IRM

Dobrodošli na stranice novog izdanja časopisa Povratak Prabhupadu (PP), Broj 19.

sp
Naši čitaoci su nedavno dobili naše drugo Specijalno Izdanje (‘’SI2’’), koje je bilo objavljeno odmah nakon Izda- nja Br.18, a koje baca svetlo na glav- ni trend što se u zadnjih par godina sprovodi u ISKCON-u. ISKCON Gurui su ovim trendom pokušali da zadrže svoju moć tako što su naizled počeli da postepeno prihvataju stav IRM-a. To smo i pokazali u SI2, na-slovljenom ‘’Njihovim Sopstvenim Rečima’’, gde se reči ISKCON Lidera slažu sa argumentima i zaključcima IRM-a., Raspravljajući da je njihov komični guru sistem ustvari neki tip ritvik (predstavnik ačarije) sistema, oni se nadaju, da će se na taj način otarasiti opozicije,dok istovremeno, nastavljaju da praktikuju tu istu Veliku Guru Prevaru!

Ovo korišćenje istine o Šrila Prabhupadovom položaju kao masku za jednostavno pridobijanje i zadržavanje moći, sada možemo nazvati ‘’Velika Guru Prevara, 3-ći Deo’’. Ona predstavlja nastavak evolucije od 1-og i 2-og dela prevare (gde je guru udruženje povećano sa 11 samoimenovanih gurua na sve i svakoga, posredstv- om novog glasačkog sistema), dok se guru prevara preobražava i prilagođava, upravo kao virus, na novonastalu situaciju samo da bi preživela i zadržala moć. U Velikoj Guru Prevari, 1-vi Deo, “ritvik” je bio iskorišćen kao oruđe kojim su guru ambicije bile ispunjene, sa dikša guru udruženjem (tj. delujući kao inicirajući duhovni učitelj u odnosu sa učenicima), gde su svi bili opravdani kao prvi koji su dobili imenovanje kao ritvik (zvanični sveštenik). Sada, u Velikoj Guru Prevari 3-ći Deo, prevara je otišla korak dalje, tvrdeći, da jedan može delovati čak i kao ritvik, dok on u praksi, ustvari, istovremeno nastavlja pokušavati da deluje i deluje kao dikša guru. U ovoj zadnjoj prevari 3-ći Deo, ISKCON guru prevarantima su se pridružili i neskriveni “ritvik” prevaranti, koji čak i više od ISKCON gurua dodeljuju ritvik pristup kako bi postigli ciljeve slične onima koji imaju ISKCON guru prevaranti: tj. va novca, zadržavanje moći i vla-danje nad drugima – u globalu,za-dovoljavanje iste suptilne seksual-ne želje za profitom, čašću i posebnošću. Međutim, ritvik prevaranti obezbeđivanje konstantnog prili- su u svom korišćenju ‘’ritvika’’ za zgrtanje bogatstva i pridobijanje moći otišli još dalje od svojih guru parnjaka. Evo nekih primera:

a) Prihvatanje da trenutno netrebaju postojati nikakvi dikša gurui, ali sa izmenjenom definicijom da je ritvik, ustvari, neka vrsta ‘’dikša guru praktikanta na čekanju’’; ili da je ritvik samo mera popunjavanja praznine za vreme dok su svi ostali ‘’dikša gurui na če-kanju’’. Još uz to, ritvik je takođe definisan i kao neko ko poseduje mnoge moći dikša gurua.

b) Prihvatanje da netrebaju postojati nikakvi dikša gurui, ali uz tvrdnju da je jedino ritvik ‘’davalac inicijacije’’, koji jedini može da pr- avilno ‘’poveže’’ osobu sa parampara(učeničkim nasleđem), u pokušaju da se izvežba kontro– la i moć nad ‘’učenicima’’,upravo kao i ovi dikša gurui.

c) Prihvatanje da netrebaju pos- tojati nikakvi dikša gurui čisto kao sredstvo da bi se odbacio autoritet gurua i GBC-ja nad hramom ili projektom, time samostalno kontroli- šući vlasništva, ljudstvo i novac za hram ili vođe projekta. Slično tome, jedan može da opravda odbaciva- nje autoriteta kako bi mogao lans- irati bilo koji ‘’projekat’’ koji mu se sviđa, i koji bi on tada mogao ‘’voditi’’ nezavisno i van svake kontrole.

Stoga, nije važno kako to mo- žemo nazvati, nego radije, kao što Vedska izreka kaže, phalena pariciyate, sve se mora suditi po rezultatu. Da li je krajnji rezultat prihvatanje ritvik pristupa, samo da bi isti poslužio kao oruđe kako bi se zadovoljile kakve god bile nečije lične želje – bilo za postajanjem člana guru udruženja, novcem, moći, vlasništvima, projektima ili šta god već da je u pitanju? Ko se okoristio, i kako? Šta se to promenilo – da li je tu došlo prosto do promene u moći, sa svime ostalim propratnim što je već postalo ‘’uobičajeni biznis’’, bez ikakvog pokušaja da se aktivno vodi borba sa guru prevarom, osim u slučaju, kada nečiji lični položaj postane ugrožen?

IRM je međutim, jedina organizacija ko-ja je potpuno posvećena isključivo pro-pagiranju istine o Šrila Prabhupadovom položaju, radije nego, da ista prosto koristi Šrila Prabhupadov položaj u obezbeđivanju kanala za priliv novca ili nečiji lični projekat. Ovo se radi ne zato da bi se stvorila pogodnost za prido- bijanje ili zadržavanje moći, već zato što je to naša misija, naša jedina misija.
I zaista, u pokušaju da se poberu plodovi ovog rada, ritvik prevaranti traže način da takođe izvrše i Veli-Ku Guru Prevaru, 3-ći Deo. Stoga vas molimo da se čuvate lažnih imitatora – tražite istinu – kontak- tirajte časopis Povratak Prabhupadu kako bi ste otkrili ko je pravi a ko je samo još jedan guru prevarant (bilo on guru ili ritvik), koji koristi ‘’ritvik’’ čisto kao ‘’masku’’.

Velika Guru Prevara se može ovako podeliti:

Velika Guru Prevara, 1-vi Deo

  • Imenovanjem ritvika

Velika Guru Prevara, 2-gi Deo

  • Glasanjem

Velika Guru Prevara, 3-ći Deo

  • Redefinisanjem/korišćenjem ritvika (ili korišćenje ritvik pristupa) čisto kao masku.

3-ći Deo je još nazvan i ‘’guru’’ prevara, pošto u njoj mogu da učestvuju i ‘’ritvici’’ koje koriste ritvik prevaranti, jer upravo kao i u guru prevari, postoji isti cilj za ostvarivanjem profita, časti i posebnosti. Prema tome, bio to guru ili ritvik prevarant, prevara je ista: iskoristiti Šrila Prabhupada i njegovu filozofiju za pridobijanje položaja, kontrole i uživanja.
Molim vas, neustručavajte se da mi pišete na sledeću adresu, ako imate bilo kakvo pitanje, kritiku ili komentar:

irm@iskconirm.com

Hvala i Hare Krišna!

Vaš u službi Šrila Prabhupada

Krišnakant