IRM

Ubroju 6 časopisa PP postoji članak pod nazivom “Prevara koju je osmislio Jayapataka”, u kome smo pokazali, kako je jedan od Šrila Prabhupadove braće po Bogu, HH Šridhara Maharaja (“SM”), bio iskorišten od strane HH Jayapataka Swamija(“JPS”) . JPS mu je u potpunosti lažno predstavio Šrila Prabhupadove instrukcije u vezi sprovođenja inicijacija:

“Maharaja, pre nego što je naš Šrila
Prabhupada otišao, on je ostavio instrukciju za sprovođenje inicijacija i nastavljanje sampradaye – on je prvo imenovao jedanaest bhakta, svojih učenika, koji će biti inicirajući duhovni učitelji…’’
(JPS/GBC razgovor sa Šridhara Maharajem, Mart 1978).

Čitaoci časopisa PP znaju, da je ovaj gore citat čista izmišljotina.
Šrila Prabhupada je imenovao, konačno, samo jedanaest učenika koji su kao ritvici (zvanični sveštenici) trebali inicirati u njegovo ime, a ne u svoje ime kao inicirajući duhovni učitelji. Ali SM to nije mogao znati pa je tako sledećih par godina nastavio da veruje u laži koje mu je servirao JPS.

Do 1980, Velika Guru Prevara, 1-vi Deo, je već počela da se susreće sa nekim ozbiljnim problemima, pa je tako SM još jednom bio upitan za savet, ali ovaj put mu je prišao HH Bhakti Charu Swami (“BCS”), u zajedno sa svojim bratom po Bogu, Dhira Krišna Swamijem (“DKS”).
I sve to ne obazirući se na ono, što je Šrila Prabhupada posebno naglašavao, kada je upozoravao svoje učenike, da ne budu u prisnim odnosima sa njegovom braćom po Bogu, otkako su oni po potpuno istom spornom pitanju u vezi inicijacije, odstupili od naredbi Šrila Bhaktisiddhante(Šrila Prabhupadovog duhovnog učitelja), (vidi časopis PP Specijalno Sumirano Izdanje , str.14).

Svi citati niže su preuzetii iz razgovora sa SM, održanom u Navadvipu, Indija, 18-og Avgusta 1980. BCS mu je prvo preneo, da je jedan od prvih 11 guru prevaranata, Ramesvara, počeo da sumnja u lažni sistem obožavanja gurua, kojeg su oni izmislili, pa je nakon nekog vremena odlučio, da on više ne želi sedeti na svom ogromnom Vyasasanu (počasno mesto koje je bilo standard za sve ‘’ačarije po zonama’’):

BCS:’’Ali Ramesvara Maharaja je smatrao, da ta praksa minimizuje Šrila Prabhupadov položaj. On je iz tog razloga uklonio svoju asanu, a takođe i sve druge asane. Sada je tamo samo asana Šrila Prabhupada.’’

Dalje BCS objašnjava, da su dvojica od 11 prevaranata, Hansadutta Maharaja (“HM”) i Tamala Krišna Goswami (“TKG”), bili uklonjeni sa svojih guru položaja:

SM: “Da li je Hansadutta Maharaja uklonjen privremeno ili trajno?”
BCS: “Maharaj pita, da li je uklanjanje Hansadutte Maharaja privremeno ili trajno?”
DKS: “Uklonjen iz zone? To je trajno.”
BCS: “Trajno.”
SM: “Trajno. Da li jeTamala Krišna trajno uklonjen?”
DKS: “Iz Amerike...”
BCS: “Da, trajno je uklonjen.”

Novi Isus Krist

HM je bio uklonjen zbog kršenja regulativnih principa, on je bio uključen u nezakoniti seks i druge nedozvoljene aktivnosti, dok je TKG bio uklonjen zato, što je tvrdio da je novi Isus Krist, i da sva ostala njegova braća po Bogu, kao i drugi gurui, mogu dostići Šrila Prabhupada jedino ako obožavaju samo lično njega:

BCS: “Svi, čak i njegova braća po Bogu sanjasiji. On je čak govorio da oni ne mogu obožavati Šrila Prabhupada, već da Šrila Prabhupada moraju obožavati jedino kroz njega. Drugim rečima, da oni moraju obožavati njega umesto Šrila Prabhupada. (…) On nam je govorio, da je on ključ za povratak Bogu, upravo kao Isus Krist.

(Očigledno, da je TKG iz osvete zbog njegovog uklanjanja sa položaja objavio ‘’Topanga Canyon Ispovesti’’, u kojima je otkrio, da su SVIH 11 ‘’ačarija po ritvici, a ne kao dikša gurui. TKG je sa svojim ispovestima uspeo u svome cilju, njegovo uklanjanje sa položaja gurua je bilo opozvano, a on je povukao svoje ‘’priznanje’’. Nakon toga, guru prevara se nastavila sprovoditi kao i ranije, sa pretpostavkom, da je zapravo bilo imenovano 11 gurua, a ne prosto ritvika).

Tada je BCS otkrio svoje lične sumnje, objavljujući odgovor na poziciju koju je razotkrio IRM:

BCS: “Zaista, i jedno od pitanja je, da li ih je Šrila Prabhupada imenovao guruima. Iz razloga, što do sada nismo našli…dovoljno dokaza kako bi potvrdili da…’’
SM: “Po kom su osnovu oni postali ačarije?”
BCS: “Na osnovu toga, što je Prabhupada rekao da oni mogu biti ritvici.”
SM: “Oni mogu biti?”
BCS:Ritvici.”
SM:Ritvici.”
BCS: “Da, oni mogu inicirati u Prabhupadovo ime.”
SM: “Za vreme njegovog života. Za vreme njegovog života tih jedanaestoro su bili imenovani kao njegovi pomoćnici?”
BCS: “Ne, ne za vreme njegovog života. Za vreme njegovog života…oni su mogli inicirati u Prabhupadovo ime. Ali ko će inicirati nakon njegovog odlaska, Prabhupada nije jasno rekao.
Takva se sumnja sada javlja..”

Tako ovde vidimo, da je još 1980, BCS govorio ono isto, što časopis PP govori sada, tj. o poziciji, koju sada sa zadovoljstvom vidi žigosanu od strane ISKCON-ovog GBC-ja kao krivoverje, tj. da je Šrila Prabhupada, za sva vremena, imenovao jedino ritvike, koji bi inicirali u njegovo ime, i da ne postoji apsolutno nikakva druga instrukcija za bilo koga da iko može, nakon ‘’Šrila Prabhupadovog odlaska’’ inicirati sa drugačijim kapacitetom. Tokom razgovora, izgleda da je BCS takođe postao saglasan sa stavovima časopisa izjavljujući da sledeća linija – izjavljujući, da sledeća linija – ‘’Onaj, ko inicira…on je duhovni unuk’’, znači:

BCS: ‘’Ovo zvuči kao da Prabhupada govori o tome, da su oni ustvari njegovi učenici. Ko inicira. Ko zaista inicira. Prabhupada inicira...

Nakon toga, BCS nije otkrio nikakav drugi dokaz, koji bi ga naveo da promeni njegovo mišljenje za to, da su samo ritvici bili imenovani i da jedino sam Šrila Prabhupada ‘’inicira’’, kao i da nije bilo ‘’dovoljno dokaza’’, da bi se moglo dokazati PP po pitanju Razgovora od 28-og Maja, 1977 (kao što je izloženo u dokumentu ‘’Konačna Naredba’’), bilo šta drugo. Međutim, i pored svega toga, on je i dalje nastavio da podržava guru prevaru, s time što je ono ‘’Prabhupada inicira’’ kasnije odlučio da zameni sa ‘’BCS inicira’’, kada je 1986 godine rešio da se priključi guru akciji uzeći puno učešće u Velikoj Guru Prevari, 2-gi Deo:

GBC odobrava sledećim bhaktama, primanje odgovornosti za otpočinjanje nove službe kao inicirajući duhovni učitelji, nakon perioda od jedne godine i konačnog razmatranja. [...] f) Bhaktičaru Swami”
(GBC rezolucija 19, 4-ti April, 1986)

Iz ovoga smo videli, kako je BCS veoma srećan kada tvrdi da je ‘Šrila Prabhupada guru’, međutim, on treba zaista početi da DELUJE po tom razumevanju, i da konačno prestane biti licemer. Stoga, mi apelujemo na BCS, da se on odrekne svog lažnog puta, da vrati svoje učenike Šrila Prabhupadu, i da prigrli položaj koji je nekada smatrao pravim.