uvek na strani sankirtan bhakta (propovednika), upravo kao što je i pre 30 godina bio na strani njegovih učenika.
Nakon završene službe, interakcija i povezanost koju je jedan dobio od Šrila Prabhupada, kao i sam rezultat službe, ostaje isti kao i rezultat učenika, koji su služili Šrila Prabhupada 30 godina ranije. Jedina stvar, koja se mora promeniti, je ta, da oni sada ne mogu biti njegovi učenici! Radije, oni moraju biti učenici osobe, koja im je poslala sms poruku, osobe, koja će polodove njihovog rada prigrabiti za sebe, kao njihov pravi ‘’guru’’. Ovaj primer, ilustruje korišćenje specifičnog pristupa, po kome je Šrila Prabhupada guru za svakoga, dok u stvarnosti to nije tako, što u potpunosti oslikava Veliku Guru Prevaru, 3-ći Deo, na šta smo bacili svetlo u našem uvodu, kako je ista sada postala standardni program za varanje, kako u ISKCON-u, tako i bilo gde drugde. Licemerje i besramnost, u eksploatisanju Šrila Prabhupada od strane ISKCON gurua, u pokušaju izgradnje njihovih malih guru imperija, stvarno oduzima dah. Njima čak ni ne smeta, da ‘’svojim’’ učenicima daju neko privremeno odobrenje , kako bi oni mislili, da rade službu isto kao Šrila Prabhupadovi učenici, samo ako će to pomoći da se održi njihov guru program.

sp

Šrila Prabhupada:
Naš guru, naš prijatelj, naš najbolji dobronamernik, naš jedini ključ ka Krišni'