Šrila Prabhupada–Lilamrta:
cenzurirana pod pritiskom gurua, priznaje GBC


IRM


Povratak Prabhupadu, 14. izdanje, Zima 2006/07


U broju 6 magazina PTB, mi smo objavili analizu takozvane “ovlašćene biografije Šrila Prabhupada“, Šrila Prbahupada Lilamrta, pisana od strane jednog od osnivača ISKCON guru obmanjivača, Satsvarupa Das (Goswami), koji je kasnije sprečen od GBC-ja da uzima još učenika zbog otkrivanja njegovog nedopuštenog odnosa sa udatom ženom 2004 godine.

Ne samo da Satsvarupina “biografija“ oslikava Šrila Prabhupada kao uslovljenu dušu koja se bori da održi svoju svesnost Krišne usred bujnog materijalizma na Zapadu, ali kao što smo istakli, knjiga drsko izmišlja dokaze da podrži Velike Guru Obmane izmišljajući reči koje Šrila Prabhupada nije nikada rekao u poznatom razgovoru 28. Maja, 1977 godine.

Dok Satsvarupa besramno oskrnavlja prave reči njegovog duhovnog učitelja, proizilazi da to nije bila jedina istina u knjizi koja je potisnuta, kao što sledeći zapis od bivšeg GBC Predsedavajućeg Ravindra Svarupa Das-e otkriva:

“Prva i glavna kriza je bila kriza sa Kirtananandom. Ovo se desilo krajem 1967 godine. Ovoga nema u Prabhupada-Lilamrti, to je problem sa pisanjem istorije, Satsvarupa maharaja, ovo je bila Prabhupadova prva veća kriza kada je Kirtanananda pokušao da uzme njegovo mesto, to se zapravo desilo 1967 godine. […]

Ne nalazi se u lilamrti zato što kada se Lilamrta pisala, Kirtanananda nije to želeo tamo, i on je u tom vremenu bio jedan od glavnih ačarya i Satsvarupa Maharaja nije imao gde nego da se pokloni pritisku i izostavi ga.

Slično u Prabhupada-Lilamrti svi skandali ISKCON-a nisu diskutovani, kao prvo to nije o ISKCON-u nego o Prabhupadu zato ne morate reći sve te stvari. Ali to je problem sa pisanjem istorije kada su ljudi naokolo, zato su neke stvari napisane. Šta je Prabhupada nazvao bratoubilačkim ratom 75/76 godine je u Prabhupada-lilamrti, to je takođe na neki način mekana-pedala."
(Ravindra Svarupa Das, “Problemi u ISKCON reformi“ lekcija, 29. Jun- 3. Jul, 1999)

Dakle ovde se jedan bivši GBC Predsedavajući i sadašnji GBC i GBC izglasan guru ispoveda da činjenice uključujući “one koji su naokolo“ sa uticajem, su bile potisnute. Kao dodatak, mnogi skandali su izbačeni, i oni koji su, su “mekana-pedala“.U globalu, Lilamrta je teško cenzurirana da zaštiti one koji su imali udeo u Velikim Guru Obmanama, i tako nema verodostojnost kao izvor punomoćja.


Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!