IRM

Prošla 4 broja časopisa PP (molimo vidite str. 5 u ovom broju) su ilustrovala rastući trend obožavanja polubogova u ISKCON-u. Kao
prethodnicu ovome, mi smo takođe razotkrili i zahtev za odobrenje novčane podrške koja bi bila iskorištena za izgradnju hrama Gospodina Ganeša i Gospodina Šive u novom projektu ISKCON-a u San Dijegu, na čelu sa GBC članom Badrinarayan Dasom.

Evo šta o tom trendu kaže ISKCON Guru HH Jayadvaita Swami:

''ISKCON je otišao daleko iznad toga da je Hinduizam – da bi postao veoma, veoma Hindu! Hramovi su postali centri za pravljenje kulturnih i socijalnih događanja, sveštenici zarađuju za život obavljajući ceremonije venčanja i skraćivanja kose, članovi kongregacije se ohrabruju da šalju svoje donacije da bi dobili blagoslove Gospodina sa njihovim imenima na početku spiska. U Hramovima, koji su ranije pripadali samo Gaura-Nitai i Radha-Krišni, sada se instaliraju murtiji polubogova. U nekim zonama ISKCON je pretrpeo ozbiljnu Indijanizaciju.''
(HH Jayadvaita Swami, Konferencija za Izučavanje ISKCON-a, 28-mi Jul, 2007, Italija)

Prema ovome gore, dole ćemo videti koliko je ISKCON zaista otišao daleko u odstupanju od Šrila Prabhupadovih instrukcija; što nimalo neiznenađuje, otkako je zbačen sa položaja Gurua u svom sopstvenom pokretu.

 

ISKCON hramovi nisu namenjeni za obožavanje polubogova

Stoga, mislim da Murti koji imaš nije Murti Višnua, već izgleda da je Murti Gospodina Šive. U svakom slučaju, mi taj Murti ne možemo obožavati. U našem hramu mi ćemo uvek obožavati Murti Radhe – Krišne ili Gospodina Jagannatha.’’
(Šrila Prabhupada Pismo, 15-ti Januar, 1969)

Ti znaš da smo mi odbili čak i Hindu ljude koji žele sprovoditi obožavanje polubogova u našem hramu (…) U stvari, mi ne bismo trebali dozvoliti nikome da obavlja bilo kakvu funkciju u našem hramu, koja je protivna Vaišnavskim principima.’’
(Šrila Prabhupada Pismo, 10-ti Oktobar, 1968)

U vezi lekcije koju si dao u Utorak u svom domu, ti je možeš nastaviti kao pod grana ISKCON Radha Krišna Hrama. Procedura se treba sastojati isključivo od mantranja Hare Krišna Maha Mantre ili pevanja drugih pesama kao što je Govinda jaya jaya,Gopala jaya jaya…, i ništa drugo sem toga. Obožavanje polubogova u tvojoj kući ili smatranje, da je polubog na istom nivou sa Narayanom ili Krišnom, treba biti u potpunosti stopirano, jer to u stvari nije činjenica.’’
(Šrila Prabhupada Pismo, 10-ti Januar, 1970)

Neki Hindusi podržavaju. Ja neću Hindu Hram. Naša misija je drugačija. Mi prihvatamo svakoga. Svesnost Krišne je za svakoga. To nije Hindu propaganda. Ljudi to mogu pogrešno shvatiti.’’
(Šrila Prabhupada Sastanak, 9-ti Jun, 1969)

[...] ovaj pokret svesnosti Krišne
jednostavno propagira obožavanje Krišne, odbacujući obožavanje polubogova.’’
(Šrimad-Bhagavatam, 4.31.14 smisao)

‘’Ako mi svoju pažnju preusmerimo na obožavanje polubogova, onda će naša vera u Krišnu biti poljuljana. Mi, Gaudiya Vaišnave, pod vodstvom Gospodina Caitanye, želimo postojanu veru u Krišnu, a ne poljuljanu.
Prema tome, sa naše tačke gledišta, u našim delatnostima nema mesta za obožavanje bilo kog poluboga.’’
(Šrila Prabhupada Pismo, 29-ti Januar, 1970)

Čuveni mudraci i polubogovi nikada nisu postavljali kipove ljudi ili polubogova, ali su podizali hramove Višnua za dobrobit običnih ljudi, da bi ih uzdigli na nivo svesnosti Boga..”
(Šrimad-Bhagavatam, 3.1.23, smisao)

Obožavanje polubogova je osuđeno

Slično tome, ovaj stih osuđuje obožavanje polubogova. Polubogovima možemo odati svoje poštovanje, ali oni nisu vredni obožavanja.“
(Šrimad-Bhagavatam, 6.16.38, smisao)

Obožavanje polubogova je namenjeno neinteligentnima

U Bhagavad-Giti (7.20) je rečeno da su osobe koje obožavaju polubogove izgubile svoju inteligenciju: kamais tais tair hrta jnanah. Veoma su privučene čulnim uživanjem i zato obožavaju polubogove......lišeni su svesnosti Krišne i ne zanimaju se za predano služenje gospodina.’’
(Šrimad-Bhagavatam, 3.32.2, smisao)

U Bhagavad-giti je rečeno, da je onaj ko obožava polubogove kao što su Brahma, Šiva, Indra, Čandra, ili boginje kao što su Kali, Durga, Sarasvati itd. opisan kao osoba koja je izgubila svoju inteligenciju.’’
(Šrila Prabhupada Pismo, 25-ti Februar, 1968)

Ateisti

Šrila Narottama dasa Thakura
je rekao [...] ako želimo postati čisti, nepokolebljivi bhakta, ne bismo trebali uzeti utočište ni jedog poluboga ili boginje. […] Stoga trebamo zaključiti da su svi oni koji obožavaju polubogove ili samozvane inkarnacije Boga ateisti.’’
(Šri Caitanya-caritamrta, Adi-lila, 10.11, smisao)

Izjava o misiji IRM-a

Od vremena fizičkog odlaska Njegove Božanske Milosti A. C. Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada 14-og Novembra 1977 iz našeg materijalnog vida, Međunarodno Društvo za Svesnost Krišne (ISKCON), veličanstven pokret koji je on sam osnovao 1966 godine i koji je jedina nada za čitavo čovečanstvo,je pretrpeo ozbiljan pad u svojoj duhovnoj čistoći. Razlog za to su brojna odstupanja od instrukcija i standarda koje je dao Šrila Prabhupada, a glavno od tih odstupanja je njegovo zbacivanje sa položaja dikša Gurua za ISKCON. ISKCON-ov Pokret za Obnovu stremi ka vraćanju ISKCON-ove prethodne slave, čistoće i filozofske strogosti, putem ponovnog uspostavljanja svih instruk-

cija i standarda datih od Šrila Prabhupada, počevši sa ponovnim postavljanjem njega kao jedinog autoriteta i dikša Gurua za ISKCON. Stav IRM-a je izložen u pozicionom dokumentu ‘’Konačna Naredba’’ – vidite zadnju stranu za naručivanje vašeg besplatnog primerka.

sp