Sadržaj:

Uvodnik: Potreba sadasnjeg vremena je znanje – ne cigle

ISKCON sekularizacija se nastavlja

Krah GBC-ja u akademskoj debati sa IRM-om

btp13